Menu

2 eurós emlékérme – 2012

Luxemburg

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Vilmos trónörökös nagyherceg és Stéphanie de Lannoy grófnő esküvője

Leírás: az érme belső részének bal oldalán őfelsége Henri nagyherceg képmása, belső részének jobb oldalán pedig Vilmos trónörökös nagyherceg képmása látható Stéphanie grófnő képmásával átfedésben. A „PRËNZENHOCHZAÏT” és a „LËTZEBUERG” feliratok a verdejel és a mesterjegy által közrefogott „2012”-es évszám fölött, az érme belső részén alul szerepelnek. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 1,4 millió érme

Kibocsátási dátum: 2012. december


Vatikán

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a Családok VII. Világtalálkozója

Leírás:az érme belső részén egy család látható, háttérben a Családok VII. Világtalálkozójának otthont adó milánói dómmal. A háromévente megrendezett esemény célja a családnak mint az emberiség közös örökségének, valamint a család univerzális, az élet emberi oldalát gazdagító értékének a felmutatása. A családi életkép körül az esemény és Vatikánváros olasz neve, valamint a „2012”-es évszám olvasható. A verdejel („R”) a kisfiú és az édesanya alakja között szerepel. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 115 000 érme

Kibocsátási dátum: 2012. október


Finnország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Helene Schjerfbeck festőművész születésének 150. évfordulója

Leírás: a belső oldal rajzolata a művész stilizált önarcképét ábrázolja, bal oldalon a „HELENE SCHJERFBECK” felirattal, jobb oldalon a függőlegesen elhelyezett „1862–1946” évszámokkal, amelyek a festő születésének és halálának évét jelölik. Alul, a portré jobb oldalán az „FI” betűk a kibocsátó országot, a „2012” pedig a kibocsátás évét jelöli. A verdejel az érme belső oldalának szélén, közvetlenül a születési és halálozási évszám alatt helyezkedik el. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 2 millió érme

Kibocsátási dátum: 2012. szeptember


Málta

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: többségi képviselet 1887

Leírás: az érme belső részén látható, Gianni Bonnici máltai művész által tervezett rajzolat a valettai kormányzói palota előtt ünneplő tömeget ábrázolja. A belső gyűrű felső részén a „MALTA – Majority representation 1887” (Málta – többségi képviselet 1887) felirat, az érme alsó részén pedig a kibocsátás éve („2012”) szerepel. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 430 000 érme

Kibocsátási dátum: 2012. szeptember


Monaco

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a Grimaldi-házi I. Lucien által alapított Monacói Uradalom alapításának 500. évfordulója

Leírás: az érme belső részén Grimaldi-házi I. Lucien balra tekintő arcmása látható. A portrét az érme belső részének külső szélén, a „1512 SOUVERAINETE DE MONACO 2012” felirat szegélyezi, tőle balra, jobbra és alatta pedig két díszítő gyémánt, a bőségszaru (a Monnaie de Paris verdejele) és egy „fleurette” (a vésnökműhely jele) látható. A verdejel fölé az alapító nevét „Lucien Ier” vésték. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 100 000 érme

Kibocsátási dátum: 2012. július


Franciaország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a szegények védelmezőjeként ismert francia Pierre abbé születésének 100. évfordulója

Leírás: az érme belső részén, középtől kissé balra, Pierre abbé híres barett sapkás portréja, jobbra pedig a nevét viselő alapítvány logója látható, amelyen belül az „Et les autres?” mikroírás, az abbénak kedves szavak olvashatók, arra emlékeztetve, hogy soha nem feledkezhetünk meg mások megsegítéséről. Az ívet formáló „Centenaire de la naissance de l’abbé Pierre” felirat a portré körül, az érme belső részén látható, amelyet a bal oldalról a Monnaie de Paris verdejele, a bőségszaru, a kibocsátó országot jelölő „RF” betűk, a jobb oldalról pedig a vésnökműhely jele, egy kis virág („fleurette”) fog közre. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 1 millió érme

Kibocsátási dátum: 2012. július


Portugália

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Európa Kulturális Fővárosa 2012 – Guimarães, Észak-Portugália

Leírás: az érme belső részén I. Alfonznak, Portugália első királyának stilizált portréja, Alfonz pallosa és Guimarães kastélya látható, amelyet a XII. században létrejött független Portugália bölcsőjének tekintenek. Az ábrától balra a portugál címerpajzs, alatta a „PORTUGAL” felirat, jobbra lent a „GUIMARÃES 2012” felirat, valamint a Guimarães, Európa Kulturális Fővárosa 2012 rendezvénysorozat emblémája látható. A belső rész szélén alul a verdejel („INCM”), valamint a tervező neve („JOSÉ DE GUIMARÃES”) szerepel. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 520 000 érme

Kibocsátási dátum: 2012. június


Belgium

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Erzsébet királyné zenei verseny megalapításának 75. évfordulója

Leírás:az érme belső részén az 1937-ben Erzsébet királyné által alapított és nevét viselő zenei verseny emblémája látható a királyné balra néző profilképére nyomtatva. Balra a mesterjegy (madártoll), jobbra a verdejel (Mihály arkangyal feje) van elhelyezve. Alul a belső rész peremén, félkör alakban a „QUEEN ELISABETH COMPETITION” felirat, felül a 75. évfordulóra utaló két évszám („1937–2012”) olvasható. A motívumtól balra a kibocsátó ország betűjele („BE”) szerepel. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 5 millió érme

