Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

2 € proginės monetos – 2012 m.

Monetų aprašymai šiame tinklalapyje parengti pagal Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtą tekstą ir gali šiek tiek skirtis nuo kitų šioje interneto svetainėje paskelbtų aprašymų.

Liuksemburgas

Atvaizdas: sosto įpėdinio Didžiojo Hercogo Guillaume sutuoktuvės su grafaite Stéphanie de Lannoy

Aprašymas: monetos vidinėje pusėje kairėje pavaizduotas jo prakilnybės Didžiojo Hercogo Henrio portretas, o dešinėje – sosto įpėdinio Didžiojo Hercogo Guillaume portretas, šiek tiek uždengiantis grafaitės Stéphanie portretą. Vidinės monetos dalies apačioje tarp kalyklos ženklo ir kalyklos meistro inicialų iškalti žodžiai „PRËNZENHOCHZAÏT“ ir „LËTZEBUERG“ bei metai „2012“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Tiražas: 1,4 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. gruodžio mėn.

Vatikanas

Atvaizdas: septintasis pasaulio šeimų susitikimas

Aprašymas: monetos centre – šeima, o fone – Milano katedra. Milane vyks septintasis pasaulio šeimų susitikimas. Tokie susitikimai vyksta kas trejus metus, siekiant pabrėžti, kad šeima yra bendras žmonijos paveldas, ir parodyti, kad ji yra universali kategorija. Visame pasaulyje šeima yra žmogaus gyvenimo dalis. Aplink simbolinį šeimos paveikslą iškaltas renginio pavadinimas ir žodžiai „Vatikano miestas“ italų kalba, taip pat metai „2012“. Tarp berniuko ir jo motinos – kalyklos ženklas „R“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Tiražas: 115 000 monetų

Išleidimo data: 2012 m. spalio mėn.

Suomija

Atvaizdas: 150-osios dailininkės Helene SCHJERFBECK gimimo metinės

Aprašymas: monetos centre – stilizuotas dailininkės autoportretas su vertikaliai iškaltu užrašu HELENE SCHJERFBECK portreto kairėje ir jos gimimo ir mirties metais „1862–1946“ dešinėje. Monetos apatinėje dalyje kairėje nurodytas išleidžiančios šalies kodas „FI“, o dešinėje – išleidimo metai „2012“. Monetos vidinėje dalyje po gimimo ir mirties metais – kalyklos ženklas. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Tiražas: 2 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. rugsėjo mėn.

Malta

Atvaizdas: 1887 m. daugumos atstovavimas

Aprašymas: monetoje, kurios dizainą sukūrė Maltos menininkas Gianni Bonnici, vaizduojama džiūgaujanti minia, už kurios fone matyti Gubernatoriaus rūmai Valetoje. Monetos vidinės dalies viršuje puslankiu iškaltas užrašas „MALTA – Majority representation 1887”. Apačioje nurodyti išleidimo metai „2012“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Tiražas: 430 000 monetų

Išleidimo data: 2012 m. rugsėjo mėn.

Monakas

Atvaizdas: 500-osios Monako Kunigaikštystės įkūrimo metinės (įkūrėjas – Lucien I GRIMALDI)

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje – į kairę žvelgiančio Lucien I GRIMALDI veido profilis. Virš portreto puslankiu palei viršutinį vidinės monetos dalies kraštą iškaltas užrašas „1512 SOUVERAINETE DE MONACO 2012“. Užrašo pradžioje ir gale išgraviruoti rombai. Portreto apačioje kairėje pavaizduotas gausybės ragas, Monnaie de Paris kalyklos ženklas, o dešinėje – „fleurette“, graverio ženklas. Virš kalyklos ženklo išgraviruotas įkūrėjo vardas „Lucien Ier“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Tiražas: 100 000 monetų

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Prancūzija

Atvaizdas: 100-osios Tėvo Pjero (Abbé Pierre), kuris Prancūzijoje žinomas kaip vargšų globėjas, gimimo metinės

Aprašymas: monetos centre – Tėvo Pjero portretas. Jis dėvi gerai pažįstamą beretę, šiek tiek pakreiptą ant šono į kairę. Dešinėje jo vardu pavadinto fondo logotipas, kuriame mažomis raidėmis įrašyta „Et les autres?“ („O kiti?“). Tai Tėvo Pjero mėgtas šūkis, raginantis niekada nepamiršti padėti kitiems. Monetos vidinėje dalyje aplink portretą puslankiu iškaltas užrašas „Centenaire de la naissance de l’abbé Pierre“, kurio kairėje pusėje pavaizduotas gausybės ragas (Monnaie de Paris kalyklos ženklas) ir raidės „RF“, žyminčios monetą išleidžiančią šalį, o dešinėje – „fleurette“, graverio ženklas. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Tiražas: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Portugalija

Atvaizdas: 2012 m. Europos kultūros sostinė – Gimarainso miestas šiaurės Portugalijoje

Aprašymas: monetos centre – stilizuotas pirmojo Portugalijos karaliaus Afonso Henriques atvaizdas, taip pat jo kalavijas ir Gimarainso pilis, laikoma Portugalijos, kaip nepriklausomos valstybės, gimimo vieta XII a. Atvaizdo kairėje – Portugalijos herbas, virš jo – žodis „PORTUGAL“. Dešinėje pusėje žemiau – užrašas „GUIMARÃES 2012“ ir Gimarainso, kaip 2012 m. Europos kultūros sostinės, logotipas. Palei apatinį vidinės dalies kraštą iškaltas kalyklos ženklas „INCM“ ir dizainerio vardas „JOSÉ DE GUIMARÃES“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Tiražas: 520 000 monetų

Išleidimo data: 2012 m. birželio mėn.

