Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro jubileumsmynt – 2012

Dessa beskrivningar har tagits från Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Luxemburg

Motiv: Arvstorhertigen Guillaumes och grevinnan Stéphanie de Lannoys bröllop

Beskrivning: På vänstra sidan av myntets inre fält finns en bild av storhertig Henri, på högra sidan av det inre fältet en bild av arvstorhertigen Guillaume placerad framför en bild av grevinnan Stéphanie de Lannoy. Orden ”PRËNZENHOCHZAÏT” och ”LËTZEBUERG” samt årtalet ”2012”, omgivna på sidorna av myntmärke och myntmästarens initialer, finns nedtill i myntets inre fält. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1,4 miljoner mynt

Utgivningsdatum: December 2012

Vatikanstaten

Motiv: Sjunde världsmötet för familjen

Beskrivning: I den inre delen visas en familj med katedralen i Milano som är värdstad för det sjunde världsmötet för familjen i bakgrunden. Mötet hålls vart tredje år för att belysa familjen som ett gemensamt mänskligt arv som speglar att familjen är universell och att den bidrar till det mänskliga överallt i världen. Runt familjen finns mötets och Vatikanstatens namn på italienska och årtalet 2012. Myntortsmärket R finns mellan pojken och mamman. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 115 000 mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2012

Finland

Motiv: 150-årsminnet av konstnären Helene Schjerfbecks födelse

Beskrivning: I det inre fältet finns ett stiliserat självporträtt av konstnären med texten HELENE SCHJERFBECK till vänster och årtalen 1862–1946 till höger. Till vänster i den nedre delen av myntet står utgivningsåret 2012 och landsreferensen ”FI”. Myntmärket finns vid kanten av det inre fältet ovanför födelse- och dödsdatumen. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 2 miljoner mynt

Utgivningsdatum: September 2012

Malta

Motiv: Majoritetsrepresentation 1887

Beskrivning: Motivet skapades av den maltesiske konstnären Gianni Bonnici och visar en jublande folkmassa med guvernörspalatset i Valletta i bakgrunden. Högst upp på det inre fältet i en halvcirkel har myntet inskriptionen ”MALTA – Majority representation 1887” och nedtill anges utgivningsåret ”2012”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 430 000 mynt

Utgivningsdatum: September 2012

Monaco

Motiv: 500-årsminnet av Lucien I Grimaldis upprättande av Monacos suveränitet

Beskrivning: I myntets inre del visas ett porträtt av Lucien I Grimaldi i profil vänd mot vänster. Inskriptionen ”1512 SOUVERAINETE DE MONACO 2012” bildar en båge runt porträttet längs kanten av myntets inre fält. Två dekorativa detaljer är graverade före och efter texten. I nedre kanten finns ett ymnighetshorn, ”Monnaie de Paris” myntortsmärke, till vänster och gravyrverkstadens kontrollstämpel, ”fleurette”, till höger. Ovanför myntmärket återfinns inskriptionen ”Lucien Ier”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 100 000 mynt

Utgivningsdatum: Juli 2012

Frankrike

Motiv: 100-årsminnet av abbé Pierres födelse. Han är välkänd i Frankrike som de fattigas beskyddare

Beskrivning: Den inre delen av myntet visar ett porträtt av abbé Pierre med sin kända basker lite till vänster och logon för den stiftelse som bär hans namn till höger inklusive mikrotext med frågan "Et les autres? som ska påminna oss om att aldrig glömma att hjälpa andra. “Centenaire de la naissance de l’abbé Pierre” bildar en båge runt porträttet längs kanten av de inre delen med ett ymnighetshorn (Monnaie de Paris myntmärke) och bokstäverna "RF" för att visa utgivningslandet till vänster och gravyrverkstadens kännetecken till höger. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: Juli 2012

Portugal

Motiv: Guimarães i norra Portugal, den europeiska kulturhuvudstaden 2012

Beskrivning: I myntets inre del finns en stiliserad bild av Afonso Henriques, Portugals första kung, med sitt svärd och slottet i Guimarães. Det anses vara den fria nationen Portugals födelseort på 11-hundratalet. Till vänster om bilden finns Portugals vapensköld över ordet PORTUGAL. Nere till höger finns inskriptionen GUIMARÃES 2012, med kulturhuvudstadens logo. Längs den nedre kanten av den inre delen finns myntortsmärket INCM och JOSÉ DE GUIMARÃES, som är formgivaren. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 520 000 mynt

