Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

По закон право да емитират евробанкноти имат както ЕЦБ, така и НЦБ на държавите от еврозоната. На практика обаче единствено НЦБ физически емитират и изтеглят от обращение евробанкноти. ЕЦБ не извършва касови услуги и не участва в касови операции. Що се отнася до евромонетите, единствените законни емитенти са държавите в еврозоната. На равнище еврозона всички въпроси, свързани с монетите, се координират от Европейската комисия. За повече информация вижте съответните страници на уебсайта на Европейската комисия.

Отговорности на ЕЦБ и НЦБ

Задължение на ЕЦБ е да упражнява надзор на дейностите на НЦБ и да насърчава по-нататъшното хармонизиране на касовите услуги в еврозоната, докато НЦБ отговарят за функционирането на своите национални системи за разпространение на паричните наличности. НЦБ въвеждат банкноти и монети в обращение чрез банковата система и в по-малка степен ― чрез мрежата за търговия на дребно. ЕЦБ не може да извършва тези операции, тъй като няма съответни технически отдели (звена за разпространение, за обработка на банкноти, трезори и т.н.).

„Еврото“

Всички страници в този раздел