Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az Európai Monetáris Intézet (1994–98)

1992-ben az Európai Unióról szóló szerződés – ismertebb nevén a Maastrichti Szerződés – meghatározta az EU közös pénzneméhez és központi bankjához vezető ütemtervet. Ennek részeként 1994 januárjában létrejött az Európai Monetáris Intézet (EMI), ami közbenső, de kulcsfontosságú lépés volt az EKB megalapításában. A korábbi Központi Banki Elnökök Bizottságával ellentétben az EMI önálló jogi személyiséggel rendelkezett, és mind szervezetként, mind alkalmazotti létszámát tekintve gyorsan bővült. Az EMI első elnökét, Lámfalussy Sándort, 1997 júliusában Willem Frederik Duisenberg követte, aki 1998-ban az EKB első elnöke lett. Az EMI elnöke állt az EMI Tanácsának élén, amelynek további tagjai az EMI alelnöke és az EU-tagállamok központi bankjainak elnökei voltak.

A következő négy és fél év folyamán az EMI gyorsan kialakította szervezeti struktúráját. A munka javarészt párhuzamosan zajlott a központi bankok és az EMI albizottságaiban és munkacsoportjaiban, a Központi Banki Elnökök Bizottsága idején már kidolgozott együttműködési kereteken belül.

Az EMI fő feladata a Központi Bankok Európai Rendszerének megalapítása volt, beleértve az Európai Központi Bankot és az új közös pénznem előkészítését. Operatív feladatokat is ellátott, többek között felváltotta az Európai Monetáris Együttműködési Alapot. Céljai az alábbiak voltak:

  • a monetáris politika szorosabb összehangolása az EU-ban;
  • a pénzügyi stabilitás erősítése;
  • a (határon átnyúló) uniós fizetési rendszerek javítása;
  • a szabályozói, a szervezeti és a logisztikai keretrendszer kidolgozása;
  • az euro egységes monetáris politikai stratégiájának kialakítása;
  • az egységes pénzpiac előkészítése.

Az EMI-hez tartozó szöveges dokumentumok hossza mintegy 85 folyóméter. Ezek főként az EMI Tanács és az Alelnöki Bizottság, valamint a monetáris politikával, árfolyam-, fizetési rendszerekkel, bankfelügyelettel, statisztikákkal, bankjegyfejlesztéssel és az EMI hatáskörébe tartozó egyéb ügyekkel foglalkozó albizottságok és szakértői csoportok üléseivel, munkadokumentumaival és jelentéseivel kapcsolatosak. Itt találhatók még az európai intézményekkel és fórumokkal ápolt kapcsolatokra vonatkozó anyagok. A dokumentumok döntően az 1994–1998 közötti időszakot fedik le, és többnyire angol, francia és német nyelvűek.

Az alábbi dokumentumok között böngészve láthatjuk, melyekbe kaphatunk betekintést. 

EMI 1 Státusz, szervezeti felépítés és igazgatás

Az első szakasz az EMI alapításáról (és felszámolásáról), valamint az interdiszciplináris tevékenységekről (pénzügyi, személyzeti és ingatlanadminisztrációról, nyilvántartás-vezetésről és könyvvizsgálatról) szóló dokumentációt tartalmazza.

1993–1998.

EMI 1.1 Alapítás és alapszabály

1992–1998.

EMI 1.2 Belső szervezeti felépítés

1993–1998.

EMI 1.3 Belső pénzügyek, költségvetés és ellenőrzés

1994–1998.

EMI 1.4 Az EMI létesítményei

1993–1998.

EMI 1.5 Emberi erőforrások, személyzeti kapcsolatok

1994–1998.

EMI 1.6 Információkezelés

EMI 2 Kommunikáció és közönségkapcsolatok

A második szakasz az EMI közönségkapcsolati tevékenységével foglalkozik, különös tekintettel Lámfalussy Sándor és Wim Duisenberg elnökök, valamint Robert Raymond vezérigazgató és a személyzet bizonyos tagjainak szerepére. Ide tartoznak az általuk tartott beszédekkel és látogatásokkal, valamint az EMI székházában fogadott látogatókkal kapcsolatos anyagok.

1994–1998.

