Menu

2 € proginės monetos – 2012 m.

Liuksemburgas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: sosto įpėdinio Didžiojo Hercogo Guillaume sutuoktuvės su grafaite Stéphanie de Lannoy

Aprašymas: monetos vidinėje pusėje kairėje pavaizduotas jo prakilnybės Didžiojo Hercogo Henrio portretas, o dešinėje – sosto įpėdinio Didžiojo Hercogo Guillaume portretas, šiek tiek uždengiantis grafaitės Stéphanie portretą. Vidinės monetos dalies apačioje tarp kalyklos ženklo ir kalyklos meistro inicialų iškalti žodžiai „PRËNZENHOCHZAÏT“ ir „LËTZEBUERG“ bei metai „2012“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1,4 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. gruodžio mėn.


Vatikano miestas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: septintasis pasaulio šeimų susitikimas

Aprašymas: monetos centre – šeima, o fone – Milano katedra. Milane vyks Septintasis pasaulio šeimų susitikimas. Tokie susitikimai vyksta kas trejus metus, siekiant pabrėžti, kad šeima yra bendras žmonijos paveldas, ir parodyti, kad ji yra universali kategorija. Visame pasaulyje šeima yra žmogaus gyvenimo dalis. Aplink simbolinį šeimos paveikslą iškaltas renginio pavadinimas ir žodžiai Vatikano miestas italų kalba, taip pat „2012“ metai. Kalyklos ženklas „R“ yra tarp berniuko ir jo motinos. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 115 000 monetų

Išleidimo data: 2012 m. spalio mėn.


Suomija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 150-osios dailininkės Helene SCHJERFBECK gimimo metinės

Aprašymas: monetos centre – stilizuotas dailininkės autoportretas su vertikaliai iškaltu užrašu „HELENE SCHJERFBECK“ portreto kairėje ir jos gimimo ir mirties metais „1862–1946“ – dešinėje. Monetos apatinėje dalyje kairėje nurodytas išleidžiančios šalies kodas „FI“, o dešinėje – išleidimo metai „2012“. Kalyklos ženklas išgraviruotas monetos vidinėje dalyje po gimimo ir mirties datomis. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 2 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. rugsėjo mėn.


Malta

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 1887 m. daugumos atstovavimas

Aprašymas: monetoje, kurios dizainą sukūrė Maltos menininkas Gianni Bonnici, vaizduojama džiūgaujanti minia, už kurios fone matyti Gubernatoriaus rūmai Valetoje. Monetos vidinės dalies viršuje puslankiu iškaltas užrašas „MALTA – Majority representation 1887”. Apačioje nurodyti išleidimo metai – „2012“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 430 000 monetų

Išleidimo data: 2012 m. rugsėjo mėn.


Monakas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 500-osios Monako Kunigaikštystės įkūrimo metinės (įkūrėjas – Lucien I GRIMALDI)

Aprašymas: vidinėje monetos dalyje – į kairę žvelgiančio Lucien I GRIMALDI veido profilis. Virš portreto puslankiu palei viršutinį vidinės monetos dalies kraštą iškaltas užrašas „1512 SOUVERAINETE DE MONACO 2012“. Užrašo pradžioje ir gale išgraviruoti rombai. Portreto apačioje kairėje pavaizduotas gausybės ragas, Monnaie de Paris kalyklos ženklas, o dešinėje – „fleurette“, graverio ženklas. Virš kalyklos ženklo išgraviruotas įkūrėjo vardas „Lucien Ier“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 100 000 monetų

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.


