Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
Najnovejše informacije najdete na angleški verziji te strani.

Dostop do dokumentov

Zagotavljanje dostopa do dokumentov je eden bistvenih elementov politike transparentnosti v ECB. Naš cilj je, da s prebivalci Evrope sodelujemo čim bolj odprto, hkrati pa ščitimo zaupnost zadev, ki so specifične za način delovanja ECB. Oglejte si ECB Filing and Retention Plan, ki opisuje, katere dokumente pripravlja ECB in kako dolgo jih hrani.

Dostop do dokumentov ECB ureja Sklep ECB/2004/3 z dne 4. marca 2004, z vsemi spremembami

V skladu z zavezo ECB, da deluje odprto in transparentno, ter v prizadevanjih, da omogočamo in podpiramo raziskave, smo vzpostavili Javni register dokumentov.

Javni register dokumentov

Zgodovinski dokumenti, ki so stari več kot 30 let, so javnosti na voljo v skladu z Uredbo Sveta EU št. 354/83 z dne 1. februarja 1983, z vsemi spremembami.

Objavljeni zgodovinski dokumenti in informacije v arhivu ECB so na voljo v razdelku Arhiv.

Arhiv

Če neposreden dostop ni mogoč v javnem registru ali arhivu ECB, lahko zainteresirani zaprosijo za dostop do dokumenta v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Evropske unije s pismom ali e-poštnim sporočilom na naslov:

Evropska centralna banka
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt na Majni
Nemčija

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Prošnje za dostop do dokumentov se obravnavajo takoj. ECB potrdi prejem prošnje in v roku 20 delovnih dni od prejema bodisi odobri dostop do dokumenta ali pa dostop zavrne in navede razloge za zavrnitev.

Če se prošnja nanaša na zelo veliko število dokumentov ali je kako drugače zapletena, se rok za odgovor lahko podaljša za dodatnih 20 delovnih dni.

Pri popolni ali delni zavrnitvi lahko prosilec v 20 delovnih dneh od prejema odgovora ECB vloži potrdilno prošnjo, v kateri Izvršilni odbor ECB zaprosi, da ponovno preuči to stališče.

Če dostop zavrne Izvršilni odbor, lahko prosilec vloži tožbo na Splošnem sodišču v skladu s pogoji, ki so določeni v členu 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ali pa v skladu s členom 228 PDEU vloži pritožbo pri evropskem varuhu človekovih pravic.

Annual figures on public access requests

Vse strani v tem razdelku