EMI 2.1 Az elnök és a vezérigazgató beszédei és hozzászólásai

1994–1998.

EMI 2.2 Az alkalmazottak beszédei és hozzászólásai

1994–1999.

EMI 2.3 EMI-kiadványok és kapcsolódó kérdések

1994–1998.

EMI 2.4 Látogatások, látogatók

1994–1998.

EMI 2.5 EMI-szemináriumok és -konferenciák

1994–1998.

EMI 2.6 Kapcsolattartás a médiával és a nyilvánossággal

EMI 3 A végrehajtói funkciók szervezeti felépítése és ülései

A harmadik szakasz az EMI Tanács és az Alelnöki Bizottság üléseinek dokumentációját tartalmazza.

1994–1998.

EMI 3.1 Az EMI Tanácsának szervezeti felépítése és ülései

1994–1998.

EMI 3.2 Az Alelnöki Bizottság szervezeti felépítése és ülései

EMI 4 A monetáris politikai műveletek és politikák összehangolása

A negyedik szakasz a gazdasági és monetáris unió (GMU) harmadik szakaszának előkészítésével kapcsolatos legfontosabb tevékenységeket, valamint a monetáris politikai szakértői csoportok tevékenységét foglalja magában, amely a Központi Banki Elnökök Bizottsága idején már megkezdődött.

1993–1998.

EMI 4.1 A monetáris integráció szakaszai az 1990-es években

1993–1998.

EMI 4.2 A szakpolitikai, eszköz- és eljáráskeret

1993–1998.

EMI 4.3 A monetáris, pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó megfigyelések és műveletek

1995–1998.

EMI 4.4 Monetáris politikai albizottság (MPSC): alegységek

1994–1998.

EMI 4.5 Monetáris politikai albizottság (MPSC): jelentéstétel és tevékenységek

EMI 5 Deviza- és tőkemozgási műveletek és szakpolitikák

Az ötödik szakasz a devizaügyekkel és a szakértői fórumok dokumentumaival foglalkozik. A devizapiac és annak harmonizációja a gazdasági és monetáris unió (GMU) harmadik szakaszában az EMI egyik kulcstevékenysége volt.

1996–1997.

EMI 5.1 Együttműködési tevékenységek

1995–1998.

EMI 5.2 A szakpolitikák és eljárások jogi kerete

1994–1998.

EMI 5.3 A deviza- és tőkemozgásokkal kapcsolatos megfigyelések és műveletek

1993–1998.

EMI 5.4 Devizapolitikai albizottság (FXPSC): alegységek

1994–1998.

EMI 5.5 Devizapolitikai albizottság (FXPSC): jelentéstétel és tevékenységek

EMI 6 Fizetési rendszerek és szakpolitikák

A hatodik szakasz a fizetési rendszerekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Az EU pénzügyi piacainak egységesítése és a bankszektor fokozódó digitalizációja szükségessé tette a központi bankok és más hatóságok közötti szorosabb, nemzetek feletti szintű együttműködést.

1994–1998.

EMI 6.1 Együttműködési tevékenységek

1993–1998.

EMI 6.2 A szakpolitikák és eljárások jogi kerete

1994–1998.

EMI 6.3 Az EU fizetési rendszereivel foglalkozó munkacsoport (WGPS): alegységek

1993–1998.

EMI 6.4 Az EU fizetési rendszereivel foglalkozó munkacsoport (WGPS): jelentéstétel és tevékenységek

EMI 7 Az ECU és az Európai Monetáris Rendszer (EMR) fejlesztése és műveletei

A hetedik szakasz az EMI által átvett, korábbi EMCF-műveletek folytatására irányuló tevékenységekkel foglalkozik. Ezeket a műveleteket az EMR keretében hajtották végre, amelyet 1999-ben felváltott az euro.

1993–1998.

EMI 7.1 Együttműködés az EMR-ben

1994–1998.

EMI 7.2 Áttérés az euróra

EMI 8 A bankfelügyelet fejlesztése és szakpolitikái

A nyolcadik szakasz az EMI és a kapcsolódó szakértői fórumok banki stabilitásával, kockázataival és bankfelügyeletével kapcsolatos ügyekkel foglalkozik.

