Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Екологичният отпечатък на евробанкнотите

Евросистемата е решена да направи евробанкнотите възможно най-екологосъобразни, като същевременно гарантира, че парите в брой са общодостъпно и общоприето платежно средство.

Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

В стратегията на Евросистемата за парите в брой е изложен нашият ангажимент към еврото в брой. Парите в брой са основен елемент от нашата икономика и ние искаме те да останат налични и достъпни за всеки. Трябва също така да се погрижим банкнотите да бъдат възможно най-екологосъобразни.

Какъв е екологичният отпечатък на плащанията с евробанкноти?

Едногодишното ползване от един човек на евробанкнотите като платежно средство се равнява на осем километра шофиране. Това е една от основните констатации в изследването на продуктовия отпечатък върху околната среда (ПООС).

То представлява оценяване по методология на Европейската комисия и е основано на изследване за оценка на жизнения цикъл, проведено през 2004 г. с цел измерване на въздействието на първата серия евробанкноти върху околната среда. Резултатите от това първо изследване доведоха до действия за ограничаване на екологичното отражение, например преминаване към 100% устойчиво добит памук в производството и забрана за депониране на отпадъци от банкноти.

То обхваща целия жизнен цикъл на евробанкнотите – от придобиването на суровини и производството до разпространението и обезвреждането им. Резултатите показват в кои отношения сме постигнали напредък и ни помагат да намираме още начини за ограничаване на отпечатъка на нашите банкноти върху околната среда.

Основни резултати от нашата оценка на екологичното въздействие

Въздействието върху околната среда е много слабо

Отпечатъкът от едногодишни плащания с евробанкноти на един човек се равнява на осем километра шофиране или едва 0,01% от общото му въздействие върху околната среда.

Още за резултатите

Вече постигнахме значителен напредък

Използването на по-устойчив памук и забраната за депониране на отпадъци от банкноти вече дават резултати.


Какви действия сме предприели досега?

Основни области на въздействие върху околната среда

Тъй като банкнотите са в обращение години наред, разпространението им е един от основните фактори, допринасящи за екологичния им отпечатък.

Още за причините

Изследване на продуктовия отпечатък върху околната среда


Поглед към бъдещето

Непрекъснато се стремим да направим банкнотите по-екологосъобразни и търсим начини да усъвършенстваме материалите и компонентите, използвани в производството им.

Производителите на терминали устройства ATM (банкомати) и банките също са предприели действия за намаляване на екологичния отпечатък на банкоматите и инфраструктурата на наличнопаричното обращение. Обмислят се и начини за ограничаване на отпечатъка от транспортирането на банкноти чрез използване на по-устойчиви горива и енергийни източници.

В ход са задълбочени научноизследователски и развойни дейности в търсене на алтернативни методи за обезвреждане на отпадъците от банкноти, като например рециклиране и повторно използване на отпадъчни материали.

Констатациите от изследването на ПООС ще бъдат взети предвид при разработването на бъдещи евробанкноти.


Повече информация

Повече подробности

За повече информация вижте често задаваните въпроси по изследването на продуктовия отпечатък върху околната среда.

Често задавани въпроси

За медиите

В прессъобщението са откроени основните компоненти от изследването на продуктовия отпечатък върху околната среда.

Прессъобщение

Всички страници в този раздел