Menu

Austrija

Rok za zamjenu novčanica austrijskih šilinga za eure nije ograničen.

1 EUR = 13,7603 ATS (austrijskih šilinga)

lice novčanice od 20 šilinga naličje novčanice od 20 šilinga

Novčanica od 20 šilinga
Apoen: 20 ATS
Motiv: Moritz Daffinger

lice novčanice od 50 šilinga naličje novčanice od 50 šilinga

Novčanica od 50 šilinga
Apoen: 50 ATS
Motiv: Sigmund Freud

lice novčanice od 100 šilinga naličje novčanice od 100 šilinga

Novčanica od 100 šilinga
Apoen: 100 ATS
Motiv: Eugen Böhm von Bawerk

lice novčanice od 500 šilinga naličje novčanice od 500 šilinga

Novčanica od 500 šilinga
Apoen: 500 ATS
Motiv: Rosa Mayreder

lice novčanice od 1.000 šilinga naličje novčanice od 1.000 šilinga

Novčanica od 1.000 šilinga
Apoen: 1.000 ATS
Motiv: Karl Landsteiner