European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2012

Popisky na této stránce jsou převzaty z Úředního věstníku Evropské unie a mohou se tak od ostatních materiálů zveřejněných na těchto webových stránkách mírně lišit.

Lucembursko

Motiv: sňatek následníka velkovévody prince Guillauma s hraběnkou Stéphanií de Lannoyovou

Popis: Na levé straně vnitřní části mincovního pole je podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Henriho a na pravé podobizna následníka velkovévody prince Guillauma překrývající podobiznu hraběnky Stéphanie. Na vnitřní části mince dole jsou nad letopočtem „2012“ umístěna slova „PRËNZENHOCHZAÏT“ a „LËTZEBUERG“ a po stranách mincovní značka a iniciály mincmistra. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,4 milionu mincí

Datum emise: prosinec 2012

Vatikánský městský stát

Motiv: VII. světové setkání rodin

Popis: Vnitřní část mincovního pole zobrazuje rodinu a za ní katedrálu v Miláně, místo VII. světového setkání rodin. Tato setkání se konají jednou za tři roky s cílem vyzdvihnout rodinu jako společné lidské dědictví a poukázat na to, že rodina je univerzální hodnotou a posiluje lidský rozměr života všude na světě. Kolem obrazu rodiny jsou názvy setkání a Vatikánu v italštině a letopočet „2012“. Mezi chlapcem a jeho matkou je umístěna mincovní značka „R“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 115 000 mincí

Datum emise: říjen 2012

Finsko

Motiv: 150. výročí narození umělkyně Helene Schjerfbeckové

Popis: Na vnitřní části mincovního pole je zobrazen stylizovaný autoportrét umělkyně. Nalevo od něj je svisle vepsáno její jméno „HELENE SCHJERFBECK“, napravo pak letopočty narození a úmrtí „1862-1946“. Ve spodní části nalevo od podobizny jsou umístěna písmena „FI“ označující vydávající zemi a rok vydání „2012“. Značka mincovny je umístěna při okraji vnitřní části mincovního pole těsně pod letopočty narození a úmrtí. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 2 miliony mincí

Datum emise: září 2012

Malta

Motiv: většinové zastoupení 1887

Popis: Návrh vnitřní části mincovního pole vytvořil maltský umělec Gianni Bonnici a zobrazuje jásající zástup lidí s guvernérským palácem ve Vallettě na pozadí. Podél horního okraje vnitřní části mincovního pole je nápis „MALTA – Majority representation 1887“. Dole je uveden letopočet emise „2012“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 430 000 mincí

Datum emise: září 2012

Monako

Motiv: 500. výročí nastolení svrchovanosti Monaka Lucienem I. Grimaldim

Popis: Na vnitřní části mincovního pole je zobrazena podobizna Luciena I. Grimaldiho z levého profilu. Podél okraje vnitřní části mincovního pole je vyznačen nápis „1512 SOUVERAINETE DE MONACO 2012“, který tvoří kolem podobizny oblouk. Ve spodní části podobizny jsou na levé straně vyryty dva ornamentální diamanty a zobrazen roh hojnosti (značka pařížské mincovny), na pravé straně je „květinka“ (znak rytecké dílny). Nad mincovní značkou je umístěno jméno zakladatele „Lucien Ier“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 100 000 mincí

Datum emise: červenec 2012

Francie

Motiv: 100. výročí narození Abbé Pierra známého ve Francii jako ochránce chudých

Popis: Na vnitřní části mincovního pole je zobrazena podobizna duchovního Abbé Pierra v neodmyslitelném baretu. Podobizna je umístěna mírně od středu nalevo, napravo je logo nadace, která nese jeho jméno, a dále nápis drobným písmem „Et les autres?“, což bylo jeho oblíbené motto jak připomenout, že by lidé nikdy neměli zapomínat pomáhat ostatním. Podél okraje vnitřní části mincovního pole je vyznačen nápis „Centenaire de la naissance de l’abbé Pierre“, který tvoří kolem podobizny oblouk. Na levé straně je umístěn roh hojnosti (značka pařížské mincovny) a písmena „RF“, která označují vydávající zemi, na pravé straně je „květinka“ (znak rytecké dílny). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: červenec 2012

Portugalsko

Motiv: evropské hlavní město kultury pro rok 2012 – město Guimarães v severním Portugalsku

Popis: Vnitřní část mincovního pole obsahuje stylizovaný obraz prvního portugalského krále Afonsa Henriquese, jeho meče a také hradu Guimarães, jenž je považován za kolébku samostatného portugalského státu, který se zrodil ve 12. století. Vlevo od obrazu je znázorněn portugalský erb a pod ním je uvedeno označení „PORTUGAL“. V pravé části je pod obrazem umístěn nápis „GUIMARÃES 2012“ spolu s logem akce Guimarães – evropské hlavní město kultury pro rok 2012. Podél spodního okraje vnitřní části mincovního pole je uvedena mincovní značka „INCM“ a jméno autora návrhu „JOSÉ DE GUIMARÃES“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 520 000 mincí

Datum emise: červen 2012

Belgie

Motiv: 75 let soutěže královny Alžběty

Popis: Vnitřní část mincovního pole obsahuje logo soutěže královny Alžběty, založené v roce 1937. Logo je zasazeno do podobizny zakladatelky této hudební soutěže, belgické královny Alžběty, která je vyobrazena z levého profilu. Vlevo od podobizny je vyražena značka mincmistra (brko), vpravo mincovní značka (hlava archanděla Michaela). Podél spodního okraje vnitřní části mincovního pole je v půlkruhu rozprostřen nápis „QUEEN ELISABETH COMPETITION“ a při horním okraji jsou uvedeny letopočty „1937 – 2012“, připomínající 75 let existence soutěže. Písmena „BE“ vpravo od podobizny označují vydávající zemi. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 5 milionů mincí

Datum emise: květen 2012

Itálie

Motiv: 100. výročí úmrtí Giovanniho Pascoliho

Popis: Na vnitřní části mincovního pole je zobrazena podobizna Giovanniho Pascoliho, básníka z oblasti Romagna, který je významným představitelem italské literatury závěru 19. století. Na levé straně je vedle podobizny vyznačen letopočet úmrtí básníka „1912“, značka mincovny „R“ a písmena „M.C.C.“ představující iniciály návrhářky Marie Carmely Colaneriové. Na pravé straně je pak vyznačen těsně nad monogramem Italské republiky „RI“ letopočet vydání „2012“. Pod podobiznou je uveden nápis „G. PASCOLI“, který tvoří oblouk podél spodního okraje vnitřní části mincovního pole. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 15 milionů mincí

Datum emise: duben 2012

Španělsko

Motiv: katedrála v Burgosu z řady „Památky světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO“

Popis: Ve vnitřní části mincovního pole je zobrazena katedrála Panny Marie v Burgosu, proslulá svou velikostí a jedinečnou architekturou. Její výstavba započala v roce 1221 a již o devět let později byla využívána k náboženským obřadům, přestože stavební práce pokračovaly s přestávkami až do roku 1567. Katedrála byla původně stavěna ve francouzském gotickém slohu, avšak během 15. a 16. století byla obohacena o renesanční prvky. Nad obrazem je vlevo uvedeno označení vydávajícího státu „ESPAÑA“, vpravo pak letopočet „2012“. V pravé části je vyražena mincovní značka (písmeno „M“ s korunou). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 8 milionů mincí

Datum emise: březen 2012

Země eurozóny

Motiv: 10 let eurobankovek a mincí

Popis: Ve vnitřní části mincovního pole, kterou navrhl Helmut Andexlinger z Rakouské mincovny a kterou pro společnou oběžnou pamětní minci roku 2012 vybrali občané a obyvatelé eurozóny, je znázorněn svět, v jehož středu se nachází symbol eura. Vyjadřuje se tím, jak se v uplynulých deseti letech stalo euro skutečným globálním hráčem. Tento střed pak obklopují prvky symbolizující význam eura pro běžné lidi (rodina), finanční svět (Eurotower, sídlo ECB), obchod (loď), průmysl (továrna), energetiku a výzkum a vývoj (dvě větrné elektrárny). Mezi lodí a budovou Eurotower lze (při pozorném pohledu) nalézt iniciály autora návrhu „A.H.“. Při horním okraji vnitřní části mincovního pole je uvedeno označení vydávající země, podél spodního okraje jsou uvedeny letopočty „2002 – 2012“. Tuto minci budou vydávat všechny země eurozóny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: liší se podle jednotlivých zemí

Datum emise: leden 2012 pro všechny země eurozóny kromě San Marina (květen 2012)

Lucembursko

Motiv: velkovévoda Henri a velkovévoda Guillaume IV. z řady „Velkovévodská dynastie“

Popis: Na levé straně vnitřní části mincovního pole je zobrazena podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Henriho a za ní podobizna jeho praděda, velkovévody Guillauma IV., hledících doprava. Pod podobiznami jsou uvedena jména „HENRI“ a „GUILLAUME IV † 1912“. Nahoře je umístěn letopočet „2012“, po jeho stranách vlevo značka mincovny (Merkurova hůl), vpravo značka mincmistra (plachetnice) a pod ním slova „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG“. V pozadí se objevuje město Lucemburk. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,4 milionu mincí

Datum emise: leden 2012

Německo

Motiv: spolková země Bavorsko

Popis: Vnitřní část mincovního pole navržená Erichem Ottem znázorňuje jednu z nejznámějších bavorských pamětihodností – zámek Neuschwanstein. Vyobrazen je pohled z východu; v popředí se nachází strážnice, za ní romantické věže a vížky zámku samého a v pozadí se tyčí majestátní hory. Pod vyobrazenou památkou je umístěn název spolkové země „BAYERN“. Vpravo ve vnitřní části mincovního pole je uvedena mincovní značka příslušné mincovny (A, D, F, G nebo J), vlevo iniciály autora návrhu. V mezikruží je rozmístěno dvanáct hvězd Evropské unie, mezi nimiž je ve spodní části uveden letopočet „2012“ a v horní části označení vydávající země „D“.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: leden 2012