Kontra l-falsifikazzjoni

Il-karti tal-euro jsiru permezz ta’ teknoloġija sofistikata tal-istampar. Għandhom ukoll għadd ta' karatteristiċi tas-sigurtà , li jagħmluha faċli biex jingħarfu minn karti tal-flus foloz mingħajr l-użu ta' tagħmir speċjali u li jservu bħala deterrent għall-falsarji.

X'għandi nagħmel jekk ikolli suspett li xi karta tal-flus tkun falza?

Jekk xi karti tal-flus tal-euro m'humiex konformi mal-metodu ĦOSS, ĦARES, MEJJEL, x'aktarx li huma foloz u m'għandekx taċċettahom.

Jekk, madankollu, taħseb li għandek karta tal-flus falza, għandek minnufih tinforma lill-pulizija jew lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti.

Biex tkun żgur jekk karta tal-flus tkunx ġenwina jew le, tista' teħodha fl-eqreb bank. Il-banek kollha għandom tagħmir li jipproċessa l-flus u li jista jiċċekkja jekk karta tal-flus tal-euro tkunx ġenwina. Ipprova ftakar fejn, meta u mingħand min irċevejt il-karta tal-flus. Dan it-tagħrif jista' tkun ta' siwi kbir biex tgħin ħalli jinqabdu l-falsarji.

Hu reat kriminali li wieħed jgħaddi karta tal-flus lil ħaddieħor meta jissuspetta jew jaf li hi falza. Minħabba li l-karti tal-flus foloz ma jiswew xejn, oqgħod attent. Ma tirċievi ebda kumpens jekk taċċetta karta tal-flus falza.

Tagħrif speċjali għal min jimmaniġġa l-flus

Jekk jgħaddu minn idejk kwantitajiet kbar ta’ flus kuljum, jista' jkun li tiltaqa’ ma’ karta tal-flus li tqanqallek dubju. Idealment, min iħaddmek suppost li fassal pjan għal każ bħal dan. Hawn issib xi suġġerimenti li jgħinuk jekk m'intix żgur dwar xi karta tal-flus.

  • Jekk ma tkunx żgur li karta tal-flus hi ġenwina, taċċettahiex.
  • Bl-edukazzjoni kollha, itlob lill-klijent jagħtik karta tal-flus oħra u qies li hu/hi m'għandhomx ħtija.
  • Minnufih għarraf lill-pulizija tal-lokal u/jew lill-uffiċjal tas-sigurtà tiegħek dwar l-inċident.
  • Ipprova osserva l-klijent tajjeb u żomm il-bixra tiegħu f’moħħok.
  • Jekk taħseb li aċċettajt karta tal-flus falza bi żball, tgħaddihiex lil ħaddieħor għax dan hu reat kriminali.
  • Agħti l-karta tal-flus li qajmet dubju lill-pulizija tal-lokal, bank lokali jew lill-bank ċentrali nazzjonali. Jekk tkun ġenwina, tieħu flusek lura.
  • Oqgħod attent u tissugrax.

Ikkuntattja l-bank ċentrali nazzjonali jekk teħtieġ iżjed tagħrif.

Ċentru għall-Analiżi tal-Flus foloz

Il-BĊE jissorvelja mill-qrib l-avvanzi fit-teknoloġija tal-istampar u r-riproduzzjoni, kif ukoll l-għadd ta' flus foloz li jinqabdu. Il-flus foloz jiġu analizzati mill-banek ċentrali taż-żona tal-euro u miċ-Ċentru tal-BĊE għall-Analiżi tal-Flus Foloz, li jikkoordina l-informazzjoni teknika u statistika dwar il-flus foloz. L-informazzjoni maħżuna fid-dejtabejż taċ-ċentru hi disponibbli għall-forzi tal-pulizija nazzjonali u għal korpi oħra involuti fil-ġlieda kontra l-iffalsifkar. Il-BĊE jaħdem ukoll mill-qrib mal-Europol (l-Uffiċċju tal-Pulizija Ewropea), li nħatar bħala l-uffiċċju ċentrali għall-koordinazzjoni tal-ħarsien tal-euro, kif ukoll mal-Interpol (l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Pulizija kontra l-Kriminalità) u l-Kummissjoni Ewropea.

Prevenzjoni tal-użu illegali ta' xbihat diġitali tal-karti tal-flus

Il-falsarji qed iżidu l-użu ta' ħardwer u softwer li jipproduċi xbihat diġitali. Bi tweġiba għal dan, is-Central Bank Counterfeit Deterrence Group – grupp internazzjonali ta’ iżjed minn 30 bank ċentrali li twaqqaf wara talba li saret mill-gvernaturi tal-banek ċentrali tal-G10 – żviluppa sistema li tiskoraġġixxi l-falsifikazzjoni (counterfeit deterrence system – CDS) li ma tħallix li jiġu kkupjati jew riprodotti xbihat ta’ karti tal-flus protetti. Is-sistema ġiet adottata volontarjament minn bosta produtturi ta’ ħardwer u softwer. Madankollu, għal skopijiet leġittimi xbihat tal-karti tal-flus b'riżoluzzjoni għolja jistgħu jinkisbu mingħand il-BĊE.

Jekk tixtieq tirriproduċi xbihat b'riżoluzzjoni għolja, jekk jogħġbok ikteb lil info@ecb.europa.eu u spjega għaliex teħtieġhom.