Åtgärder mot förfalskning

Eurosedlarna trycks med toppmodern teknik. De har också flera framträdande säkerhetsdetaljer, som gör att man lätt kan skilja dem från förfalskningar utan att använda specialutrustning och som ska verka avskräckande för förfalskare.

Centrum för analys av sedelförfalskningar

ECB bevakar noga framstegen inom tryck- och kopieringstekniken, så väl som antalet beslagtagna förfalskningar. Förfalskningarna analyseras av centralbankerna i euroområdet och ECB:s centrum för sedelförfalskning, som samordnar teknisk och statistisk information om förfalskningar. Informationen som lagrats i centrumets databas delas med de nationella polismyndigheterna och andra organ som deltar i arbetet med att förhindra förfalskning. ECB har också ett nära samarbete med Europol, Europeiska polisbyrån, som har i uppdrag att samordna skyddet för euron, likasom med Interpol, Internationella kriminalpolisorganisationen och Europeiska kommissionen.

Förhindrande av olaglig användning av digitala bilder på sedlar

Förfalskare använder allt oftare digital utrustning och programvara för bildframställning. För att bemöta detta har Central Bank Counterfeit Deterrence Group – en internationell grupp bestående av mer än 30 centralbanker och som upprättades på begäran av centralbankscheferna för G10-länderna – utvecklat CDS (ett system för att förhindra förfalskning) som förhindrar att bilder av skyddade sedlar fångas och reproduceras. Detta system har frivilligt antagits av tillverkare av utrustning och programvara. För legitima ändamål kan dock högupplösta bilder på sedlar beställas från ECB.

Om du vill reproducera högupplösta bilder, skriv till info@ecb.europa.eu och förklara varför du behöver dem.