Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Okolje, zdravje in varnost

Skrbimo za okolje in želimo zagotoviti, da se eurski bankovci proizvajajo in uporabljajo varno, ne predstavljajo tveganja za zdravje in so čim bolj okolju prijazni.

Za vzdrževanje visokih zdravstvenih, varnostnih in okoljskih standardov med proizvodnjo eurskih bankovcev in surovin morajo izdelovalci izpolnjevati natančne zahteve, ki jih je določila ECB.

Vsako leto preverjamo, ali izdelovalci zahteve izpolnjujejo. Te zahteve dopolnjujeta dva sistema upravljanja, ki temeljita na mednarodnih standardih ISO 14001 in ISO 45001.

Sistem okoljskega ravnanja

Sistem okoljskega ravnanja zagotavlja, da se eurski bankovci proizvajajo čim bolj trajnostno, vključno s surovinami.

Od uvedbe eura spremljamo vpliv proizvodnje eurskih bankovcev in surovin na okolje ter spodbujamo trajnostne pobude, da bi še bolj zmanjšali njihov vpliv na okolje. Pozorni smo tudi na nova okoljska vprašanja.

Leta 2004 smo izvedli oceno življenjskega cikla bankovcev, da bi izmerili vpliv prve serije eurskih bankovcev na okolje. Na podlagi rezultatov so bili izvedeni ukrepi za zmanjšanje okoljskega odtisa eurskih bankovcev, kot sta uporaba 100-odstotno trajnostnega bombaža in prepoved odlaganja odpadnega materiala od bankovcev na odlagališčih.

Tudi proizvajalci bankomatov si prizadevajo zmanjšati porabo energije, ki se je v zadnjih 15 letih znatno izboljšala.

Pri drugi seriji bankovcev – seriji Evropa – smo izvedli novo presojo vplivov na okolje, pri čemer smo uporabili metodologijo Evropske komisije o okoljskem odtisu izdelkov. Študija je pokazala, da je vpliv prebivalca na okolje, ki plačuje z eurskimi bankovci, na splošno zelo majhen v primerjavi z drugimi vsakodnevnimi aktivnostmi.

Več o študiji

Sistem za zdravje in varnost

Spremljamo bankovce, da bi zagotovili varno proizvodnjo in uporabo, ter izvajamo ocene tveganja z vidika kemičnih in bioloških dejavnikov.

Skrbimo na primer, da so vse kemične snovi v bankovcih daleč pod ravnmi, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi, in da so usklajene s predpisi EU.

Ščitimo tudi ljudi, ki proizvajajo eurske bankovce, saj zahtevamo, da je proizvodnja eurskih bankovcev in surovin skladna z mednarodnim standardom (ISO 45001), ki velja za zdravje in varnost pri delu.

Podobno kot večina artiklov, s katerimi ravna veliko ljudi, lahko tudi bankovci prenašajo bakterije ali viruse. Neodvisni rezultati testiranja potrjujejo, da so eurski bankovci varni za uporabo in ne predstavljajo večjega tveganja kot dotikanje drugih površin, na primer kljuk na vratih.

Na začetku pandemije koronavirusa (COVID-19) smo ocenili, ali bi lahko eurski bankovci in kovanci prispevali k širjenju COVID-19. Rezultati so pokazali, da eurski bankovci, ki se uporabljajo pri plačevanju, ne predstavljajo velikega tveganja okužbe. 

Več je na voljo v raziskavi o morebitnem prenašanju COVID-19 prek bankovcev.

Vse strani v tem razdelku