Prancūzija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 100-osios Tėvo Pjero (Abbé Pierre), kuris Prancūzijoje žinomas kaip vargšų globėjas, gimimo metinės

Aprašymas: monetos centre – Tėvo Pjero portretas. Jis dėvi gerai pažįstamą beretę, šiek tiek pakreiptą ant šono į kairę. Dešinėje jo vardu pavadinto fondo logotipas, kuriame mažomis raidėmis įrašyta „Et les autres?“ („O kiti?“). Tai Tėvo Pjero mėgtas šūkis, raginantis niekada nepamiršti padėti kitiems. Monetos vidinėje dalyje aplink portretą puslankiu iškaltas užrašas „Centenaire de la naissance de l’abbé Pierre“, kurio kairėje pusėje pavaizduotas gausybės ragas (Monnaie de Paris kalyklos ženklas) ir raidės „RF“, žyminčios monetą išleidžiančią šalį, o dešinėje – „fleurette“, graverio ženklas. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.


Portugalija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: 2012 m. Europos kultūros sostinė – Gimarainso miestas šiaurės Portugalijoje

Aprašymas: monetos centre – stilizuotas Afonso Henriques, pirmojo Portugalijos karaliaus, atvaizdas, taip pat jo kalavijas ir Gimarainso pilis, laikoma Portugalijos, kaip nepriklausomos valstybės, gimimo vieta XII a. Atvaizdo kairėje – Portugalijos herbas, virš jo – žodis „PORTUGAL“. Dešinėje pusėje žemiau – užrašas „GUIMARÃES 2012“ ir Gimarainso, kaip 2012 m. Europos kultūros sostinės, logotipas. Palei apatinį vidinės dalies kraštą iškaltas kalyklos ženklas „INCM“ ir dizainerio vardas „JOSÉ DE GUIMARÃES“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 520 000 monetų

Išleidimo data: 2012 m. birželio mėn.


Belgija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Karalienės Elžbietos konkurso 75 metų jubiliejus

Aprašymas: monetos centre – Karalienės Elžbietos konkurso logotipas, įspaustas ant į kairę pusę nukreipto karalienės Elžbietos, pradėjusios šį konkursą 1937 m., profilio. Kairėje – kalyklos meistro ženklas (plunksna), dešinėje – kalyklos ženklas (arkangelo Mykolo galva). Palei vidinį kraštą apačioje puslankiu iškaltas užrašas „QUEEN ELISABETH COMPETITION“, o palei viršutinį kraštą iškalti metai „1937–2012“, žymintys 75 metų sukaktį. Raidės „BE“ atvaizdo dešinėje nurodo monetą išleidusią šalį. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 5 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. gegužės mėn.


Italija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Giovanni Pascoli 100-osios mirties metinės

Aprašymas: monetos centre – Romanijos regiono poeto Giovanni Pascoli, žymaus XIX a. pabaigos italų literatūros atstovo, portretas. Portreto kairėje iškalti poeto mirties metai – „1912“, kalyklos ženklas – raidė „R“ ir autorės Marios Carmelos Colaneri inicialai „M.C.C.“. Portreto dešinėje, virš Italijos Respublikos monogramos „IR“ nurodyti monetos išleidimo metai – „2012“. Vidinės monetos dalies apačioje – puslankiu išgraviruota poeto pavardė „G. PASCOLLI“. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 15 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. balandžio mėn.


Ispanija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Burgoso katedra – UNESCO pasaulio paveldo serija

Aprašymas: monetos centre – Mergelei Marijai skirta Burgoso Švč. Mergelės katedra, garsėjanti įspūdingu dydžiu ir išskirtine architektūra. Katedra pradėta statyti 1221 m., o po devynerių metų ji jau buvo naudojama kaip pamaldų vieta, nors darbas su pertrūkiais tęsėsi iki 1567 m. Katedra pastatyta prancūziškosios gotikos pavyzdžiu, bet XV ir XVI a. atsirado ir Renesanso architektūros elementų. Išleidžiančios šalies pavadinimas „ESPAÑA“ ir metai „2012“ iškalti atvaizdo kairėje ir dešinėje pusėse virš katedros atvaizdo. Kalyklos ženklas („M“ su karūna) iškaltas dešinėje pusėje. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 8 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. kovo mėn.


