Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Vraćanje novčanica u optjecaj koje provode kreditne institucije i drugi koji profesionalno rukuju gotovinom

ESB i nacionalne središnje banke Eurosustava nadležni su za izdavanje euronovčanica i zaduženi su za održavanje povjerenja javnosti u jedinstvenu valutu. To postižu, među ostalim, tako što se brinu za integritet euronovčanica u optjecaju.

Mogućnost vraćanja euronovčanica u optjecaj omogućuje kreditnim institucijama i drugima koji profesionalno rukuju gotovinom djelotvornije i troškovno učinkovitije sudjelovanje u lancu opskrbe gotovinom. Kako bi očuvalo integritet euronovčanica, Upravno vijeće ESB‑a donijelo je 16. rujna 2010. Odluku ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2011.

Pravni je akt donesen zato što je 2008.1 izmijenjena Uredba Vijeća (EZ) br. 1338/20012, a izmjene su uključivale sljedeće:

  • u članku 6. Uredbe (EZ) br. 1338/2001 izričito se govori o »postupcima koje [...] odredi ESB« u vezi s obvezom adresata iz članka 6. stavka 1., koji se u Odluci ESB/2010/14 nazivaju »osobe koje rukuju gotovinom« i koji su obvezni osigurati »provjeru vjerodostojnosti euronovčanica i eurokovanica koje su primili i koje namjeravaju staviti natrag u optjecaj te da krivotvorine budu otkrivene«
  • proširenje skupa adresata iz članka 6. na ostale gospodarske subjekte (npr. na trgovce i kasina kada sudjeluju u obradi novčanica i njihovoj distribuciji javnosti bankomatima) te prijevoznike financijskih sredstava.

Odlukom ESB/2010/14 utvrđeni su postupci koji se spominju u članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1338/2001, kojih se osobe koje profesionalno rukuju gotovinom moraju pridržavati tijekom provjere autentičnosti i prikladnosti euronovčanica. Ona je izmijenjena Odlukom ESB/2012/19 od 7. rujna 2012. radi proširenja njezina opsega na provjeru autentičnosti i prikladnosti te vraćanje u optjecaj novih serija euronovčanica i radi objašnjenja nekoliko zahtjeva pa Odlukom ESB/2019/39 od 5. prosinca 2019. kako bi se omogućila ponovna obrada novčanica čija autentičnost nije jasno potvrđena i kako bi se uvela nova kategorija uređaja za obradu novčanica.

Odlukom ESB/2010/14 određeno je da kreditne institucije i osobe koje profesionalno rukuju gotovinom vraćaju u optjecaj isključivo one euronovčanice čija je prikladnost i autentičnost provjerena. Spomenute provjere 1) obavljaju se na vrsti uređaja za obradu novčanica koju je testirala nacionalna središnja banka Eurosustava ili ih 2) obavljaju osposobljeni zaposlenici. Novčanice koje su uređaji uspješno provjerili mogu se ponovno izdati bankomatima ili ostalim uređajima kojima rukuju klijenti. Novčanice koje su provjerili osposobljeni zaposlenici mogu biti isplaćene isključivo u poslovnicama.

Važno je napomenuti da se Odluka ESB/2010/14ne odnosi na eurokovanice jer one nisu u nadležnosti ESB‑a.

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2009 od 18. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja (SL L 17, 22.1.2009., str. 1.). 2 SL L 181, 4.7.2001., str. 6.

Sve stranice u ovom odjeljku