Belgija

Atvaizdas: Karalienės Elžbietos konkurso 75 metų jubiliejus

Aprašymas: monetos centre – Karalienės Elžbietos konkurso logotipas, įspaustas ant į kairę pusę nukreipto karalienės Elžbietos, pradėjusios šį konkursą 1937 m., profilio. Kairėje – kalyklos meistro ženklas (plunksna), dešinėje – kalyklos ženklas (arkangelo Mykolo galva). Palei vidinį kraštą apačioje puslankiu iškaltas užrašas „QUEEN ELISABETH COMPETITION“, o palei viršutinį kraštą iškalti metai „1937–2012“, žymintys 75 metų sukaktį. Raidės „BE“ atvaizdo dešinėje nurodo monetą išleidusią šalį. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Tiražas: 5 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. gegužės mėn.

Italija

Atvaizdas: Giovanni Pascoli 100-osios mirties metinės

Aprašymas: monetos centre – Romanijos regiono poeto Giovanni Pascoli – žymaus XIX a. pabaigos italų literatūros atstovo – portretas. Portreto kairėje iškalti poeto mirties metai „1912“, kalyklos ženklas – raidė „R“ ir autorės Marios Carmelos Colaneri inicialai „M.C.C.“. Portreto dešinėje, virš Italijos Respublikos monogramos „IR“ nurodyti monetos išleidimo metai „2012“. Vidinės monetos dalies apačioje – puslankiu išgraviruota poeto pavardė „G. PASCOLLI“. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Tiražas: 15 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. balandžio mėn.

Ispanija

Atvaizdas: Burgoso katedra – UNESCO pasaulio paveldo serija

Aprašymas: monetos centre – Mergelei Marijai skirta Burgoso Švč. Mergelės katedra, garsėjanti įspūdingu dydžiu ir išskirtine architektūra. Katedra pradėta statyti 1221 m., o po devynerių metų ji jau buvo naudojama kaip pamaldų vieta, nors darbas su pertrūkiais tęsėsi iki 1567 m. Katedra pastatyta prancūziškosios gotikos pavyzdžiu, bet XV ir XVI a. atsirado ir Renesanso architektūros elementų. Išleidžiančios šalies pavadinimas „ESPAÑA“ ir metai „2012“ iškalti atvaizdo kairėje ir dešinėje pusėse virš katedros atvaizdo. Kalyklos ženklas („M“ su karūna) iškaltas dešinėje pusėje. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Tiražas: 8 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. kovo mėn.

Euro zonos šalys

Atvaizdas: eurų banknotų ir monetų dešimtmetis

Aprašymas: monetos, kurios dizainą sukūrė Helmut Andexlinger iš Austrijos monetų kalyklos, o euro zonos piliečiai ir kiti gyventojai išrinko bendra 2012 m. progine moneta, centre iškaltas simbolinis pasaulio su euro ženklu vaizdas, rodantis, kad per pastaruosius dešimt metų eurai tapo tikra pasaulinės reikšmės valiuta. Jį supantys elementai simbolizuoja euro svarbą eiliniams žmonėms (juos simbolizuoja šeima), finansų pasauliui (Eurotower pastatas), prekybai (laivas), pramonei (fabrikas), energetikos sektoriui ir moksliniams tyrimams bei technologinei plėtrai (dvi vėjo jėgainės). Jei labai atidžiai žiūrėsite, tarp laivo ir Eurotower pastato pamatysite dizainerio inicialus „A. H“. Palei apatinį ir viršutinį monetos kraštus atitinkamai nurodyta monetą išleidžianti šalis ir leidimo metai „2002–2012“. Monetą išleis visos euro zonos šalys. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Tiražas: kiekvienoje šalyje skirtingas

Išleidimo data: 2012 m. sausio mėn. visose euro zonos šalyse (tik San Marine 2012 m. gegužės mėn.)

Liuksemburgas

Atvaizdas: Didysis Hercogas Henri ir Didysis Hercogas Guillaume IV – didžiųjų hercogų dinastijos serija

Aprašymas: monetos centrinės dalies kairėje – į dešinę nukreipti du profiliai: artimesnis – Jo Prakilnybės Didžiojo Hercogo Henri ir tolimesnis – jo prosenelio Didžiojo Hercogo Guillaume IV. Po jais iškalti vardai „HENRI“ ir „GUILLAUME IV † 1912“. Viršuje nurodyti „2012“ metai su kalyklos ženklu (Merkurijaus lazda) iš kairės pusės ir kalyklos meistro ženklas (burlaivis) iš dešinės pusės bei žodžiai „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG“. Atvaizdo fone – Liuksemburgo miestas. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių.

Tiražas: 1,4 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. sausio mėn.

Vokietija

Atvaizdas: Bavarijos federacinė žemė

Aprašymas: monetos, kurios autorius Erich Ott, centre pavaizduota viena iš garsiausių Bavarijos įžymybių – Noišvanštaino pilis. Monetoje ji pavaizduota iš rytinės pusės, fone matyti vartai, romantiški pilies bokštai ir bokšteliai, o už jų – didingi kalnai. Apačioje – federacinės žemės pavadinimas „BAYERN“. Dešinėje yra atitinkamos kalyklos ženklas („A“, „D“, „F“, „G“ arba „J“), o kairėje – dizainerio inicialai. Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždžių; monetos viršuje yra raidė „D“, o apačioje – „2012“, atitinkamai žymintys išleidimo šalį ir metus.

Tiražas: 30 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. sausio mėn.