Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vår uppgift är att upprätthålla prisstabilitet. Det är det bästa bidrag som penningpolitiken kan ge för att ekonomin ska växa och arbetstillfällen skapas.

Vi håller priserna stabila genom att se till att inflationen, alltså den takt som priserna förändras i över tid, förblir låg, stabil och förutsägbar.

Vårt mål är att ha en inflationstakt på två procent på medellång sikt.

Det är symmetriskt, dvs. det gäller åt båda hållen. Vi anser att för låg inflation är lika negativt som för hög inflation.

Penningpolitiska instrument

För att upprätthålla prisstabilitet behöver vi ha de rätta verktygen till hands. Våra räntor är ett av flera instrument som vi använder i vår penningpolitik.

Man kan säga att vi har en verktygslåda med olika verktyg som vi kan använda, var för sig eller tillsammans, för att styra inflationen. De senaste åren har vi lagt till nya instrument i verktygslådan eftersom stora förändringar i ekonomin har gjort vår uppgift att upprätthålla prisstabilitet mer utmanande.

Penningpolitiska beslut
SE ÄVEN

Mer om penningpolitik

VAD ÄR PENNINGPOLITIK TILL FÖR?

Penningpolitik är vårt sätt att säkerställa prisstabilitet. Det som vi gör påverkar den ekonomiska utvecklingen, vilket bidrar till att inflationen går i linje med vårt mål.

Läs mer om penningpolitik

VÅRT NYA PRISSTABILITETSMÅL

Ekonomin har förändrats mycket sedan vi sist såg över den penningpolitiska strategin. Vi har ett tydligt och förutsägbart prisstabilitetsmål, som är lätt att förstå i dagens föränderliga ekonomiska landskap.

Vårt prisstabilitetsmål och översynen av den penningpolitiska strategin

Alla sidor i detta avsnitt