Kibocsátási dátum: 2012. május


Olaszország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Giovanni Pascoli halálának 100. évfordulója

Leírás: az érme belső részén a XIX. század végi olasz irodalom kiemelkedő képviselője, a Romagna régióból származó költő, Giovanni Pascoli szerepel. A portrét bal oldalról a költő halálának évszáma „1912”, a verdejel „R” és a tervező Maria Carmela Colaneri „M.C.C.” monogrammja, jobbról pedig a kibocsátás éve „2012” és a közvetlenül alatta lévő, az Olasz Köztársaságot jelölő „RI” betűk fogják közre. Az érme belső oldalának alsó szélén, a portré alatt íves alakban a „G. PASCOLI” felirat olvasható. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 15 millió érme

Kibocsátási dátum: 2012. április


Spanyolország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a burgosi székesegyház – UNESCO Világörökség sorozat

Leírás: Az érme belül a burgosi Miasszonyunk-székesegyházat ábrázolja, amely hatalmas méretéről és egyedülálló építészeti megoldásairól ismert. 1221-ben kezdték el építeni, és már kilenc évvel később liturgikus helyszínként használták, jóllehet az építési munkálatok egészen 1567-ig elhúzódtak. Túlnyomórészt francia gótikus stílusban épült, majd a XV. és XVI. században reneszánsz motívumokkal gazdagodott. A rajzolattól balra a kibocsátó ország neve („ESPAÑA”), jobbra pedig a kibocsátás éve („2012”) és a verdejel (egy „M” betűre helyezett korona) látható. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 8 millió érme

Kibocsátási dátum: 2012. március


Az euroövezet országai

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az eurobankjegyek és az euroérmék első tíz esztendeje

Leírás: a belső részen látható – Helmut Andexlinger, az Osztrák Pénzverde művésze által tervezett – motívumot az euroövezet polgárai és lakosai választották ki a 2012. év közös motívumának több pályamű közül. A közös emlékérme a földgolyót ábrázolja közepén az euroszimbólummal, ami azt hivatott kifejezni, hogy tíz év alatt miként vált az euro a világ egyik meghatározó fizetőeszközévé. A központi rajzolat körül elhelyezett díszítőelemek az eurónak a hétköznapi emberek életében (család), a pénzügyi világban (az EKB főépülete), a kereskedelemben (hajó), az iparban (gyárépület), valamint az energiaiparban és a kutatás-fejlesztésben (szélturbinák) játszott szerepét jelenítik meg. A tervező monogramja („A.H.”) a hajó és az EKB-épület közé lett elrejtve. A belső rész peremén felül a kibocsátó ország betűjele, alul a „2002–2012” évszámok szerepelnek. Az emlékérmét az euroövezet valamennyi tagországában kibocsátják. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: Országonként változó

Kibocsátási dátum: 2012. január


San Marino

€2 commemorative side

Téma: Tíz éves az euro

Leírás: Az érme közepén elhelyezett euro jel a pénznem európai és világszinten játszott kiemelt szerepét jelképezi, hiszen az euro az elmúlt 10 évben a nemzetközi monetáris rendszer meghatározó szereplőjévé vált. Az euro szimbólumot övező grafikai elemek az eurónak a polgárok életében, a pénzügyi világban (az EKB főépülete), a kereskedelemben (hajók), az iparban (gyárak), valamint az energiaszektorban és kutatás-fejlesztésben (szélturbinák) játszott szerepét hivatottak megjeleníteni. Az érme Helmut Andexlingernek, az Osztrák Pénzverde tervezőjének alkotása. A művész kezdőbetűi (AH) a főépület képe alatt szerepelnek. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 130 000 érme

Kibocsátási dátum: 2012. június


Luxemburg

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Henri nagyherceg és IV. Guillaume nagyherceg – „nagyhercegi dinasztia” sorozat

Leírás: az érme belső részén, bal oldalon Henri nagyhercegnek, mögötte pedig dédapjának, IV. Guillaume nagyhercegnek a jobbra tekintő portréi láthatók, alattuk a „HENRI”, illetve a „GUILLAUME IV † 1912” felirattal. Az arcképek fölött a „2012” évszám, tőle balra a verdejel (Merkúr pálcája), jobbra a pénzverőmester jele (vitorlás), alul pedig a „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG” felirat olvasható. A háttérben Luxembourg városa tűnik fel. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 1,4 millió érme

Kibocsátási dátum: 2012. január


Németország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Bajor Szövetségi Állam

Leírás:az érme Erich Ott tervezte belső részén Bajorország egyik legismertebb látványossága, a neuschwansteini kastély látható a keleti oldalról. A kép előterében a várkapu, a romantikus tornyok és fiatornyok tűnnek fel, a háttérben hegycsúcsok magasodnak. Az ábra alatt Bajorország német neve („BAYERN”), jobboldalt az adott pénzverde verdejele („A”, „D”, „F”, „G”, illetve „J”), balra pedig a tervező monogramja olvasható. Az érme külső peremét az Európai Unió tizenkét csillaga díszíti, felül a kibocsátó ország betűjelével („D”), alul a kibocsátás évszámával („2012”).

Kibocsátott darabszám: 30 millió érme

Kibocsátási dátum: 2012. január