SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Internationale relationer og analyser

Når ECB udfører opgaver, der er pålagt Eurosystemet og Den Fælles Tilsynsmekanisme, foregår det i et internationalt samarbejde. Samarbejdet omfatter:

 • formulering af og redegørelse for politiske standpunkter på ECB's kompetenceområder
 • udveksling af oplysninger og synspunkter og vurdering af den økonomiske udvikling i fællesskab med andre politiske beslutningstagere i multilaterale organisationer og fora samt på bilateralt plan
 • kontakter til internationale institutioner, der overvåger euroområdet og ECB's pengepolitik, bl.a. Den Internationale Valutafond (IMF) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)
 • deltagelse i det internationale arbejde med at udvikle regler og bedste praksis med henblik på at forbedre den finansielle stabilitet og gøre de politiske beslutninger mere effektive og gennemsigtige.

Det internationale samarbejde er frivilligt og ikke-bindende, så det påvirker ikke ECB's uafhængighed eller mandat for euroområdet. ECB kan under særlige omstændigheder koordinere sine tiltag med centralbankerne uden for euroområdet, som det skete under den globale finansielle krise.

Den Internationale Valutafond

ECB har fast observatørstatus i IMF og kan deltage i møder i IMF's bestyrelse, som omhandler nærmere angivne emner og emner, der er relevante for ECB's mandat.

IMF
G20-landene

ECB deltager som en del af Den Europæiske Unions delegation i møderne mellem G20-landenes finansministre og centralbankchefer samt deres undergrupper. ECB deltager også i møderne mellem G7-landenes finansministre og centralbankchefer.

G20
Den Internationale Betalingsbank

ECB er medlem af og har kapitalandele i BIS og deltager i BIS' ledende organer og tilsynsorganer samt i alle udvalg og arbejdsgrupper inden for denne institution, herunder:

 • Baselkomiteen for Banktilsyn
 • Komiteen for Betalings- og Markedsinfrastrukturer
 • Komiteen for det Globale Finansielle System
 • Markedskomiteen
BIS
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

ECB deltager i en række komiteer og arbejdsgrupper under OECD som særskilt medlem af Den Europæiske Unions delegation sammen med Europa-Kommissionen.

OECD
Rådet for Finansiel Stabilitet

ECB deltager i Rådet for Finansiel Stabilitet og en række af dets understrukturer.

FSB

Relationer til centralbanker uden for EU

ECB opretholder relationer til centralbanker i avancerede markedsøkonomier og vækstmarkedsøkonomier uden for EU. Gennem udveksling af synspunkter og oplysninger får ECB en større indsigt i forholdene uden for euroområdet og bliver bedre i stand til at redegøre for sin politik.

ECB deltager også i internationalt centralbanksamarbejde.

Analyser af internationale spørgsmål

ECB overvåger og analyserer en bred vifte af internationale økonomiske, finansielle og monetære spørgsmål, som er relevante for opfyldelsen af dens mandat. Disse omfatter bl.a.:

 • overvågning og analyser af økonomiske forhold og konjunkturudviklingen i den globale økonomi og relevante politikker i tredjelande (mere)
 • udarbejdelse af makroøkonomiske fremskrivninger af forholdene uden for euroområdet samt simulering og scenarieanalyser vedrørende disse forhold
 • overvågning af euroens internationale rolle
 • analyser af spørgsmål med tilknytning til den internationale finansielle arkitektur og andre emner af pengepolitisk relevans.

Alle sider i dette afsnit