A 2 eurós emlékérmék

Minden euroövezeti ország évente két emlékérmét bocsáthat ki. Ezek a rendes 2 eurós érmével azonos jellemzőkkel rendelkeznek, beleértve a közös hátlapot is, a nemzeti előlapot viszont eltérő emlékmotívum díszíti. Emlékérme kizárólag 2 eurós címletű lehet.

Az emlékérme az egész euroövezetben törvényes fizetőeszköz, azaz bármely más euroérméhez hasonlóan kötelező elfogadni.

A legtöbb emlékérmét valamilyen történelmi esemény évfordulójára készítik, de nagy horderejű aktuális eseményre is felhívhatja a figyelmet. A legelsőt 2004-ben Görögországban bocsátották ki az athéni olimpiai játékok alkalmából.

Az érmék megtervezése és kibocsátása az egyes euroövezeti országok hatáskörébe tartozik. Az Európai Központi Bank szerepe – az emlékérme és minden más érme esetében is – abból áll, hogy jóváhagyja az egyes országok által kibocsátható mennyiséget.

Az euroövezeti tagországok közös érmekibocsátása

A 2012. évi közös 2 €-s emlékérme előlapja A 2009. évi közös 2 €-s emlékérme előlapja A 2007. évi közös 2 €-s emlékérme előlapja

Eddig három emlékérmét bocsátottak ki közösen:

  1. 2007 márciusában a Római Szerződés 50. évfordulójára,
  2. 2009 januárjában a Gazdasági és Monetáris Unió létrejöttének tizedik évfordulója alkalmából,
  3. 2012 januárjában az eurobankjegyek és -érmék bevezetésének tizedik évfordulójára.

Az euroövezeti országok rendszerint csak két darab kéteurós emlékérmét bocsáthatnak ki évente. Kivételes esetben egy harmadikat is kibocsáthatnak azzal a feltétellel, hogy ezt közösen teszik, és európai horderejű eseményről emlékeznek meg.

A közös emlékérmék nemzeti előlapján a rajzolat egységes, a kibocsátó ország neve mellett pedig az emlékezetes esemény szerepel a megfelelő nyelven.

 

Emlékérmék év szerinti bontásban

Példa a 2 €-s emlékérme előlapjára Példa a 2 €-s emlékérme előlapjára Példa a 2 €-s emlékérme előlapjára Példa a 2 €-s emlékérme előlapjára Példa a 2 €-s emlékérme előlapjára
 
 

A 2 eurós emlékérmék aktualizálása a weboldalon

Az euroérmékkel kapcsolatos kérdésekben a bankjegyektől eltérően nem az Európai Központi Bank illetékes, hanem továbbra is nemzeti hatáskörbe tartoznak.

Amennyiben egy euroövezeti ország 2 eurós emlékérmét kíván kibocsátani, erről az Európai Bizottságot kell tájékoztatnia; az EKB felé nincs beszámolási kötelezettsége. A Bizottság a kapott információkat az  EU Hivatalos Lapjában (C sorozat) több nyelven közzéteszi.

Az EKB a Hivatalos Lap alapján aktualizálja weboldalán az euroérmékről szóló információkat. Mivel az adatszolgáltatás, a 23 nyelvre való fordítás és a közzététel igen időigényes, az érmékről szóló oldalak aktualizálása időnként óhatatlanul késedelmet szenvedhet.