Menu

Dostop do dokumentov

Zagotavljanje dostopa do dokumentov je eden bistvenih elementov politike transparentnosti v ECB. Naš cilj je, da s prebivalci Evrope sodelujemo čimbolj odprto, hkrati pa ščitimo zaupnost zadev, ki so specifične za način delovanja ECB.

Dostop do dokumentov ECB ureja Sklep ECB/2004/3 z dne 4. marca 2004, z vsemi spremembami. V skladu z zavezo ECB, da deluje odprto in transparentno, ter v prizadevanjih, da omogočamo in podpiramo raziskave, smo vzpostavili Javni register dokumentov.

Javni register dokumentov

Zgodovinski dokumenti, ki so stari več kot 30 let, so javnosti na voljo v skladu z Uredbo Sveta EU št. 354/83 z dne 1. februarja 1983, z vsemi spremembami.

Objavljeni zgodovinski dokumenti in informacije v arhivu ECB so na voljo v razdelku Arhiv.

Arhiv

Če neposreden dostop ni mogoč v javnem registru ali arhivu ECB, lahko zainteresirani zaprosijo za dostop do dokumenta v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Evropske unije s pismom ali e-poštnim sporočilom na naslov:

Evropska centralna banka
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt na Majni
Nemčija

accesstodocuments@ecb.europa.eu