Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Zaštita podataka

Zaštita podataka odnosi se na zaštitu sloboda i temeljnih prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, odnosno svih informacija povezanih s fizičkim osobama čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, uključujući ime, datum rođenja, fotografije, videosnimke, e-adrese, telefonske brojeve i IP adrese.

Zaštita podataka temeljno je pravo sadržano u primarnom i sekundarnom pravu EU‑a:

 • U skladu s člankom 8. Povelje o temeljnim pravima svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka.
 • Zaštita fizičkih osoba u smislu obrade osobnih podataka utvrđena je i u članku 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), koji čini posebnu pravnu osnovu za donošenje zakonodavnih akata o zaštiti podataka.
 • Pravila o zaštiti podataka za cijeli EU određena su u Uredbi (EU) 2016/679, koja je poznatija kao Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR. GDPR se primjenjuje na sve organizacije sa sjedištem u EU‑u i na organizacije sa sjedištem izvan EU‑a koje EU‑u ciljano nude robu ili usluge ili se bave praćenjem ponašanja pojedinaca u EU‑u.
 • Uredbom (EU) 2018/1725 (EUDPR) propisana su pravila koja se odnose na obradu osobnih podataka od strane institucija, tijela, ureda i agencija EU‑a. Ona su u skladu s visokim standardima zaštite podataka utvrđenima u GDPR‑u.

ESB je dužan postupati u skladu s EUDPR‑om pri obradi osobnih podataka, na primjer:

 • u svojstvu poslodavca, kada obrađuje osobne podatke svojih zaposlenika
 • u svojstvu javne institucije, kada poziva pripadnike šire javnosti da prilikom prijave za događaje dostave osobne informacije
 • u svojstvu tijela za nadzor banaka, kada zahtijeva informacije, uključujući osobne podatke, od nadziranih institucija ili nacionalnih nadležnih tijela.

ESB je imenovao službenika za zaštitu podataka čija je glavna zadaća neovisnim se djelovanjem brinuti za internu primjenu EUDPR‑a. Imate li pitanja o zaštiti osobnih podataka, možete se obratiti ESB-ovu službeniku za zaštitu podataka na adresu dpo@ecb.europa.eu.

Kao osoba na koju se podatci odnose, odnosno kao pojedinac čije osobne podatke obrađuje ESB, imate pravo na:

 • obavijest o postojanju postupaka obrade podataka koji se odnose na vas i obavijest o njihovim glavnim značajkama
 • pristup svojim osobnim podatcima koje ESB obrađuje
 • ispravak svih netočnih ili nepotpunih osobnih podataka
 • povlačenje suglasnosti u svakom trenutku, ako aktivnost obrade počiva na suglasnosti
 • ograničavanje obrade osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka
 • ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka na temelju svoje posebne situacije.

Želite li znati kako ESB obrađuje osobne podatke, na našim mrežnim stranicama pročitajte izjave o zaštiti podataka.

Možete pročitati i evidenciju aktivnosti obrade osobnih podataka, koju ESB objavljuje.

Ako smatrate da su vam prethodno navedena prava povrijeđena, imate pravo u svakom trenutku podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (EDPS).

EDPS je neovisno nadzorno tijelo čija je zadaća osigurati zaštitu osobnih podataka institucija, agencija i tijela EU‑a. Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama EDPS‑a.

Sve stranice u ovom odjeljku