Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tietosuoja

Tietosuoja tarkoittaa henkilöiden vapauksien ja perusoikeuksien suojaamista henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja kuten nimeä, syntymäaikaa, valokuvia, videomateriaalia, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa ja IP-osoitetta.

Tietosuoja on EU:n primäärioikeuteen ja johdettuun oikeuteen kirjattu perusoikeus.

 • Euroopan unionin perusoikeuskirjan artiklan 8 mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.
 • Luonnollisten henkilöiden suoja henkilötietojen käsittelyssä on kirjattu myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklaan 16, joka on tietosuojasäädösten oikeusperusta.
 • Koko EU:ta koskevat tietosuojasäännöt asetetaan yleisessä tietosuoja-asetuksessa (asetus (EU) 2016/679). Yleinen tietosuoja-asetus koskee kaikkia EU:n alueelle sijoittautuneita organisaatioita sekä niitä EU:n ulkopuolelle sijoittautuneita organisaatioita, jotka tarjoavat tavaroita ja palveluita EU:ssa tai seuraavat ihmisten/yksityishenkilöiden käyttäytymistä EU:ssa.
 • Asetukseen (EU) 2018/1725 sisältyviä sääntöjä sovelletaan puolestaan henkilötietojen käsittelyyn EU:n toimielimissä, elimissä ja laitoksissa. Säännöt ovat yleisen tietosuoja-asetuksen tiukkojen tietosuojavaatimusten mukaiset.

EKP:n on noudatettava henkilötietojen käsittelyssä asetusta (EU) 2018/1725 esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • EKP käsittelee työnantajana henkilöstönsä henkilötietoja.
 • EKP pyytää julkisena laitoksena henkilöitä rekisteröitymään tapahtumiin antamalla henkilötietoja.
 • EKP pyytää pankkivalvojana pankeilta tai kansallisilta valvontaviranomaisilta henkilö- ja muita tietoja.

EKP on nimittänyt riippumattoman tietosuojavastaavan, jonka pääasiallisena tehtävänä on varmistaa, että EKP toimii asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti. Tietosuojavastaavalle voi lähettää henkilötietojen suojaa koskevia kysymyksiä osoitteeseen dpo@ecb.europa.eu.

Rekisteröitynä eli henkilönä, jonka henkilötietoja EKP käsittelee, sinulla on oikeus

 • saada tietää, koskeeko sinua jokin tietojenkäsittelytoimi ja mitä se sisältää
 • tutustua EKP:ssä käsiteltyihin henkilötietoihisi
 • vaatia oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot
 • peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jos käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
 • rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
 • pyytää poistamaan henkilötietosi
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet käyvät ilmi sähköisistä tietosuojaselosteista.

Voit myös tutustua EKP:n julkaisemaan henkilötietojen käsittelyselosteeseen.

Jos katsot, että edellä mainittuja oikeuksiasi on loukattu, sinulla on milloin tahansa oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on riippumaton valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on varmistaa, että EU:n toimielimet, elimet ja laitokset noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoa Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävistä on tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut