Menu

Herdenkingsmunten van €2 - 2012

Luxemburg

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: het huwelijk van de troonopvolger Groothertog Guillaume met Gravin Stéphanie de Lannoy

Beschrijving van het ontwerp: Op de munt staat links op het binnengedeelte de beeltenis van Zijne Koninklijke Hoogheid, Groothertog Henri, en rechts op het binnengedeelte de beeltenis van de opvolger Groothertog Guillaume die de beeltenis van Gravin Stéphanie overlapt. De teksten "PRËNZENHOCHZAÏT” en "LËTZEBUERG” boven het jaartal "2012”, geflankeerd door het muntteken en de initialen van de muntmeester, staan onderaan op het binnenste gedeelte van de munt. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1,4 miljoen munten

Datum van uitgifte: december 2012


Vaticaanstad

herdenkingszijde € 2

Te gedenken gebeurtenis: zevende Wereldgezinsdagen

Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte van de munt is een gezin afgebeeld met op de achtergrond de kathedraal van Milaan, de organiserende stad. De Wereldgezinsdagen worden elke drie jaar gehouden om te onderstrepen dat het gezin van alle mensen is: het gezin is universeel en draagt overal ter wereld bij aan het menselijke in de samenleving. Rond de afbeelding van het gezin staan in het Italiaans de naam van het evenement en van Vaticaanstad, plus het jaartal 2012. Het muntmerk R is tussen het jongetje en zijn moeder te zien. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 115 000 munten

Datum van uitgifte: oktober 2012


Finland

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: 150ste verjaardag van de geboorte van de kunstenares Helene Schjerfbeck

Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte van de munt toont een gestileerd zelfportret van de kunstenares, met aan de linker- en rechterzijde een verticale inscriptie van respectievelijk haar naam, “HELENE SCHJERFBECK”, en haar geboortejaar en sterfjaar, “1862-1946”. Onderaan, links van het portret, staan de letters "FI" ter aanduiding van het land van uitgifte en het jaartal "2012", het jaar van uitgifte. Het muntteken staat aan de rand van het binnenste gedeelte van de munt, onmiddellijk onder het geboortejaar en sterfjaar. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 2 miljoen munten

Datum van uitgifte: september 2012


Malta

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: Meerderheidsvertegenwoordiging in 1887

Beschrijving van het ontwerp: Het ontwerp van het binnenste gedeelte van de munt, van de hand van de Maltese kunstenaar Gianni Bonnici, toont een jubelende menigte tegen de achtergrond van het Gouverneurspaleis in Valletta. De woorden “MALTA – Majority representation 1887” vormen een inscriptie langs de bovenste rand van het binnenste gedeelte van de munt, en het jaar van uitgifte, “2012”, staat onderaan vermeld. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 430 000 munten

Datum van uitgifte: september 2012


Monaco

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: 500ste verjaardag van de verwezenlijking van souvereiniteit voor Monaco door Lucien I Grimaldi

Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte van de munt toont een portret van Lucien I Grimaldi, in profiel, naar links kijkend. De inscriptie “1512 SOUVERAINETE DE MONACO 2012” vormt langs de buitenste rand van het binnenste gedeelte van de munt een boog rond het portret, geflankeerd door twee decoratieve diamanten en aan de onderzijde van het portret aan de linker- en rechterzijde door respectievelijk de hoorn des overvloeds (het muntteken van de Monnaie de Paris) en de “fleurette” (het merkteken van de graveurs). De naam van de grondlegger, “Lucien Ier”, staat vermeld boven het muntteken. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 100 000 munten

Datum van uitgifte: juli 2012


Frankrijk

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: 100ste verjaardag van de geboorte van Abbé Pierre, beroemd in Frankrijk als beschermer van de armen

Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte van de munt toont, iets uit het midden naar links, een portret van Abbé Pierre met zijn bekende muts, en aan de rechterzijde het logo van de stichting die zijn naam draagt, met daarin in microtekst de vraag "Et les autres?", zijn favoriete woorden die ons eraan moeten herinneren dat wij nooit moeten vergeten anderen te helpen. De inscriptie “Centenaire de la naissance de l’abbé Pierre” vormt langs de rand van het binnenste gedeelte van de munt een boog rond het portret, aan de linkerzijde geflankeerd door de hoorn des overvloeds (het muntteken van de Monnaie de Paris) en de letters “RF” ter aanduiding van het land van uitgifte, en aan de rechterzijde door de “fleurette” (het merkteken van de graveurs). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Datum van uitgifte: juli 2012


Portugal

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: Guimarães (Noord-Portugal), Culturele Hoofdstad van Europa 2012

Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte van de munt is een gestileerde afbeelding te zien van Afonso Henriques, de eerste koning van Portugal, met zijn zwaard en het kasteel van Guimarães, dat wordt beschouwd als de plaats waar Portugal in de twaalfde eeuw als onafhankelijke natie is ontstaan. Links van de afbeelding staat het wapen van Portugal, met daaronder PORTUGAL. Rechts onder staat de inscriptie GUIMARÃES 2012 met het logo van Guimarães 2012, Culturele Hoofdstad van Europa. Langs de onderste rand van het binnenste gedeelte zijn het muntmerk INCM en de naam van de ontwerper JOSÉ DE GUIMARÃES aangebracht. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 520 000 munten

Datum van uitgifte: juni 2012


België

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: Het 75-jarig jubileum van het Koningin Elisabeth Concours

Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte van de munt staat het logo van het Koningin Elisabeth Concours afgebeeld over een portret naar links van Koningin Elisabeth, die in 1937 de aanzet tot het concours heeft gegeven. Links staat het muntmeesterteken (een ganzenveer) en rechts het muntteken (het hoofd van de aartsengel Michaël). In een halve cirkel langs de onderrand van het binnenste gedeelte is de inscriptie QUEEN ELISABETH COMPETITION te lezen. De jaartallen 1937-2012, ter ere van het 75-jarig jubileum, sieren de bovenrand van het binnenste gedeelte. De letters BE rechts van de afbeelding verwijzen naar het uitgevende land. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 5 miljoen munten

Datum van uitgifte: mei 2012


Italië

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: 100ste herdenking van de dood van Giovanni Pascoli

Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte van de munt toont een portret van Giovanni Pascoli, een dichter uit de Romagna-regio en een prominent vertegenwoordiger van de laat-19de eeuwse Italiaanse literatuur. Het portret wordt aan de linkerzijde geflankeerd door het sterfjaar van de dichter, "1912", het muntteken "R" en de letters "M.C.C.", de initialen van de ontwerpster, Maria Carmela Colaneri, en aan de rechterzijde door het jaar van uitgifte, "2012", onmiddellijk boven het monogram van de Italiaanse Republiek, "RI". De inscriptie "G. PASCOLI" vormt onder het portret een boog langs de onderrand van het binnenste gedeelte van de munt. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 15 miljoen munten

Datum van uitgifte: april 2012


Spanje

herdenkingszijde €2

Te gedenken gebeurtenis: de kathedraal van Burgos, Werelderfgoedlijst van de UNESCO

Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte van de munt is de aan Maria toegewijde kathedraal van Burgos afgebeeld, die beroemd is om haar enorme omvang en unieke architectuur. In 1221 werd met de bouw van de kathedraal begonnen en deze werd negen jaar later al voor diensten gebruikt, al zouden de werkzaamheden met tussenpozen doorgaan tot 1567. De kerk is grotendeels in de stijl van de Franse gotiek gebouwd, met renaissance-invloeden uit de vijftiende en zestiende eeuw. Links en rechts boven de afbeelding zijn respectievelijk de naam van het uitgevende land, ESPAÑA, en het jaartal 2012 te zien. Rechts staat het muntteken (een M met een kroon). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 8 miljoen munten

Datum van uitgifte: maart 2012


Landen van het eurogebied

€2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde €2: herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: Tien jaar eurobankbiljetten en euromunten

Beschrijving van het ontwerp: Deze munt is ontworpen door Helmut Andexlinger van de Oostenrijkse Munt en door burgers en inwoners van het eurogebied gekozen als gemeenschappelijke herdenkingsmunt voor 2012. Op het binnenste gedeelte wordt de wereld verbeeld door een in het midden geplaatst euroteken, als symbool voor de internationaal vooraanstaande positie die de euro zich de afgelopen tien jaar heeft verworven. Het euroteken wordt omringd door elementen die het belang van de munt symboliseren voor gewone mensen (verbeeld door een gezin), de financiële wereld (de Eurotower), de handel (een schip), de industrie (een fabriek), de energiesector en onderzoek en ontwikkeling (twee windturbines). Wie goed kijkt ziet de initialen van de ontwerper, A.H., tussen het schip en de Eurotower. Langs de boven- en onderrand van het binnenste gedeelte van de munt staan respectievelijk het land van uitgifte en de jaartallen 2002-2012. De munt wordt door alle landen van het eurogebied uitgegeven. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: varieert van land tot land

Datum van uitgifte: 2012


San Marino

€2 commemorative side

Te gedenken gebeurtenis: Tien jaar de euro

Beschrijving van het ontwerp: Het euro-teken in het midden van de munt geeft aan dat de euro een bijzonder belangrijk element is geworden in zowel Europa als de gehele wereld naarmate de euro zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld tot een mondiale speler in het internationale monetaire stelsel. De ontwerpelementen rond het euro-teken op de munt geven uitdrukking aan het belang van de euro voor de mensen, de financiële wereld (de ECB-toren), de handel (schepen), de industrie (fabrieken), de energiesector en onderzoek en ontwikkeling (windmolens). Het ontwerp is gemaakt door Helmut Andexlinger, een professioneel ontwerper bij de Oostenrijkse Munt. De initialen van de ontwerper, AH, staan onder de afbeelding van de ECB-toren. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 130 000 munten

Datum van uitgifte: juni 2012


Luxemburg

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: Groothertog Hendrik en Groothertog Willem IV uit de serie 'Het groothertogelijk huis'

Beschrijving van het ontwerp: Op het binnendeel van de munt is links het portret van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Hendrik afgebeeld vóór dat van zijn overgrootvader, Groothertog Willem IV, beide naar rechts, met onder hun portretten hun namen HENRI en GUILLAUME IV † 1912. Boven aan de binnenrand staat 2012, met links het muntteken (de staf van Mercurius), rechts het muntmeesterteken (een zeilboot) en eronder de woorden GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG. Op de achtergrond is de stad Luxemburg te zien. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1,4 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2012


Duitsland

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: Deelstaat Beieren

Beschrijving van het ontwerp:Op het binnenste gedeelte van de door Erich Ott ontworpen munt is het oostaanzicht te zien van slot Neuschwanstein, een van de beroemdste historische monumenten van Beieren, met op de voorgrond het poortgebouw, de romantische torens en torentjes van het slot zelf en daarachter de majestueuze bergen. Daaronder staat de naam van de deelstaat: BAYERN. Rechts staat het muntteken van het huis waar de munt is geslagen (A, D, F, G of J), links de initialen van de ontwerper. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld, met bovenaan een D en onderaan 2012 voor respectievelijk het land en jaar van uitgifte.

Oplage: 30 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2012