Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Postupci za testiranje uređaja za obradu novčanica

Klasifikacija

Svrha

Upravno vijeće Europske središnje banke (ESB) donijelo je 16. rujna 2010. Odluku ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj.1 Odluka ESB/2010/14 izmijenjena je radi proširenja njezina opsega na provjeru autentičnosti i prikladnosti te vraćanje u optjecaj novih serija euronovčanica. Na temelju Odluke u optjecaj se mogu vratiti isključivo one euronovčanice čije su prikladnost i autentičnost provjerene. Provjeru autentičnosti i prikladnosti euronovčanica koje se vraćaju u optjecaj putem uređaja kojima rukuju klijenti ili uređaja za isplatu gotovine moraju izvršiti vrste uređaja za obradu novčanica koje je uspješno testirala nacionalna središnja banka Eurosustava.

Kategorije uređaja

Kategorije uređaja za obradu novčanica koje je potrebno testirati:

1. Uređaji kojima rukuju klijenti, uključujući:

 • uređaje za recikliranje novčanica, tj. uređaje koji prihvaćaju euronovčanice i provjeravaju njihovu autentičnost i prikladnost te isplaćuju euronovčanice koje su drugi klijenti položili u prethodnim transakcijama
 • kombinirane uplatne uređaje, tj. uređaje koji prihvaćaju euronovčanice i provjeravaju njihovu autentičnost te isplaćuju euronovčanice kojima su uređaji posebno napunjeni, ali ne i one koje su drugi klijenti položili u prethodnim transakcijama
 • uplatne uređaje, tj. uređaje koji prihvaćaju euronovčanice i provjeravaju njihovu autentičnost, ali ne isplaćuju gotovinu klijentima
 • isplatne uređaje, tj. ostale uređaje koji provjeravaju autentičnost i prikladnost euronovčanica prije isplate klijentima
 • uređaje za isplatu kovanica, tj. uređaje koji provjeravaju autentičnost euronovčanica koje su klijenti uložili prije isplate kovanica.

2. Uređaji kojima rukuju zaposlenici, uključujući:

 • uređaje za obradu novčanica, tj. uređaje koji provjeravaju autentičnost i prikladnost euronovčanica
 • uređaje za provjeru autentičnosti novčanica, tj. uređaje koji provjeravaju isključivo autentičnost euronovčanica
 • uplatno-isplatne blagajne za recikliranje, tj. uređaje kojima upravljaju osobe koje rukuju gotovinom koji pohranjuju euronovčanice omogućujući osobama koje rukuju gotovinom da obave knjiženja u korist ili na teret računa klijenata te provjere autentičnost i prikladnost euronovčanica
 • uplatno-isplatne blagajne, tj. uređaje kojima upravljaju osobe koje rukuju gotovinom koji pohranjuju euronovčanice omogućujući osobama koje rukuju gotovinom da obave knjiženja u korist ili na teret računa klijenata te provjeravaju autentičnost euronovčanica.

Da bi ispunila uvjete za testiranje, vrsta uređaja za obradu novčanica mora omogućiti obradu euronovčanica, te klasifikaciju i postupanje s novčanicama u skladu s Prilozima II.a i II.b Odluke ESB/2010/14 bez sudjelovanja rukovatelja uređajem.

Nije obuhvaćeno: oprema za provjeru autentičnosti novčanica

Ovaj postupak testiranja ne obuhvaća sljedeću opremu za obradu novčanica:

 1. uređaje za provjeru autentičnosti novčanica koji obrađuju pojedinačne novčanice ili svežnjeve novčanica i, bez sudjelovanja korisnika, ocjenjuju novčanice kao autentične ili sumnjive, ali koji automatski fizički ne odvajaju sumnjive novčanice od autentičnih (vidi popis testiranih uređaja za provjeru autentičnosti)
 2. opremu za provjeru autentičnosti čiji korisnik mora odlučiti je li novčanica autentična (tj. opremu za provjeru autentičnosti).

Postupak prijave za testiranje

Proizvođači se moraju obratiti nacionalnoj središnjoj banci kako bi podnijeli zahtjev za testiranje proizvoda2 (vidi popis podataka za kontakt nacionalnih središnjih banaka).

1 SL L 267, 9.10.2010., str. 1.2 Ako je vrsta uređaja za obradu novčanica uklonjena s mrežnih stranica ESB-a jer je proizvođač odbio provesti godišnje testiranje, osobe koje rukuju gotovinom i koriste se tom vrstom uređaja mogu zatražiti od nacionalne središnje banke provođenje dvostranog testiranja.

Postupci testiranja

Postupci testiranja

Uvod

Eurosustav je utvrdio zajedničke postupke testiranja za razne vrste uređaja za obradu novčanica. Testiranjima se provjerava sposobnost određene vrste uređaja za obradu novčanica da utvrdi autentičnost euronovčanica i odvoji autentične euronovčanice od krivotvorenih (»provjera sposobnosti otkrivanja krivotvorina«) i, ako je primjenjivo, sortiranja euronovčanica prema njihovoj prikladnosti za optjecaj (»provjera sposobnosti utvrđivanja prikladnosti«). Osim toga, provjerava se ispravan rad sustava praćenja u uređajima kojima rukuju klijenti (»praćenje traga transakcije«).

Provjere se provode pomoću svežnjeva autentičnih i krivotvorenih euronovčanica kako je navedeno u nastavku. Budući da se nove krivotvorine euronovčanica čija se obilježja razlikuju od obilježja krivotvorina upotrijebljenih tijekom testiranja mogu pojaviti u bilo kojem trenutku, napominjemo da rezultati testiranja objavljeni na ovim mrežnim stranicama odražavaju isključivo sposobnost testirane vrste uređaja da otkrije krivotvorine u kompletu uzoraka upotrijebljenom prilikom provjere na datum testiranja.