Euro zonos šalys

2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė 2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: eurų banknotų ir monetų dešimtmetis

Aprašymas: monetos, kurios dizainą sukūrė Helmut Andexlinger iš Austrijos monetų kalyklos, o euro zonos piliečiai ir kiti gyventojai išrinko bendra 2012 m. progine moneta, centre iškaltas simbolinis pasaulio su euro ženklu vaizdas, rodantis, kad per pastaruosius dešimt metų eurai tapo tikra pasaulinės reikšmės valiuta. Jį supantys elementai simbolizuoja euro svarbą eiliniams žmonėms (juos simbolizuoja šeima), finansų pasauliui (Eurotower pastatas), prekybai (laivas), pramonei (fabrikas), energetikos sektoriui ir moksliniams tyrimams bei technologinei plėtrai (dvi vėjo jėgainės). Dizainerio inicialus „A. H.“, jei labai atidžiai žiūrėsite, pamatysite tarp laivo ir Eurotower pastato. Palei apatinį ir viršutinį monetos kraštus atitinkamai nurodyta monetą išleidžianti šalis ir leidimo metai – „2002–2012“. Monetą išleis visos euro zonos šalys. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: kiekvienoje šalyje skirtingas

Išleidimo data: 2012 m. sausio mėn.


San Marinas

€2 commemorative side

Atvaizdas: euro dešimtmetis

Aprašymas: euro simbolis monetos centre rodo, kad per pastaruosius dešimt metų įsitvirtinęs tarptautinėje pinigų sistemoje euras tapo labai svarbus Europoje ir visame pasaulyje. Dizaino elementai aplink euro ženklą simbolizuoja euro svarbą žmonėms, finansų sektoriui (ECB bokštas), prekybai (laivai), pramonei (gamyklos), energetikai, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (vėjo jėgainės). Monetos dizainą sukūrė Austrijos monetų kalyklos profesionalus dizaineris Helmutas Andexlingeris. Jo inicialai AH iškalti po ECB bokšto atvaizdu. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 130 000 monetų

Išleidimo data: 2012 m. birželio mėn.


Liuksemburgas

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Didysis Hercogas Henri ir Didysis Hercogas Guillaume IV – didžiųjų hercogų dinastijos serija

Aprašymas: monetos centrinės dalies kairėje – į dešinę nukreipti du profiliai: artimesnis Jo Prakilnybės Didžiojo Hercogo Henri ir tolimesnis jo prosenelio Didžiojo Hercogo Guillaume IV. Po jais iškalti vardai „HENRI“ ir „GUILLAUME IV † 1912“. Viršuje nurodyti „2012“ metai su kalyklos ženklu (Merkurijaus lazda) iš kairės pusės ir kalyklos meistro ženklas (burlaivis) iš dešinės pusės bei žodžiai „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG“. Atvaizdo fone – Liuksemburgo miestas. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių.

Išleistas kiekis: 1,4 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. sausio mėn.


Vokietija

2 € monetos proginė pusė

Atvaizdas: Bavarijos federalinė žemė

Aprašymas: monetos, kurios autorius Erich Ott, centre pavaizduota viena iš garsiausių Bavarijos įžymybių – Noišvanštaino pilis. Monetoje ji pavaizduota iš rytinės pusės, fone matyti vartai, romantiški pilies bokštai ir bokšteliai, o už jų – didingi kalnai. Apačioje – federalinės žemės pavadinimas „BAYERN“. Dešinėje yra atitinkamos kalyklos ženklas („A“, „D“, „F“, „G“ arba „J“), o kairėje – dizainerio inicialai. Monetos išorinėje dalyje (žiede) išdėstyta dvylika Europos Sąjungos žvaigždžių; monetos viršuje yra raidė „D“, o apačioje – „2012“, atitinkamai žymintys išleidimo šalį ir metus.

Išleistas kiekis: 30 mln. monetų

Išleidimo data: 2012 m. sausio mėn.