Menu

A 2 eurós emlékérmék

Minden euroövezeti ország évente két emlékérmét bocsáthat ki. Ezek a rendes 2 eurós érmével azonos jellemzőkkel rendelkeznek, beleértve a közös hátlapot is, a nemzeti előlapot viszont eltérő emlékmotívum díszíti. Emlékérme kizárólag 2 eurós címletű lehet.

Az emlékérme az egész euroövezetben törvényes fizetőeszköz, azaz bármely más euroérméhez hasonlóan kötelező elfogadni.

A legtöbb emlékérmét valamilyen történelmi esemény évfordulójára készítik, de nagy horderejű aktuális eseményre is felhívhatja a figyelmet. A legelsőt 2004-ben Görögországban bocsátották ki az athéni olimpiai játékok alkalmából.

Az érmék megtervezése és kibocsátása az egyes euroövezeti országok hatáskörébe tartozik. Az Európai Központi Bank szerepe – az emlékérme és minden más érme esetében is – abból áll, hogy jóváhagyja az egyes országok által kibocsátható mennyiséget.

Az euroövezeti tagországok közös érmekibocsátása

A 2007. évi közös 2 €-s emlékérme előlapja A 2009. évi közös 2 €-s emlékérme előlapja A 2012. évi közös 2 €-s emlékérme előlapja A 2015. évi közös 2 €-s emlékérme előlapja

Eddig négy emlékérmét bocsátottak ki közösen:

  1. 2007 márciusában a Római Szerződés 50. évfordulójára,
  2. 2009 januárjában a Gazdasági és Monetáris Unió létrejöttének tizedik évfordulója alkalmából,
  3. 2012 januárjában az eurobankjegyek és -érmék bevezetésének tizedik évfordulójára,
  4. valamint 2015 augusztusában az EU zászlajának 30. évfordulója alkalmából.

Az euroövezeti országok rendszerint csak két darab kéteurós emlékérmét bocsáthatnak ki évente. Kivételes esetben egy harmadikat is kibocsáthatnak azzal a feltétellel, hogy ezt közösen teszik, és európai horderejű eseményről emlékeznek meg.

A közös emlékérmék nemzeti előlapján a rajzolat egységes, a kibocsátó ország neve mellett pedig az emlékezetes esemény szerepel a megfelelő nyelven.

 

Emlékérmék év szerinti bontásban

Példa a 2 €-s emlékérme előlapjára Példa a 2 €-s emlékérme előlapjára Példa a 2 €-s emlékérme előlapjára Példa a 2 €-s emlékérme előlapjára Példa a 2 €-s emlékérme előlapjára
 
 

A 2 eurós emlékérmék aktualizálása a weboldalon

Az euroérmékkel kapcsolatos kérdésekben a bankjegyektől eltérően nem az Európai Központi Bank illetékes, hanem továbbra is nemzeti hatáskörbe tartoznak.

Amennyiben egy euroövezeti ország 2 eurós emlékérmét kíván kibocsátani, erről az Európai Bizottságot kell tájékoztatnia; az EKB felé nincs beszámolási kötelezettsége. A Bizottság a kapott információkat az  EU Hivatalos Lapjában (C sorozat) több nyelven közzéteszi.

Az EKB a Hivatalos Lap alapján aktualizálja weboldalán az euroérmékről szóló információkat. Mivel az adatszolgáltatás, a 23 nyelvre való fordítás és a közzététel igen időigényes, az érmékről szóló oldalak aktualizálása időnként óhatatlanul késedelmet szenvedhet.