Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De ecologische voetafdruk van eurobankbiljetten

Het Eurosysteem wil eurobankbiljetten zo milieuvriendelijk mogelijk maken en er tegelijk voor zorgen dat contant geld ruim beschikbaar en geaccepteerd blijft.

Piero Cipollone, directielid van de ECB

De contantgeldstrategie van het Eurosysteem zet uiteen hoe belangrijk wij contante euro’s vinden. Contant geld is een belangrijk onderdeel van onze economie, en we willen dat dit voor iedereen beschikbaar en toegankelijk blijft. Ook is het belangrijk dat bankbiljetten zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.

Wat is de ecologische voetafdruk van het betalen met eurobankbiljetten?

Het gebruik van eurobankbiljetten als betaalmiddel door één persoon gedurende een heel jaar komt overeen met een autorit van acht kilometer. Dit is een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar de ecologische voetafdruk van bankbiljetten volgens de PEF-methodologie (Product Environmental Footprint).

Het onderzoek omvat een beoordeling op basis van een door de Europese Commissie ontwikkelde methodologie, en bouwt voort op een in 2004 uitgevoerde levenscyclusbeoordeling naar de milieueffecten van de eerste serie eurobankbiljetten. De uitkomst van dit eerste onderzoek heeft geleid tot maatregelen om de milieueffecten te verminderen, zoals een verschuiving naar het gebruik van 100% duurzaam katoen tijdens de productie en een verbod op het storten van bankbiljettenafval.

In het onderzoek kijken we naar de gehele levenscyclus van eurobankbiljetten, van de inkoop van grondstoffen en productie tot distributie en afvalverwerking. De resultaten geven aan waar we vooruitgang hebben geboekt, en helpen ons om meer manieren te vinden om de ecologische voetafdruk van onze bankbiljetten te verkleinen.

Belangrijke bevindingen van onze milieueffectbeoordeling

De milieueffecten zijn zeer gering

De voetafdruk van iemand die een jaar lang met eurobankbiljetten betaalt, komt overeen met een autorit van acht kilometer, of slechts 0,01% van het totale effect dat iemand heeft op het milieu.

Meer over de resultaten in het algemeen

We hebben al goede vooruitgang geboekt

Het gebruik van duurzaam katoen en het verbod op het storten van bankbiljettenafval hebben al een positief effect gehad.


Meer over wat we hebben gedaan

Belangrijkste milieueffectcategorieën

Bankbiljetten blijven vele jaren in omloop, en daarom draagt de distributie ervan in belangrijke mate bij aan de ecologische voetafdruk.

Meer over de onderliggende factoren

Het onderzoek naar de ecologische voetafdruk


Blik op de toekomst

We zetten ons voortdurend in om bankbiljetten milieuvriendelijker te maken, en zoeken naar manieren om het materiaal en de onderdelen voor de productie van bankbiljetten beter in te zetten.

Ook fabrikanten van geldautomaten en banken hebben stappen gezet om de ecologische voetafdruk van geldautomaten en de infrastructuur van de geldomloop te verkleinen. Bovendien kijken we naar manieren om de ecologische voetafdruk van het transport van bankbiljetten te verminderen, onder andere door het gebruik van duurzamere brandstoffen en energiebronnen.

En we doen onderzoek naar alternatieve methoden om bankbiljettenafval te verwerken, waaronder recycling en hergebruik. De ontwikkeling van dergelijke methoden is in volle gang.

De bevindingen van het onderzoek naar de ecologische voetafdruk worden meegenomen in de ontwikkeling van eurobankbiljetten in de toekomst.


Lees meer

Meer informatie

Bekijk de veelgestelde vragen over het onderzoek naar de ecologische voetafdruk voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Voor de media

Het bijbehorende persbericht belicht de belangrijkste aspecten van het onderzoek naar de ecologische voetafdruk.

Persbericht

Alle pagina's in dit deel