Menu

Beskadigede eurosedler

Hvis folk skal kunne have tillid til eurosedler, skal de være ægte og af en god kvalitet, som kan føles og ses. De nationale centralbanker tjekker derfor alle eurosedler for at sikre sig, at de er ægte, og at de ikke er beskadigede eller snavsede, inden de udsteder dem igen.

For at sedlerne hele tiden holder et højt kvalitetsniveau, har de nationale centralbanker fuldautomatiske seddelhåndteringsmaskiner, som tjekker de sedler, de modtager, og som sorterer dem. I 2019 frasorterede og erstattede de nationale centralbanker ca. 5,1 mia. sedler med den begrundelse, at de var uegnede til cirkulation. Snavsede eller beskadigede sedler destrueres.

Beskadigede eller ødelagte eurosedler (fx delvist brændte, klippede, revnede eller opløste sedler), som opfylder visse kriterier, erstattes af de nationale centralbanker i eurolandene. En beskadiget euroseddel kan fx ombyttes i en national centralbank, hvis man kan fremvise mere end halvdelen af sedlen eller kan bevise, at den manglende (større) del er blevet ødelagt. Bevidst ødelagte eller beskadigede eurosedler erstattes ikke.

Ombytningen er som udgangspunkt gratis. Der opkræves et gebyr for eurosedler, der ved et uheld er blevet beskadiget af farvepatroner til tyverisikring.

Nærmere oplysninger findes i

  1. ECB's afgørelse af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2013/10), EUT L 118, 30.4.2013, s. 37.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2019/669 af 4. april 2019 om ændring af afgørelse ECB/2013/10 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2019/9), EUT L 113, 29.4.2019, s. 6.
    1. Afgørelse ECB/2013/10. Uofficiel, konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer, 19.5.2019.
  3. ECB's retningslinje af 19. april 2013 om ændring af retningslinje ECB/2003/5 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2013/11), EUT L 118, 30.4.2013, s. 43.

De nationale centralbankers adresse findes på deres websted.