1991–1992., 1994–1998.

EMI 8.1 Bankfelügyeleti albizottság (BSCC): alegységek

1993–1998.

EMI 8.2 Bankfelügyeleti albizottság (BSCC): jelentéstétel és tevékenységek

EMI 9 Az európai bankjegy előkészítése

A kilencedik szakasz a jövőbeli közös bankjegyek tervezésével – ami az EMI, a központi bankok, és különösen a szakértői csoportok feladatkörébe tartozik – kapcsolatos kérdésekkel, többek között a műszaki előírások elkészítésével és a jogi követelményekkel foglalkozik. Idetartozik még a legmegfelelőbb bankjegytervek kiválasztására kiírt pályázat nyilvántartása is.

1994–1998.

EMI 9.1 Az európai bankjegynyomtatási és -kibocsátási munkacsoport (BNWG): jelentéstétel és tevékenységek

1994–1998.

EMI 9.2 Az európai bankjegynyomtatási és -kibocsátási munkacsoport (BNWG): alegységek

1994–1998.

EMI 9.3 A bankjegyekkel kapcsolatos jogi kérdések

1993–1998.

EMI 9.4 A bankjegyek grafikai kialakítása

1994–1998.

EMI 9.5 A bankjegyek technikai és előállítási aspektusai

EMI 10 Statisztikai kérdések

A tizedik szakasz az európai gazdasági és monetáris egységesítés által megkövetelt statisztikai módszerek harmonizálásával és kiigazításával, valamint az EMI/központi banki szakértői csoportok és más szervek statisztikai ügyekben való együttműködésével foglalkozik. Az EMI statisztikai adatsorokat is kiadott.

1994–1998.

EMI 10.1 Együttműködési tevékenységek

1993–1998.

EMI 10.2 A szakpolitikák, módszertanok és technikai kérdések keretrendszere

1993–1998.

EMI 10.3 Statisztikai munkacsoport (WGS): alegységek

1993–1998.

EMI 10.4 Statisztikai munkacsoport (WGS): jelentéstétel és tevékenységek

EMI 11 Monetáris jövedelemelosztás és számvitel

A tizenegyedik szakasz a számviteli módszerekkel és a monetáris jövedelemmel foglalkozik, mivel azokat a központi bankok és az EMI külön erre a célra létrehozott szakértői fórumokon tárgyalják.

1994–1998.

EMI 11.1 A számviteli kérdésekkel foglalkozó munkacsoport (WGAI): alegységek

1994–1998.

EMI 11.2 A számviteli kérdésekkel foglalkozó munkacsoport (WGAI): szervezeti felépítés, ülések és tevékenységek

EMI 12 Informatikai rendszerek

A tizenkettedik szakasz az EMI informatikai rendszereinek és infrastruktúrájának kialakítására, valamint a jövőbeli közös tevékenységekre való felkészítésére irányul.

1993–1997.

EMI 12.1 Az informatikai rendszerekkel foglalkozó munkacsoport (WGIS): szervezeti felépítés és ülések

1994–1997.

EMI 12.2 Rendszerfejlesztés és megvalósítás

EMI 13 A monetáris politika nemzetközi vonatkozásai

A tizenharmadik szakasz az EMI központi bankokon túli európai és nemzetközi kapcsolatait mutatja be.

1992–1998.

Az EMI 13.1 Európai és uniós intézményi háttér

1996–1998.

EMI 13.2 Nemzetközi háttér

EMI 14 Jogi kérdések

A tizennegyedik szakasz az EMI-vel és tevékenységével kapcsolatos jogi kérdéseket tárgyalja. Amíg a jogi dokumentumok az EMI-hez tartozó szöveges dokumentumok bármely szakaszában megtalálhatók, ez a szakasz a jogi szakértői fórumok tevékenységeivel és egy sor alapvető szöveggel foglalkozik.

1995–1998.

EMI 14.1 Az jogi szakértőkből álló munkacsoport (WGLE) és alegységei: szervezeti felépítés és ülések

1994–1998.

EMI 14.2 Jogi tanácsadás és konzultációk

1995–1997.

EMI 14.3 További tevékenységek

Ebben a szekcióban található oldalak