Iz tog razloga Eurosustav poziva proizvođače da prate napredak u izradi krivotvorina te da, po potrebi, redovno osuvremenjuju svoje uređaje kako bi doprinijeli pouzdanom otkrivanju i novostvorenih krivotvorina. Osim početnih provjera kojima se utvrđuje sposobnost različitih vrsta uređaja za obradu novčanica da klasificiraju euronovčanice i da s njima postupaju u skladu s Odlukom ESB/2010/14 (tj. provjera), zajednički postupci testiranja obuhvaćaju redovno godišnje testiranje raznih vrsta uređaja za obradu novčanica (tj. godišnja testiranja) kao i dodatna ad hoc testiranja na temelju poziva (tj. ponovna testiranja). Štoviše, prema zajedničkim postupcima testiranja nakon svakog osuvremenjivanja određene vrste uređaja za obradu novčanica koje utječe na njegove osnovne funkcije potrebno je ponoviti testiranje. Sva se testiranja provode jednakim postupcima, u suradnji s proizvođačima uređaja. Na mrežnoj stranici navode se isključivo uspješno testirane vrste uređaja za obradu novčanica.

Za svaku testiranu vrstu uređaja za obradu novčanica moguće je navesti jedan ili više dodatnih uređaja iste vrste (»dodatni uređaji«). Iako ih nisu testirale nacionalne središnje banke Eurosustava, navedeni su na mrežnoj stranici na temelju pisanog jamstva proizvođača u kojemu navodi da sadrže jednak hardver i softver i stoga jednake osnovne funkcije, kako je navedeno u Odluci ESB/2010/14, kao i testirane vrste uređaja za obradu novčanica. Takvi dodatni uređaji navedeni su zajedno s testiranim vrstama uređaja za obradu novčanica.

Provjera sposobnosti otkrivanja krivotvorina

Provjera sposobnosti otkrivanja krivotvorina provodi se pomoću standardiziranog kompleta uzoraka, koji se sastoji od autentičnih euronovčanica, reprezentativnih krivotvorenih euronovčanica pronađenih u optjecaju i »dodatnih primjeraka«, reprodukcija koje je izradio Eurosustav imitirajući određena svojstva euronovčanica.

Osim toga, pojedinačne nacionalne središnje banke mogu upotrijebiti reprezentativne nacionalne uzorke krivotvorenih novčanica uzimajući u obzir najnovija postignuća u krivotvorenju. Zahvaljujući zajedničkim postupcima testiranja i redovnom osuvremenjivanju kompleta uzoraka koji se upotrebljava prilikom testiranja, upotreba nedavno otkrivenih lokalnih krivotvorina ne uzrokuje odstupanja od standarda u nacionalnim testiranjima.

Uzorci krivotvorina pomiješani s euronovčanicama provjeravaju se za sve apoene, serije i orijentacije novčanica te opcije koje podržava određena vrsta uređaja.

Uređaji za obradu novčanica uspješno su testirani: (a) ako nijedna krivotvorina ni »dodatni primjerak« koje odredi Eurosustav nisu klasificirani kao autentične euronovčanice (kategorija 4.a ili 4.b Priloga II.a ili II.b Odluke ESB/2010/14); (b) ako je najmanje 90 % provjerenih euronovčanica klasificirano kao prikladne euronovčanice; i (c) ako uređaj ne prihvati nijednu euronovčanicu čiji apoen i/ili seriju uređaj ne podržava ili koja je uložena u uređaj u orijentacijama koje uređaj ne podržava. Osim toga, testiranje uređaja kojima rukuju klijenti uspješno je ako euronovčanice koje nisu sortirane kao autentične euronovčanice ne prelaze 1 % (kategorije 4.a ili 4.b), dok je testiranje uređaja kojima rukuju klijenti uz sljedivost klijenata uspješno ako je najmanje 90 % krivotvorina klasificirano u kategorijama 2. ili 3. (Tablica 1.) Priloga II.a Odluke ESB/2010/14.

Eurosustav osuvremenjuje komplet uzoraka približno svaka dva mjeseca kako bi se osiguralo da se provjere provode na krivotvorinama koje su nedavno pronađene u optjecaju.

Provjera sposobnosti utvrđivanja prikladnosti

Provjera sposobnosti utvrđivanja prikladnosti provodi se pomoću kompleta autentičnih euronovčanica čija su oštećenja slična oštećenjima prouzrokovanima svakodnevnom uporabom. Takve euronovčanice ulažu se u uređaj za obradu euronovčanica koji podržava sve orijentacije. Uređaj je uspješno testiran ako količina neprikladnih euronovčanica koje su klasificirane u kategoriji 4.a Priloga II.a ili II.b Odluke ESB/2010/14 ne prelazi 5 %.

Praćenje traga transakcije

Uređaj za obradu novčanica uspješno je prošao provjeru sustava praćenja, koja se provodi isključivo za uređaje kojima rukuju klijenti, ako pohranjuje podatke o imatelju računa za sve euronovčanice klasificirane u kategorijama 2. i 3. (Tablica 1.) Priloga II.a Odluke ESB/2010/14 i pouzdano povezuje sve takve euronovčanice s podatcima o odgovarajućem imatelju računa.

Objava rezultata uspješno testiranih vrsta uređaja za obradu novčanica

Navode se isključivo one vrste uređaja za obradu novčanica koji je uspješno testirala nacionalna središnja banka. Vidi popis uspješno testiranih uređaja.