Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Forskning och publikationer

ECB stöder beslutsfattandet genom ekonomisk forskning

Vår forskning omfattar en rad olika ämnen. Detta bidrar till bättre beslutsfattande som är till gagn för alla européer.

Economic Bulletin

I vår Economic Bulletin presenteras information som ligger till grund för ECB:s penningpolitiska beslut. Den kommer ut åtta gånger per år, två veckor efter varje penningpolitiskt möte, och ger en inblick om ekonomin och framtidsutsikter.

Läs ECB:s senaste Economic Bulletin

Research Bulletin

I vår Research Bulletin presenteras ett urval av våra ekonomers senaste arbete. Den publiceras varje månad och täcker en mängd olika ekonomiska och finansiella frågor.

Läs Research Bulletin

Occasional papers

Vi har publicerat flera Occasional papers som har bidragit till vår nyligen avslutade strategiöversyn. I våra Occasional papers presenteras ämnen relaterade till våra huvuduppgifter och funktioner riktade till en bred publik.

Läs våra senaste Occasional papers

Macroprudential Bulletin

Ett flertal förslag diskuteras på europeisk nivå för att slutföra Basel III. Vår analys visar att även om en implementering av det ursprungliga förslaget skulle vara förenad med temporära kostnader, uppvägs dessa av de långfristiga fördelarna, som skulle minska kraftigt med andra upplägg.

Läs vår senaste Macroprudential Bulletin

Working papers

I våra Working papers presenteras ekonomisk forskning som är relevant för ECB:s uppgifter. Vi publicerar dem för att stimulera till diskussion.

Läs våra senaste Working papers

ECB:s forskare

Våra forskare genomför analyser på hög nivå om en rad ämnen som är relevanta för ECB. Deras arbete utgör grunden för ECB:s beslut på alla policyområden. Ta reda på mer om vilka de är och vad de arbetar med.

ECB:s forskare
KONFERENSER OCH SEMINARIER
Läs mer om kommande konferenser och seminarier och hur du kan delta
ARBETA OCH NÄTVERKA MED OSS

Möjligheter för forskare

Bli en del av ECB

Är du intresserad av att bedriva forskning vid ECB? Vi kan erbjuda spännande och utmanande anställningsmöjligheter för forskare inom ekonomi, praktikplatser för studerande och stipendier för både unga forskare och akademiker.

Våra stipendier och andra erbjudanden

Nätverka med oss

ECB leder och koordinerar forskning genom ett antal nätverk för att nå insikter som stöder vårt beslutsfattande.

Ta en titt på ECB:s forskningsnätverk
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Varför bedriver ECB forskning?

Alla sidor i detta avsnitt