Kontra l-falsifikazzjoni

Il-karti tal-euro jsiru permezz ta’ teknoloġija sofistikata tal-istampar. Għandhom ukoll għadd ta’ karatteristiċi ta’ sigurtà li jispikkaw biex jingħarfu faċilment mill-flus foloz mingħajr l-użu ta’ tagħmir speċjali. Dawn il-karatteristiċi jservu ta’ deterrent għal min jipprova jiffalsifikahom.

Ċentru għall-analiżi tal-flus foloz

Il-BĊE josserva mill-qrib l-avvanzi fit-teknoloġija tal-istampar u r-riproduzzjoni kif ukoll l-għadd ta’ flus foloz li jinqabdu. Il-flus foloz jiġu analizzati mill-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro u miċ-ċentru tal-BĊE għall-analiżi tal-flus foloz, li jikkoordina tagħrif tekniku u statistiku fuq il-flus foloz. L-informazzjoni maħżuna fil-bażi tad-dejta taċ-ċentru hija disponibbli għall-korpi nazzjonali tal-pulizija u għal korpi oħra involuti fil-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni. Il-BĊE jaħdem ukoll mill-qrib mal-Europol (l-Uffiċċju tal-Pulizija Ewropea) li huwa l-uffiċċju ċentrali għall-koordinazzjoni tal-ħarsien tal-euro kif ukoll mal-Interpol (l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Pulizija kontra l-Kriminalità) u l-Kummissjoni Ewropea.

Prevenzjoni tal-użu illegali ta’ xbihat diġitali tal-karti tal-flus

Min jiffalsifika l-flus kulma jmur qiegħed juża ħardwer u softwer li jipproduċi xbihat diġitali. Bi tweġiba għal dan, is-Central Bank Counterfeit Deterrence Group, grupp internazzjonali ta’ iżjed minn 30 bank ċentrali li twaqqaf wara talba li saret mill-gvernaturi tal-banek ċentrali tal-G10, żviluppa sistema li tiskoraġġixxi l-falsifikazzjoni (counterfeit deterrence system – CDS) billi ma tħallix li jiġu kkupjati jew riprodotti xbihat ta’ karti tal-flus protetti. Is-sistema ġiet adottata volontarjament minn bosta produtturi ta’ ħardwer u softwer. Madankollu, xbihat b’riżoluzzjoni għolja tal-karti tal-flus jistgħu jinkisbu mill-BĊE għal skopijiet leġittimi.

Jekk tixtieq tirriproduċi xbihat b’riżoluzzjoni għolja, ikteb lil info@ecb.europa.eu u spjega għaliex għandek bżonnhom.