European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Okolje, zdravje in varnost

ECB si prizadeva, da bi delovala okolju prijazno in čim bolj zmanjšala tveganja za zdravje in varnost splošne javnosti ter ljudi, ki sodelujejo v proizvodnji eurobankovcev.

Za vzdrževanje visokih zdravstvenih, varnostnih in okoljskih standardov pri proizvodnji eurobankovcev in surovin zanje smo na podlagi mednarodnih standardov razvili dva sistema.

Sistem okoljskega ravnanja

ECB si kot ekološko osveščena institucija prizadeva, da bi pri izdelavi in dobavi eurobankovcev smotrno uporabljala naravne vire, skrbela za varstvo okolja in varovala zdravje ljudi.

Sistem okoljskega ravnanja zagotavlja, da proizvodnja bankovcev in glavnih sestavin zanje čim manj škoduje okolju, zato morajo vsa podjetja, ki so udeležena v proizvodnem procesu, v celoti izpolnjevati mednarodni standard ISO 14001 (Sistemi ravnanja z okoljem – zahteve in usmeritve za uporabo).

Glavne naloge

  • Spremljanje skladnosti proizvajalcev eurobankovcev in glavnih surovin zanje s standardom ISO 14001.
  • Spremljanje okoljskih posledic proizvodnje eurobankovcev in glavnih surovin zanje.
  • Podpora pobudam za zmanjšanje vpliva proizvodnje eurobankovcev na okolje, npr. postopno povečevanje deleža trajnostnega bombaža v proizvodnji papirja za bankovce.
  • Odzivanje na nova okoljska vprašanja med proizvajalci ali splošno javnostjo.

Sistem za zdravje in varnost

Eurobankovci so varni: neodvisna testiranja potrjujejo, da izpolnjujejo vse predpise EU za širok nabor kemičnih snovi. Testiranja so pokazala, da je koncentracija vseh snovi, ki so bile odkrite v bankovcih, daleč pod zakonsko predpisano mejo, ki jo določajo predpisi Evropske unije.

Pred uvedbo eurobankovcev v januarju 2002 so bila opravljena testiranja, ki so potrdila, da bankovci ob zaužitju ali dotiku ne predstavljajo nevarnosti zastrupitve in ne morejo povzročiti spremembe genskega materiala.

Majhne količine običajnih bakterij se navadno odkrijejo na bankovcih, ki na primer prihajajo iz restavracij in podobnih prehrambenih obratov. Teh bakterij je tako malo, da ne morejo povzročiti niti blažjih simptomov. Enake količine bakterij kot na bankovcih se navadno nahajajo tudi na kreditnih karticah.

Občasno se na Eurosistem obračajo uporabniki, ki so zaskrbljeni glede posameznih substanc. V vseh primerih so bodisi koncentracije tako majhne, da niso nevarne za zdravje, bodisi jih s preiskavami sploh ni mogoče identificirati.

Za zaščito ljudi, ki bankovce uporabljajo vsakodnevno, ter delavcev, ki sodelujejo pri proizvodnji bankovcev, sistem za ohranjanje zdravja in varnosti zagotavlja, da proizvodnja eurobankovcev in glavnih surovin zanje izpolnjuje standard za zdravje in varstvo pri delu (OHSAS 18001).

Glavne naloge

  • Spremljanje skladnosti proizvajalcev eurobankovcev in glavnih surovin zanje s standardom OHSAS 18001.
  • Zagotavljanje, da količina škodljivih snovi v novih eurobankovcih ostaja pod zahtevano mejo.
  • Odkrivanje novih tveganj za zdravje in varnost vseh, ki proizvajajo in uporabljajo eurobankovce.

Pravna podlaga

Za kemično sestavo bankovcev ni posebne zakonodaje. Zato je bila za nadzor vsebnosti škodljivih kemičnih snovi v eurobankovcih kot referenca uporabljena zakonodaja za druge izdelke, ki pridejo v stik s človeško kožo, npr. direktiva EU o varstvu igrač (Direktiva 2009/48/ES) in uredba EU o kozmetičnih izdelkih (Uredba (EU) št. 1223/2009).

Presoja vplivov na okolje

Ob uvedbi eurobankovcev je ECB opravila oceno, s katero je želela ugotoviti, kako bankovci vplivajo na okolje in kako bi bilo procese na tem področju mogoče izboljšati.

Študija, ki je temeljila na mednarodnem standardu ISO 14040 ff., je zajela celoten življenjski cikel bankovcev: od proizvodnje surovin, tiskanja bankovcev, shranjevanja in obtoka do sortiranja ter ravnanja z bankovci ob koncu življenjskega cikla.

Pregledani so bili procesni podatki, zbrani od vseh proizvajalcev v dobavni verigi eurobankovcev, specifični podatki o uporabljenih surovinah kot tudi podatki iz strokovne literature o standardnih procesih, kot so proizvodnja električne energije in prevoz (ti podatki so bili večinoma vzeti iz baze podatkov Ecoinvent 2000). Ocena je temeljila na proizvodnji eurobankovcev v letu 2003, ki je znašala približno 3 milijarde bankovcev vseh apoenov s skupno težo okrog 2500 ton.

Ker so eurobankovci namenjeni vsakodnevni uporabi, se je njihov vpliv na okolje primerjal z vplivom drugih vsakodnevnih dejavnosti. Ocena je pokazala, da je skupni okoljski vpliv, ki ga povzročijo 3 milijarde eurobankovcev, natisnjenih v letu 2003, enak, kot če bi vsak evropski državljan z avtom prevozil en kilometer ali pustil 60-vatno žarnico prižgano 12 ur.

Vse strani v tem razdelku