Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Adatvédelem

Az adatvédelem az egyének szabadságainak és alapvető jogainak védelme a személyes adataik feldolgozásával összefüggésben. Utóbbiak közé tartozik az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, például a név, születési idő, fénykép, videofelvétel, e-mail-cím, telefonszám és IP-cím.

Az adatvédelem az EU elsődleges és másodlagos jogában rögzített alapvető jog:

 • Az Alapjogi Charta 8. cikke kimondja, hogy mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez.
 • A természetes személyeknek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos védelméről az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkében is rendelkeznek, konkrét jogalapot biztosítva az adatvédelemről szóló jogalkotáshoz.
 • Az EU egészére vonatkozó adatvédelmi szabályokat az (EU) 2016/679 rendelet, közismertebb nevén az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) tartalmazza. A GDPR az Európai Unióban letelepedett minden szervezetre, valamint az unión kívüli székhelyű olyan szervezetekre vonatkozik, amelyek szándékosan az EU-nak kínálnak árut vagy szolgáltatást, illetve amelyek az unión belüli személyek magatartását kísérik figyelemmel.
 • Az (EU) 2018/1725 rendelet (EUDPR) meghatározza a személyes adatoknak az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelésére vonatkozó szabályokat, amelyek összhangban vannak a GDPR rendeletben létrehozott, szigorú adatvédelmi normákkal.

Az EKB a személyes adatok feldolgozása során köteles tiszteletben tartani az uniós intézményekre vonatkozó rendeletet, többek között a következő minőségében:

 • mint munkáltató, az alkalmazottai személyes adatainak kezelésekor;
 • mint közintézmény, amikor a rendezvényeire való regisztráláshoz személyes adatokat kér a nagyközönség tagjaitól;
 • mint bankfelügyelet, amikor információkat – többek között személyes adatokat – kér be a felügyelt hitelintézetektől vagy az INH-któl.

Az EKB adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek az elsődleges feladata, hogy független módon biztosítsa az EUDPR rendelet belső alkalmazását. Az EKB adatvédelmi tisztviselője a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdés esetén a dpo@ecb.europa.eu címen érhető el.

Az érintett (akinek a személyes adatait az EKB kezeli) az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • tájékoztatás az érintettre vonatkozó adatfeldolgozási tevékenység létezéséről és annak fő jellemzőiről;
 • hozzáférés az EKB által kezelt személyes adataihoz;
 • pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítése;
 • a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonása, amennyiben az adatfeldolgozás a hozzájárulásán alapul;
 • az adott adatkezelés korlátozása;
 • a személyes adatai törlése;
 • tiltakozás az adott adatkezelés ellen egyéni körülmények miatt.

Az EKB személyesadat-kezelési eljárásairól az online elérhető adatvédelmi nyilatkozatokból tájékozódhat.

Betekinthet továbbá a személyes adatokkal kapcsolatos adatnyilvántartásba, amelyet az EKB nyilvánosan hozzáférhetővé tesz.

Amennyiben valaki úgy véli, hogy a fentiekben felsorolt jogait megsértették, jogában áll bármikor panasszal fordulni az európai adatvédelmi biztoshoz.

Az európai adatvédelmi biztos az a független felügyeleti hatóság, amelynek feladata, hogy biztosítsa a személyes adatoknak az uniós intézmények, ügynökségek és szervek általi védelmét. Bővebb tájékoztatás az adatvédelmi biztos honlapján található.

Ebben a szekcióban található oldalak

Ebben a szekcióban található oldalak