European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mahdollisuus tutustua asiakirjoihin

Mahdollisuus tutustua asiakirjoihin on olennainen osa EKP:n avoimuusperiaatteita. EKP pyrkii toimimaan mahdollisimman avoimesti EU:n kansalaisia kohtaan varmistaen kuitenkin, että EKP:n tehtävien hoitotapaan liittyvät seikat pysyvät luottamuksellisina.

EKP:n asiakirjoihin tutustumisesta säädetään Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 4.3.2004 tehdyssä päätöksessä EKP/2004/3 (sellaisena kuin se on muutettuna). Koska EKP on sitoutunut toimimaan avoimesti ja pyrkii edistämään ja helpottamaan tutkimustyötä, se on luonut julkisen asiakirjarekisterin.

Julkinen asiakirjarekisteri

Yleisö voi tutustua yli 30 vuotta vanhoihin asiakirjoihin 1.2.1983 annetun neuvoston asetuksen (ETY, EURATOM) N:o 354/83 (sellaisena kuin se on muutettuna) mukaisesti.

Julkistettuun historialliseen aineistoon pääsee tutustumaan EKP:n verkkosivujen Arkisto-osiossa, jossa on myös lisätietoa arkistosta.

Arkisto

Jos asiakirja ei ole saatavilla julkisessa asiakirjarekisterissä tai EKP:n arkistossa, siihen tutustumista voi pyytää jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä kirjallisesti osoitteesta

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany tai sähköpostitse osoitteesta

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut