Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

A GMU irányítási rendszere

Az EKB az Európai Unió gazdasági és monetáris uniója (GMU) keretein belül folytatja tevékenységét.

Többszintű irányítási rendszer

Az euro bevezetésével a monetáris politikai és árfolyam-politikai hatáskört átadták az EKB-nak. A gazdaságpolitikai – a fiskális és a munkaerőpiaci – hatáskörök java része ugyanakkor a tagállami döntéshozók kezében maradt.

A GMU többszintű irányítási struktúrája többek között azt a gazdasági realitást tükrözi, hogy a közös pénznemnek és az EU egységes piacának köszönhetően az európai gazdaságok erősen függenek egymástól. Emiatt a tagállamok, különösen a valutaunió országai között átgyűrűző hatások jelennek meg, azaz az egyik tagállamban hozott gazdaságpolitikai döntések vagy az ott zajló gazdasági folyamatok nagymértékben befolyásolják a többi tagállamot.

Az országos gazdaságpolitikák összehangolása

A gazdasági és monetáris unión belül a tagállamok gazdaságpolitikáját európai szintű koordinációs és felügyeleti keretrendszer alá rendelték. Ez garantálja, hogy az egyes országok gazdaságpolitikájának kialakítása során szem előtt tartsák a fenntarthatósági és alkalmazkodóképességi szempontokat, ezzel hozzájárulva a GMU zökkenőmentes működéséhez, és ezáltal az egységes monetáris politika árstabilitási céljának megvalósításához.

További szempont, hogy az összehangolt tagállami gazdaságpolitikai válaszlépésekkel vélhetőleg eredményesebben elháríthatók vagy csillapíthatók azok a gazdasági megrázkódtatások, amelyek a valutaunió legtöbb, akár minden országát érhetik.

Stabilitási és Növekedési Paktum

Az 1997-ben elfogadott Stabilitási és Növekedési Paktummal a Szerződés fenntartható költségvetésre vonatkozó rendelkezéseinek javítása volt a cél. Az államháztartási fegyelem elősegíti más lényeges gazdaságpolitikai célok, például az erőteljes, fenntartható növekedés megvalósítását, s ezzel a munkahelyteremtést is támogatja.

Az európai szemeszter

Az EU-tagállamok gazdaságpolitikájának uniós felügyelete az európai szemeszter néven ismert éves ciklusban történik. Célja a jogilag továbbra is elkülönülő költségvetési és gazdaságpolitikák uniós felügyeletének jobb összehangolása.

A párhuzamos értékelés révén nagyobb összhang biztosítható a különböző felügyeleti eljárások között, és kivitelezhető a tagállamok gazdaságainak és ezek kölcsönhatásainak holisztikus vizsgálata.

Makrogazdasági egyensúlyhiány-eljárás

A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás az egyensúlyi zavaroknak és a versenyképesség gyengülésének felismerésére és orvoslására irányul. Az egyensúlyi problémák leküzdése előfeltétele az euroövezeti gazdasági alkalmazkodóképesség javításának és a válságmegelőzésnek.

A GMU teljes megvalósítása

Az elmúlt években elért többrétű javulás ellenére a GMU gazdaságirányítási szerkezete továbbra is hiányosságokkal küzd.

A gazdaságpolitikai döntések európai szinten „puha” koordináció alatt állnak, ami problémát okozhat a gazdaságpolitikai fegyelem szempontjából. Ezzel összefüggésben további lépésekre van szükség a GMU teljes kiépítése érdekében.

Az EKB 2012-ben és 2015-ben is részt vett a folyamatot támogató koncepciók kidolgozásában, aminek csúcspontja „Az európai gazdasági és monetáris unió megvalósítása” című ütemtervnek, más néven az „öt elnök jelentésének” a közzététele volt. Ebben a következő négy témakör szerint csoportosítják a GMU kiteljesítéséhez szükséges fő alapelveket és lépéseket: valódi gazdasági unió, pénzügyi unió, fiskális unió és politikai unió. Megvizsgálják mind a rövid, mind a hosszú távú intézkedéseket, amelyek mindegyikét legkésőbb 2025-ig meg kell hozni. A jelentés tehát felvázolja a GMU elmélyítésének konkrét, ambiciózus és egyben pragmatikus ütemtervét.

Ebben a szekcióban található oldalak