Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Milieubescherming bij de ECB

Als Europese instelling is voor de ECB een rol weggelegd als het gaat om de bescherming van het milieu en de strijd tegen de klimaatverandering. Sinds 2007 voeren we milieubeleid om onze prestaties op het gebied van het milieu te verbeteren en onze CO2-voetafdruk te verminderen. Ook zijn we sinds 2010 aangesloten bij het Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).

Meer informatie
IN 2022

HEBBEN WE ONZE MILIEUPRESTATIES VERBETERD DOOR

de Eurotower te verwarmen met biogas in plaats van aardgas

verdere energiebesparende maatregelen te nemen

nieuwe interne kwartaalrapportages in te voeren over onze CO2-voetafdruk om onze milieuprestaties beter te monitoren en te sturen

bijna 2.000 m² gazon op het terrein van ons hoofdgebouw te veranderen in een bloemenweide

een bewustmakingscampagne ‘de weg naar Parijs’ te starten: een competitie tussen bedrijfsonderdelen van de ECB

100 printers – ongeveer 30% van al onze printers – te verwijderen uit de kantoren van de ECB

Milieubescherming bij de ECB

Meer informatie

OVER MILIEUBESCHERMING BIJ DE ECB EN ANDERE EU-INSTELLINGEN

Milieubeleid

Dit beleid omvat een aantal duidelijke maatregelen om onze milieuprestaties te verbeteren en onze ecologische voetafdruk te beperken.

Meer

Energiebesparing in het hoofdgebouw van de ECB

Hoe we energie, warmte en regenwater hergebruiken om onze wolkenkrabber zo groen mogelijk te maken.

Meer

Interinstitutionele samenwerking

Zo werken de bij het EMAS aangesloten Europese instellingen samen om hun ecologische voetafdruk te beperken.

Meer

Alle pagina's in dit deel