Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Достъп до и приемане на пари в брой

Парите в брой продължават да играят важна роля в обществото и са абсолютно необходими за всяка икономика. Според нашите проучвания повечето граждани на еврозоната смятат, че е важно да могат да плащат в брой и че парите в брой са най-често използваното платежно средство в търговските обекти в еврозоната.

ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната са поели ангажимента да осигуряват широка достъпност и всеобщо приемане на парите в брой. Ето защо приветстваме предложението на Европейската комисия за нов регламент на ЕС за укрепване на статута на парите в брой в евро като законно платежно средство. Предложението има за цел да гарантира, че достъпът до евробанкноти и евромонети и приемането им са правно гарантирани в цялата еврозона. 

Достъп до пари в брой 

Осигуряването на лесен и удобен достъп до пари в брой ще защити ролята им на законно платежно средство и ще гарантира, че те ще продължават да се използват ежедневно. Изборът на хората как да плащат може да бъде повлиян от това колко лесно могат да изтеглят пари от банковите си сметки.

Държавите от еврозоната носят индивидуална отговорност за осигуряването на ефективен достъп на гражданите и фирмите до достатъчно пари в брой в цялата страна, както в градските, така и в селските райони.

Ролята на Евросистемата

Парите в брой, емитирани от националните централни банки, се разпространяват до търговските банки, за да могат те да посрещат нуждите от налични средства на своите клиенти. ЕЦБ и националните централни банки анализират касовите услуги в цялата еврозона, за да откриват евентуални недостатъци на достъпа до пари в брой. Разработихме и обща методология за анализ на достъпа на гражданите на еврозоната до касови услуги, например чрез банкомати и в банкови клонове. При необходимост държавите от еврозоната могат да прилагат закони, с които да задължат търговските банки и други институции да осигурят достатъчен и ефективен достъп до пари в брой.

В Евросистемата има и установени правила за търговските банки, които им позволяват ефективно да връщат в обращение банкноти и да ограничават разходите за обработка на парите в брой. Националните централни банки също поддържат достатъчно парични резерви, за да посрещнат внезапно и непредвидимо нарастване на търсенето на банкноти, например в случай на криза или временно прекъсване на електронните плащания.

Ние гарантираме, че постоянното търсене на евробанкноти е обезпечено. В еврозоната има около 120 000 клона на кредитни институции и над 260 000 банкомата. Това осигурява на хората ефективен и ефикасен достъп до парите им. 

Допълнителни начини за получаване на пари в брой

Банкоматите и банковите клонове са основните начини за теглене на пари в брой. Освен това в някои държави от еврозоната магазините може да предоставят възможност на клиентите си да теглят ограничени суми.

Теглене при покупка

Услугата представлява добавяне на пари в брой към сметката. На касата можете да поискате сумата, която желаете да изтеглите, да бъде добавена към общата Ви дължима сума, след което да платите с дебитната си карта или мобилното си устройство и да получите исканата сума в брой.

Теглене на пари на каса в търговски обект

Можете да изтеглите пари в брой от сметката си, без да е необходимо да купувате нещо.

Искате да научите повече?

Гледайте видеоматериала, за да научите как функционират на практика услугите теглене при покупка и теглене на пари на каса в търговски обект.

Приемане на пари в брой

Евробанкнотите и евромонетите са законно платежно средство в еврозоната. Това означава, че магазините и фирмите нямат право да откажат плащания в брой, освен ако двете страни не са се споразумели предварително за друго платежно средство. Като цяло органите на публичната власт и доставчиците на услуги също са задължени да приемат пари в брой, освен ако законът не предвижда друго.

Европейската комисия изготви предложение за регламент, който да изясни статута на евробанкнотите и евромонетите като законно платежно средство в правото на ЕС. В предложението също така се определят малкото случаи, в които плащанията в брой могат да бъдат отхвърлени, например ако предприятието няма достатъчно пари в брой или ако двете страни са се споразумели за друго платежно средство.

ЕЦБ приветства предложението на Комисията за регламент в еврозоната и в становище изразява загрижеността си, че статутът на законно платежно средство на парите в брой в еврозоната може да бъде накърнен, ако се увеличи броят на търговците на дребно, които отказват да приемат плащания в брой. Евросистемата анализира равнището на приемане на пари в брой в еврозоната и предупреждава компетентните органи и власти за всякакви възможни проблеми. 

Всички страници в този раздел