Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az éghajlattal kapcsolatos kockázatok kezelése

Az árstabilitás és a bankok biztonságának megőrzése érdekében értékeljük, kezeljük és figyelemmel kísérjük az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat. Emellett a természet, a gazdaságunk és az euroövezeti bankok közötti kapcsolatot is vizsgáljuk.

Miért számítanak az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos kockázatok az EKB-nak?

Az éghajlatváltozás, a természet pusztulása és károsodása kihat gazdaságunk működésére

Ez az alábbi kétféle kockázat eredője:

  • az éghajlatváltozás fizikai kockázatai, beleértve az olyan egyre gyakoribb és súlyosabb időjárási eseményeket, mint például árvizek, aszályok, viharok, az ökoszisztémák szűkülése, a beporzó rovarok számának fogyása és az erdőirtás
  • a karbonsemleges gazdaságra való átállás kockázatai vagy a természeti erőforrások kizsákmányolását korlátozó szabályozási változások

Az éghajlattal kapcsolatos kockázatok kihatnak olyan makrogazdasági mutatókra, mint az infláció, a gazdasági növekedés, a pénzügyi stabilitás és a monetáris politikai transzmisszió. Továbbá az eurorendszer mérlegében szereplő eszközök értékét és kockázati profilját is befolyásolják.

A biológiai sokszínűség visszaszorulása és a természetes ökoszisztémák károsodása vélhetően felerősíti az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat. Meg kell ismerjük ezeket a kockázatokat és a szélesebb értelemben vett gazdasági és pénzügyi stabilitásra vonatkozó hatásaikat. 

Központi banki és felügyeleti munkánk folytán fontos számunkra az éghajlatváltozás kérdése.

Figyelembe kell vennünk az éghajlatváltozásnak az ár- és pénzügyi stabilitás fenntartását célzó munkánkra való hatását. Ez azt jelenti, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos megfontolásokat beépítjük az alábbi témakörökbe:

  • elemzés és döntéshozatal
  • makrogazdasági modellek, prognózisok és forgatókönyvek
  • pénzügyi stabilitási értékelés
  • monetáris politikai elemzés és transzmisszió
  • kockázatkezelési keretrendszer

A kockázatok értékelése és figyelemmel kísérése ugyancsak fontos szerepet játszik az euroövezeti bankszektor és az egész pénzügyi rendszer biztonságának és szilárdságának megőrzésében. Felelősségünk gondoskodni róla, hogy a bankok megfelelően felismerjék, kezeljék és közöljék a kockázatokkal kapcsolatos adatokat, köztük a klímaváltozásból eredőket is.

Saját portfólióinkban is kezelnünk kell az éghajlatváltozás okozta kockázatokat.

Az éghajlat és a természet kölcsönösen függ egymástól: az éghajlatváltozás újabb veszélyforrás az ökoszisztémánkra nézve, a természet károsodása pedig felgyorsítja a negatív folyamatokat. Központi bankként és bankfelügyeletként tovább kell kutatnunk az éghajlat, a természet, a gazdaságunk és az euroövezet bankjai közötti kölcsönhatásokat.

Hogyan kezeli az EKB az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat?

Kiigazítjuk monetáris politikai műveleteinket

Javítjuk kockázatértékelési kapacitásunkat, azaz kezeljük az eurorendszer mérlegében szereplő klímakockázati kitettségeket, felmérjük, hogy az általunk használt hitelminősítések mennyiben tükrözik az éghajlatváltozással kapcsolatos megfontolásokat. Ahol helyénvaló, az éghajlatváltozás hatását is figyelembe vesszük monetáris politikánk, többek között eszközvásárlásaink és fedezeti keretrendszerünk kialakítása során.

Sajtóközlemény

Klímakockázati stresszteszteket végzünk, és felmérjük az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi kockázatokat

Stresszteszteket végzünk az eurorendszer mérlege, az általunk felügyelt bankok és a tágabb gazdaság tekintetében. Ez segít bennünket és másokat az éghajlattal kapcsolatos kockázatoknak, valamint a pénzügyi rendszert érintő rendszerszintű kockázatoknak való kitettségünk értelmezésében és kezelésében. Ez elősegíti a megalapozottabb döntéshozatalt. Tanulmányozzuk továbbá, hogy a gazdaság és a pénzügyi rendszer mennyire függ a természettől.

Továbbfejlesztjük modellezésünket és adatainkat

Az éghajlattal kapcsolatos statisztikai mutatókból álló csomagot tettünk közzé, hogy több és jobb minőségű klímaadat álljon rendelkezésre. Folyamatosan javítjuk modellezésünket, hogy felmérjük az éghajlatváltozásnak, valamint a természet pusztulásának gazdasági hatásait.

Az éghajlattal kapcsolatos statisztikai mutatók

Gondoskodunk róla, hogy a bankok kezeljék az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat

Bankfelügyeleti minőségünkben biztosítjuk, hogy a bankok biztonságos és prudens megközelítést alkalmazzanak az éghajlati és környezeti kockázatok azonosítására, értékelésére és kezelésére, valamint hogy átlátható módon közöljék az őket érintő kockázatokat.

Éghajlatváltozás és bankfelügyelet

Ebben a szekcióban található oldalak