Beskadigede eurosedler

Eurosedler skal være ægte og af god kvalitet, hvis folk skal kunne have tillid til dem. De nationale centralbanker tjekker derfor alle eurosedler for at sikre sig, at de er ægte, og at de ikke er beskadigede eller snavsede, inden de genudsteder dem.

De nationale centralbanker har fuldautomatiske seddelhåndteringsmaskiner, som tjekker de sedler, de modtager. Maskinerne sorterer sedlerne, så de hele tiden holder et højt kvalitetsniveau. I 2010 frasorterede de nationale centralbanker ca. 5,8 mia. sedler med den begrundelse, at de var uegnede til cirkulation, og erstattede dem. Snavsede eller beskadigede sedler destrueres.

Beskadigede eller ødelagte eurosedler (fx delvist brændte, klippede, revnede eller opløste sedler), som opfylder visse kriterier, ombyttes af de nationale centralbanker i eurolandene. En beskadiget euroseddel kan fx ombyttes i en national centralbank, hvis man kan fremvise mere end halvdelen af sedlen eller kan bevise, at den manglende (større) del er blevet ødelagt. Bevidst ødelagte eller beskadigede eurosedler indfries ikke.

Ombytningen er som udgangspunkt gratis. Der opkræves et gebyr for eurosedler, der ved et uheld er blevet beskadiget af farvepatroner til tyverisikring.

Nærmere oplysninger findes i

De nationale centralbankers adresse findes på deres websted.