Ambjent, saħħa u sigurtà

Il-BĊE jaħdem favur l-ambjent u jipprova jnaqqas ir-riskji għas-saħħa u s-sigurtà tal-pubbliku ġenerali u l-ħaddiema involuti fil-produzzjoni tal-karti tal-euro.

Biex niżguraw li jinżammu standards għoljin fir-rigward tal-kundizzjonijiet tas-saħħa, is-sigurtà u l-ambjent waqt il-proċess tal-produzzjoni tal-karti tal-euro u l-materja prima ewlenija tagħhom, żviluppajna żewġ sistemi msejsin fuq standards internazzjonali.

Sistema tal-Ġestjoni tal-Ambjent

Bħala istituzzjoni li tħares l-ambjent, il-BĊE jagħmel li jista’ biex juża r-riżorsi b’mod prudenti, jippreżerva l-kwalità tal-ambjent u jħares is-saħħa tal-bniedem fil-produzzjoni u l-provvista tal-karti tal-euro.

Is-Sistema tal-Ġestjoni tal-Ambjent tiżgura li l-produzzjoni tal-karti tal-euro u l-materja prima ewlenija tagħhom ftit li xejn tħalli impatt fuq l-ambjent u titlob li l-kumpaniji kollha involuti fil-proċess tal-produzzjoni jikkonformaw għalkollox mal-istandard internazzjonali ISO 14001 (Sistemi tal-Ġestjoni tal-Ambjent – Rekwiżiti u gwida għall-użu).

Funzjonijiet ewlenin tas-sistema

  • tissorvelja l-konformità mal-istandard ISO 14001 min-naħa tal-manifatturi tal-karti tal-euro u l-materja prima ewlenija tagħhom
  • tissorvelja l-impatt fuq l-ambjent ikkawżat mill-proċessi tal-produzzjoni tal-karti tal-euro u l-materja prima ewlenija tagħhom
  • tħeġġeġ l-inizjattivi biex jonqos l-impatt tal-produzzjoni tal-karti tal-euro fuq l-ambjent, e.g. billi jiżdied ftit ftit l-użu ta’ qoton sostenibbli fil-produzzjoni tal-karta tal-flus
  • tgħasses għal tħassib fuq l-ambjent li joħroġ minn ħdan l-industrija jew mill-opinjoni pubblika
Sistema tal-Ġestjoni tas-Saħħa u s-Sigurtà

Il-karti tal-euro huma siguri: ir-riżultati ta’ testijiet indipendenti jikkonfermaw li jissodisfaw ir-regolamenti rilevanti tal-UE fuq firxa wiesgħa ta’ sustanzi kimiċi. Intwera li s-sustanzi kollha li jinsabu fil-karti tal-euro kellhom ammonti kimiċi ferm inqas mil-limiti stabbiliti.

Biex tħares lin-nies li kuljum jużaw il-karti tal-flus u lill-ħaddiema involuti fil-produzzjoni tagħhom, is-Sistema tal-Ġestjoni tas-Saħħa u s-Sigurtà tiżgura li l-produzzjoni tal-karti tal-euro u l-materja prima ewlenija tagħhom tikkonforma mal-istandard tas-Sistemi tal-Ġestjoni tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq ix-Xogħol (OHSAS 18001).

Funzjonijiet ewlenin tas-sistema

  • tissorvelja l-konformità mal-istandard OHSAS 18001 min-naħa tal-manifatturi tal-karti tal-euro u l-materja prima ewlenija tagħhom
  • tiggarantixxi li l-kwantità ta’ sustanzi ta’ ħsara fil-karti l-ġodda tal-euro tibqa’ taħt il-limiti minimi mitlubin
  • tgħasses għal xi riskji ġodda għas-saħħa u s-sigurtà ta’ min jipproduċi u juża l-karti tal-euro

Sfond legali

M’hemm ebda leġiżlazzjoni speċifika fuq il-kontenut kimiku tal-karti tal-flus. Għalhekk, sabiex tiġi sorveljata l-preżenza ta’ sustanzi kimiċi ta’ ħsara fil-karti tal-euro, intużat bħala referenza l-leġiżlazzjoni tal-UE li tolqot prodotti oħra li jiġu f’kuntatt dirett mal-ġilda ta’ persuni, e.g. id-Direttiva 2009/48/KE dwar is-sikurezza tal-ġugarelli u r-Regolament (KE) 1223/2009 dwar il-prodotti kożmetiċi.

Evalwazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja

Meta daħlu l-karti tal-euro, il-BĊE għamel evalwazzjoni biex jidentifika l-impatt tal-karti tal-flus fuq l-ambjent u jekk setgħux jittejbu l-prodotti jew il-proċessi f’dan ir-rigward.

L-istudju mexa fuq l-istandard internazzjonali ISO 14040 ff. u kien ikopri ċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-karti tal-flus: il-produzzjoni tal-materja prima, l-istampar, il-ħażna u ċ-ċirkolazzjoni kif ukoll l-għażla ta’ karti tal-flus użati u t-trattament ta’ tmiem ħajjithom.

L-evalwazzjoni qieset dejta proċessata miġbura mill-fornituri kollha fil-katina tal-provvista tal-karti tal-euro, dejta speċifika tal-materja prima użata kif ukoll dejta stampata tal-proċessi standard, bħall-produzzjoni tal-elettriku jew it-trasport (meħuda l-aktar mill-bażi tad-dejta ta’ Ecoinvent 2000). L-evalwazzjoni saret abbażi tal-produzzjoni tal-karti tal-euro fl-2003, li kienet tammonta għal madwar tliet biljuni fid-denominazzjonijiet kollha, b’piż totali ta’ madwar 2,500 tunnellata.

Billi l-karti tal-euro huma ddisinjati biex jifilħu għall-użu ta’ kuljum, l-impatt tagħhom fuq l-ambjent tqabbel mal-impatt ikkawżat minn attivitajiet oħra li jsiru kuljum. L-evalwazzjoni kkonkludiet li l-impatt totali fuq l-ambjent ikkawżat mit-tliet biljun karta tal-euro prodotti fl-2003 kien daqs l-impatt li jħalli fuq l-ambjent kull ċittadin Ewropew li jsuq karozza għal kilometru jew l-impatt li tħalli bozza tas-60W li tibqa’ mixgħula għal 12-il siegħa.