Utgivningsdatum: Juni 2012

Belgien

Motiv: 75-årsjubileum för Drottning Elisabeths musiktävling

Beskrivning: I den inre delen av myntet visas logon för Drottning Elisabeths musiktävling ovanpå drottning Elisabeths profil. Hon grundade musiktävlingen 1937. Till vänster finns myntmästarens märke, en gåspenna, och till höger myntortsmärket, ärkeängeln Michaels huvud. I en halvcirkel längs den nedre delen står det QUEEN ELISABETH COMPETITION, medan åren 1937–2012, som markerar 75-årsjubileet, står överst. Bokstäverna BE till höger om bilden visar det utgivande landet. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i den yttre ringen.

Upplaga: 5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Maj 2012

Italien

Motiv: Hundraårsminnet av Giovanni Pascolis död

Beskrivning: I det inre fältet finns ett porträtt av Giovanni Pascoli, en poet från Romagna. Han är en framträdande representant för italiensk 1800-talslitteratur. Till vänster om porträttet finns poetens dödsår, 1912, myntmärket "R" och bokstäverna "M.C.C", designern Maria Carmela Colaneris initialer. Till höger finns utgivningsåret 2012 ovanför Italiens monogram "RI". "G. PASCOLI" står längs den undre kanten av myntets inre del under porträttet. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 15 miljoner mynt

Utgivningsdatum: April 2012

Spanien

Motiv: Katedralen i Burgos – UNESCO världsarvserien

Beskrivning: I myntets inre del visas katedralen i Burgos, tillägnad jungfru Maria. Katedralen är känd för sin storlek och unika arkitektur. Den började byggas 1221 och användes redan nio år senare som kyrka, men arbetena fortsatte då och då fram till 1567. Den byggdes främst i fransk-gotisk stil, men detaljer från renässansen lades till på 1400- och 1500-talen. Det utgivande landet ESPAÑA och året 2012 finns till vänster och höger ovanför bilden. Myntortsmärket, M med en krona, finns till höger. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 8 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Mars 2012

Länder i euroområdet

Motiv: Tio år med sedlar och mynt i euro

Beskrivning: Helmut Andexlinger på myntverket i Österrike har utformat myntet. Invånarna i euroområdet har valt ut designen för ett minnesmynt som ska ges ut 2012 i alla euroländer. I den inre delen visas världen i form av en eurosymbol i mitten vilket symboliserar hur euron har kommit att spela en viktig roll globalt under de senaste tio åren. Dess betydelse i vardagslivet symboliseras av barnfamiljen, finansvärlden av Eurotornet, handeln av skeppet, industrin av fabriken och energisektorn och forskning och utveckling av vindkraftverken. Designerns initialer A.H. kan ses mellan skeppet och Eurotornet. Den utgivande statens namn på det nationella språket eller de nationella språken anges högst upp och åren 2002–2012 nederst. Myntet ges ut av alla euroländer. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: Varierar från land till land

Utgivningsdatum: Januari 2012 för länder i euroområdet utom San Marino (maj 2012)

Luxemburg

Motiv: Storhertig Henri och storhertig Guillaume IV – serien med den storhertigliga dynastin

Beskrivning: På myntet visas HKH storhertig Henri till vänster i den inre delen framför storhertig Guillaume IV som var hans farfars far. Båda tittar mot höger med namnen HENRI och GUILLAUME IV † 1912 nedanför. Ovanför finns året 2012 flankerat till vänster och höger av myntortsmärket, Merkurius stav, och myntmästarens märke, en segelbåt, samt GRAND-DUCS DE LUXEMBOURG. Luxemburg stad syns i bakgrunden. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1,4 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Januari 2012

Tyskland

Motiv: Delstaten Bayern

Beskrivning: Erich Ott har formgivit den inre delen av myntet som visar ett av Bayerns mest kända landmärken, slottet Neuschwanstein, sett från öster med vakthuset i förgrunden, och de romantiska tinnarna och tornen med de majestätiska bergen i bakgrunden. Därunder står BAYERN. Till höger finns respektive mynts myntortsmärke (A, D, F, G eller J) och till vänster formgivarens initialer. I den yttre ringen finns EU:s 12 stjärnor med ett D på toppen och 2012 på botten. Dessa visar utgivningslandet och -året.

Upplaga: 30 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Januari 2012