Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Nemzetközi kapcsolatok és elemzés

Az EKB az eurorendszerre és az egységes felügyeleti mechanizmusra ruházott feladatok ellátása során nemzetközi együttműködést folytat a következő témakörökben:

 • a hatáskörébe tartozó szakpolitikai álláspontok kialakítása és képviselete;
 • mind kétoldalú, mind a különféle nemzetközi szervezetek és fórumok gazdaságpolitikai döntéshozóival való információ- és eszmecsere, a gazdasági folyamatok értékelése;
 • kapcsolattartás az euroövezetet és az EKB monetáris politikáját figyelő nemzetközi intézményekkel, nevezetesen a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD);
 • részvétel a szabályok és legjobb gyakorlat nemzetközi kidolgozásában azzal a céllal, hogy javuljon a pénzügyi stabilitás, fokozódjon a gazdasági döntéshozatal hatékonysága és átláthatósága.

A nemzetközi együttműködés önkéntes, jogilag nem kötelező érvényű, így nem befolyásolja a bank euroövezeti megbízatását és függetlenségét. Rendkívüli helyzetekben az EKB az euroövezeten kívüli országok központi bankjaival is összehangolja az intézkedéseit, ahogy azt a pénzügyi világválság alatt is tette.

Nemzetközi Valutaalap

Az EKB állandó megfigyelői státusszal rendelkezik az IMF-ben. Részt vehet az IMF olyan ügyvezető igazgatósági ülésein, amelyeken a megbízatásával kapcsolatos vagy egyéb meghatározott témakörök vannak napirenden.

IMF
G20-csoport

Az EKB az Európai Unió küldöttségének tagjaként látogatja a G20-országok pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek, valamint az alájuk tartozó rendszereknek az értekezleteit. A G7-csoport pénzügyminisztereinek és központi banki elnökeinek ülésein szintén képviselteti magát.

G20
Nemzetközi Fizetések Bankja

Az EKB a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) tagja és részvényese. Benne van a BIS irányító és felvigyázó testületeiben, az intézményhez tartozó bizottságokban és munkacsoportokban; ezek a következők:

 • Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság;
 • Fizetési és Piaci Infrastruktúra Bizottság;
 • Globális Pénzügyi Rendszer Bizottság;
 • Piaci Bizottság.
BIS
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

Az EKB részt vesz az OECD számos bizottságának és munkacsoportjának a munkájában is, ahol az Európai Bizottság mellett az Európai Unió delegációjának különálló tagja.

OECD
Pénzügyi Stabilitási Tanács

Az EKB a Pénzügyi Stabilitási Tanácsban és annak több egyéb csoportosulásában is részt vesz.

FSB

Az Európai Unión kívüli jegybankokkal ápolt kapcsolatok

Az EKB az EU-n kívüli fejlett és feltörekvő piacgazdaságok központi bankjaival is kapcsolatokat ápol. A vélemény- és tapasztalatcsere révén tájékozódik az euroövezet külső környezetéről, ismerteti gazdaságpolitikáját.

A bank bekapcsolódik a központi bankok nemzetközi együttműködésébe is.

Nemzetközi kérdések elemzése

Az EKB a megbízatása teljesítésével összefüggő sokféle gazdasági, pénzügyi és monetáris ügyet kísér figyelemmel és elemez a nemzetközi színtéren. Ennek során:

 • figyelemmel kíséri és elemzi a világgazdaság helyzetét és ciklikus folyamatait, valamint az unión kívüli országokban releváns szakpolitikai intézkedéseket (bővebben);
 • makrogazdasági prognózist készít az euroövezet külső környezetéről, továbbá ezzel összefüggésben szimulációs tanulmányokat és forgatókönyv-elemzést végez;
 • figyelemmel kíséri az euro nemzetközi szerepét;
 • elemzi a nemzetközi pénzügyi rendszer felépítésével és egyéb monetáris politikai témakörökkel kapcsolatos kérdéseket.

Ebben a szekcióban található oldalak