Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Európai Unió

EU-bővítések térképen

Ország kiválasztása

Ausztria

Eurót használó EU-tagállam

1995 óta EU-tagállam

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Belgium

Eurót használó EU-tagállam

EU-alapító tagállam 1957-ben

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Bulgária

EU-tagállam, amely nem vette át az eurót

2007 óta EU-tagállam

Ciprus

Eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

2008-ban vette át az eurót

Cseh Köztársaság

EU-tagállam, amely nem vette át az eurót

2004 óta EU-tagállam

Németország

Eurót használó EU-tagállam

EU-alapító tagállam 1957-ben

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Dánia

EU-tagállam, amely nem vette át az eurót

1973 óta EU-tagállam

Észtország

Eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

2011-ben vette át az eurót

Spanyolország

Eurót használó EU-tagállam

1986 óta EU-tagállam

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Finnország

Eurót használó EU-tagállam

1995 óta EU-tagállam

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Franciaország

Eurót használó EU-tagállam

EU-alapító tagállam 1957-ben

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Egyesült Királyság

EU-tagállam, amely nem vette át az eurót

1973 óta EU-tagállam

Görögország

Eurót használó EU-tagállam

1981 óta EU-tagállam

2001 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Horvátország

Eurót használó EU-tagállam

2013 óta EU-tagállam

2023-ban vezette be az eurót

Magyarország

EU-tagállam, amely nem vette át az eurót

2004 óta EU-tagállam

Írország

Eurót használó EU-tagállam

1973 óta EU-tagállam

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Olaszország

Eurót használó EU-tagállam

EU-alapító tagállam 1957-ben

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Litvánia

Eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

2015-ben vette át az eurót

Luxemburg

Eurót használó EU-tagállam

EU-alapító tagállam 1957-ben

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Lettország

Eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

2014-ben vette át az eurót

Monaco

Nem EU-tagállam

Málta

Eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

2008-ban vette át az eurót

Hollandia

Eurót használó EU-tagállam

EU-alapító tagállam 1957-ben

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Lengyelország

EU-tagállam, amely nem vette át az eurót

2004 óta EU-tagállam

Portugália

Eurót használó EU-tagállam

1986 óta EU-tagállam

1999 óta eurót használ (2002 óta készpénzként)

Románia

EU-tagállam, amely nem vette át az eurót

2007 óta EU-tagállam

Svédország

EU-tagállam, amely nem vette át az eurót

1995 óta EU-tagállam

Szlovénia

Eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

2007-ben vette át az eurót

Szlovákia

Eurót használó EU-tagállam

2004 óta EU-tagállam

2009-ben vette át az eurót

San Marino

Nem EU-tagállam

Az európai integráció mérföldkövei

A második világháború után több európai országban vélték úgy politikusok, hogy egy újabb európai háború csak a kontinens országainak gazdasági és politikai egyesítésével előzhető meg.

1950
Robert Schuman francia külügyminiszter javaslatot tesz Nyugat-Európa szén- és acéliparának integrálására.
1951
Hat ország (Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Nyugat-Németország, Olaszország) részvételével létrejön az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK). Ötven évvel később, 2002-ben az eredeti terveknek megfelelően hatályát veszti az ESZAK-szerződés.
1957
Aláírják a Római Szerződéseket, létrehozva ezzel az Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) és az Európai Gazdasági Közösséget (EGK). A tagállamok célja a köztük fennálló kereskedelmi és vámkorlátozások megszüntetése, valamint a közös piac létrehozása.
1967
Egyesítik a három európai közösség (ESZAK, EGK, Euratom) intézményeit, és három új intézményt hoznak létre (Európai Bizottság, Miniszterek Tanácsa, Európai Parlament).
1970
Az Európai Tanács (vagyis az EGK állam-, illetve kormányfői testülete) 1969-ben hozott döntésének értelmében a Werner-jelentés kidolgozza az akkori hat EGK-tagállamot tömörítő Gazdasági és Monetáris Unió létrehozásának első forgatókönyvét. A terv az 1970-es évek elején – többféle ok miatt – meghiúsul.
1973
Dánia, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozik az Európai Gazdasági Közösséghez, amely immár kilenc tagot számlál.
1979
A kilenc tagállam kormányai és központi bankjai létrehozzák az Európai Monetáris Rendszert (EMR). A rendszer legfontosabb eleme az árfolyam-mechanizmus (ERM), amely rögzített, de kiigazítható árfolyamokat vezet be a tagországok valutái között.
1981
Görögország csatlakozik az Európai Gazdasági Közösséghez.
1986
Spanyolország és Portugália csatlakozik az Európai Gazdasági Közösséghez.
1986
Az Egységes Európai Okmány (EEO) újra feleleveníti a Gazdasági és Monetáris Unió gondolatát.
1988
Az Európai Tanács megerősíti a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) létrehozását mint célkitűzést. A Jacques Delors – az Európai Bizottság akkori elnöke – által vezetett szakértői bizottság megvizsgálja a GMU megvalósításának lehetséges módjait. A testület jelentésében (Delors-jelentés) három szakaszban javasolja megoldani az átmenetet.
1989
Megkezdődnek a tárgyalások az Európai Unióról szóló szerződésről, amely többek között létrehozza az Európai Uniót (EU), valamint módosítja az Európai Közösséget létrehozó szerződést. Külön megemlítendő, hogy rendelkezik a GMU létrejöttéről, illetve az Európai Központi Bank megalapításáról is. A dokumentum Maastrichti Szerződés néven vált ismertté.
1992
Aláírják a Maastrichti Szerződést, amely új együttműködési formákat vezet be a tagországok között például a védelem, az igazságszolgáltatás és a belügyek terén. Ennek a kormányközi együttműködésnek a meglévő „közösségi” rendszerhez való hozzáadásával hozza létre a Maastrichti Szerződés az Európai Uniót.
1993
November 1-jén hatályba lép a Maastrichti Szerződés, miután mind a 12 tagállam ratifikálta.
1995
Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozik az Európai Unióhoz.
1990–99
Három szakaszban létrejön a Gazdasági és Monetáris Unió.
2002
Bevezetik az eurobankjegyeket és az euroérméket.
2004
Május 1-jén Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia csatlakozik az Európai Unióhoz.
2007
Bulgária és Románia január 1-jén belép az Európai Unióba.
2009
December 1-jén érvénybe lép a Lisszaboni Szerződés.
2011
Három új európai pénzügyi felügyelet kezdi meg tevékenységét: az Európai Bankhatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság. A szintén 2011-ben alapított Európai Rendszerkockázati Testülettel együtt a pénzügyi stabilitás garantálásán és az EU felügyeleti rendszerének jobbá tételén munkálkodnak.
2013
Július 1-jén Horvátország csatlakozik az Európai Unióhoz.
2014

Az EKB teljes mértékben átveszi az egységes felügyeleti mechanizmusba tartozó bankok felügyeletéhez kapcsolódó feladat- és hatásköröket.A bankfelügyelet honlapja

2020
Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból.

További részletekért lásd az Európai Unió honlapját.

Ebben a szekcióban található oldalak