Åtgärder mot förfalskning

Eurosedlarna trycks med toppmodern teknik. De har också flera framträdande säkerhetsdetaljer, som gör att man lätt kan skilja dem från förfalskningar utan att använda specialutrustning och som ska verka avskräckande för förfalskare.

Vad ska man göra om man misstänker att en sedel är falsk?

Om en sedel inte följer KÄNN, TITTA, LUTA-metoden är den antagligen falsk och du ska inte acceptera den.

Om man tror att man har fått en falsk sedel ska man informera polisen omedelbart eller relevanta nationella myndigheter.

För att säkerställa om en sedel är äkta eller inte kan man ta den till banken. Alla banker har speciell utrustning för kontanthantering som kontrollerar om eurosedlarna är äkta. Försök att komma ihåg var, när och av vem du fick sedeln. Den informationen kan vara ovärderlig för att hjälpa till att spåra upp förfalskare.

Det är en kriminell handling att lämna över en sedel som man tror eller vet är falsk. Eftersom falska sedlar är totalt värdelösa var på din vakt. Man får ingen ersättning om man har tagit emot en falsk sedel.

Särskild information för kontanthanterare

Om du hanterar stora kvantiteter sedlar varje dag kan det hända att du stöter på en misstänkt sedel. Det är bra om din arbetsgivare har utarbetat en plan för sådana händelser. Här är några tips för vad man kan göra om man är osäker på en sedel.

  • Om du inte är säker på att sedeln är äkta ska du inte ta emot den.
  • Be artigt kunden om en annan sedel och utgå från att han/hon är oskyldig.
  • Meddela omedelbart polisen och/eller din säkerhetsvakt om händelsen.
  • Försök lägga märke till så mycket som möjligt om kunden.
  • Om du tror att du av misstag tagit emot en förfalskning så lämna den inte vidare till någon annan. Det är en brottslig handling.
  • Lämna in den misstänkta sedeln hos polisen, en lokal bank eller den nationella centralbanken. Om den är äkta får du tillbaka dina pengar.
  • Utsätt dig inte för några risker.

Kontakta din nationella centralbank om du behöver mer information.

Centrum för analys av sedelförfalskningar

ECB bevakar noga framstegen inom tryck- och kopieringstekniken, så väl som antalet beslagtagna förfalskningar. Förfalskningarna analyseras av centralbankerna i euroområdet och ECB:s centrum för sedelförfalskning, som samordnar teknisk och statistisk information om förfalskningar. Informationen som lagrats i centrumets databas delas med de nationella polismyndigheterna och andra organ som deltar i arbetet med att förhindra förfalskning. ECB har också ett nära samarbete med Europol, Europeiska polisbyrån, som har i uppdrag att samordna skyddet för euron, likasom med Interpol, Internationella kriminalpolisorganisationen och Europeiska kommissionen.

Förhindrande av olaglig användning av digitala bilder på sedlar

Förfalskare använder allt oftare digital utrustning och programvara för bildframställning. För att bemöta detta har Central Bank Counterfeit Deterrence Group – en internationell grupp bestående av mer än 30 centralbanker och som upprättades på begäran av centralbankscheferna för G10-länderna – utvecklat CDS (ett system för att förhindra förfalskning) som förhindrar att bilder av skyddade sedlar tas och reproduceras. Detta system har frivilligt antagits av tillverkare av utrustning och programvara. För legitima ändamål kan dock högupplösta bilder på sedlar beställas från ECB.

Om du vill reproducera högupplösta bilder, skriv till info@ecb.europa.eu och förklara varför du behöver dem.