Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Задачата ни е да поддържаме ценова стабилност. Това е най-добрият възможен принос на паричната политика за икономическия растеж и създаването на работни места.

Поддържаме цените стабилни, като се стремим инфлацията – темпът, с който се променят цените с течение на времето – да остава ниска, стабилна и предвидима.

Целта ни е темп на инфлация от 2% в средносрочен план.

Стремежът ни към тази цел е симетричен – смятаме, че твърде ниската инфлация е също толкова лоша, колкото и твърде високата.

Инструменти на паричната политика

За да поддържаме цените стабилни, трябва да разполагаме с подходящи инструменти. Нашите лихвени проценти са един от редицата инструменти, които използваме в паричната си политика.

Представете си сандъче с инструменти, които се използват и в съчетание, посредством които направляваме инфлацията. През последните години добавихме в инструментариума си нови инструменти в отговор на големите промени в икономиката, които направиха по-трудна задачата ни да поддържаме ценова стабилност.

Решения, свързани с паричната политика
ВИЖТЕ СЪЩО

Още за паричната ни политика

КАКВА Е ЗАДАЧАТА НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА?

Паричната политика е начинът, по който осигуряваме ценова стабилност. Нашите мерки влияят върху развитието на икономиката, което от своя страна допринася за поддържане на инфлацията на целевото равнище.

Научете повече за паричната политика

НАШАТА НОВА ЦЕЛ ЗА ЦЕНОВА СТАБИЛНОСТ

Икономиката се промени много, откакто за последен път правихме преглед на стратегията. Имаме ясна и предвидима цел за ценовата стабилност, лесно разбираема за гражданите в непостоянните икономически условия.

Нашата цел за ценовата стабилност и прегледът на стратегията

Всички страници в този раздел