Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po
Najnovije informacije možete pronaći na engleskoj inačici stranice.

Popis uspješno testiranih uređaja za provjeru autentičnosti novčanica

Uvod

Na ovoj stranici možete pronaći popis testiranih uređaja za provjeru autentičnosti novčanica koji se redovito ažurira i koji vam može pomoći u odabiru najprikladnije opreme za otkrivanje krivotvorina. Uređaji su testirani s pomoću najčešćih krivotvorina koje su pronađene u optjecaju u vrijeme testiranja. S obzirom na opći razvoj situacije povezane s izbijanjem zaraze koronavirusom (COVID‑19) i putna ograničenja koja su uvela nadležna tijela, zbog kojih je otežano godišnje testiranje određenih uređaja, Eurosustav je odlučio do kraja lipnja 2020. na popisu zadržati one uređaje koji se trenutačno ne mogu testirati.

Eurosustav će preispitati situaciju najkasnije do sredine lipnja 2020.

Možete preuzeti cijeli popis (u PDF formatu) ili upotrijebiti funkciju pretraživanja u donjem polju.

Rezultati testiranja

Napomene
 1. Nije jasno je li uređaj u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Europske unije u vezi sa zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima.
 2. Uređaj ne podržava sve apoene. Obratite se dobavljaču kako biste saznali koje apoene uređaj podržava.
 3. Uređaj podržava sve orijentacije novčanice.
 4. Uređaj podržava isključivo jednu orijentaciju.
  1. Na uređaju je jasno naznačena ispravna orijentacija novčanice.
  2. Ispravna orijentacija novčanice nije (jasno) naznačena na uređaju.
 5. Proizvođač / ovlašteni zastupnik nije dostavio pojašnjenje u vezi s obilježjima autentičnosti koje uređaj provjerava.
 6. Obratite se dobavljaču kako biste saznali jesu li upute za upotrebu dostupne na jeziku po vašem izboru.
 7. U uputama ne piše na koji način i koliko često je potrebno servisirati uređaj kako bi i dalje ispravno radio.
 8. Korisnik ne može provjeriti koju verziju softvera uređaj trenutačno upotrebljava.

Upotreba uređaja za provjeru autentičnosti novčanica i uređaja za obradu novčanica

Navedeni uređaji nisu klasificirani kao uređaji za obradu novčanica u skladu s Odlukom ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovu vraćanju u optjecaj. Stoga ih kreditne institucije i ostale osobe koje profesionalno rukuju gotovinom ne smiju upotrijebiti za automatsku provjeru autentičnosti euronovčanica namijenjenih za vraćanje u optjecaj putem bankomata i drugih uređaja za isplatu gotovine kojima rukuju klijenti.

Rezultate testiranja uređaja za obradu novčanica možete pronaći u Popisu uspješno testiranih vrsta uređaja za obradu novčanica (o kojem se govori u članku 6., stavku 1.a Uredbe Vijeća (EZ) 1338/2001 s izmjenama iz Uredbe Vijeća (EZ) 44/2009).

Izjava o ograničenju odgovornosti povezane s testiranjem i rezultatima

 1. Krivotvorene euronovčanice upotrijebljene prilikom testiranja su, prema saznanjima ESB-a i nacionalnih središnjih banaka, one najčešće pronađene u optjecaju u europodručju u trenutku posljednje izmjene upotrijebljenog kompleta uzoraka. Budući da ESB i nacionalne središnje banke ne mogu predvidjeti ni isključiti mogućnost pojavljivanja novih vrsta krivotvorina nakon posljednje izmjene kompleta uzoraka, proizvođači su odgovorni za redovno ponovno testiranje raznih vrsta uređaja. Nadalje, distributeri i korisnici tih uređaja moraju senzore za provjeru autentičnosti u svojim uređajima povremeno osuvremenjivati kako bi mogli otkriti i nove krivotvorine.
 2. U zakonom dopuštenoj mjeri ESB i nacionalne središnje banke ni u kojem slučaju ne prihvaćaju odgovornost (i) za izravne ili neizravne štete nastale provedbom testiranja, objavom ili izostankom objave rezultata testiranja ili uklanjanjem tih rezultata s ove mrežne stranice ESB-a, kao ni (ii) za ishod testiranja. Središnje banke Deutsche Bundesbank i Banco de Portugal dale su zasebne izjave o ograničenju odgovornosti1.
 3. Objavljeni rezultati testiranja ne sadrže i ne podrazumijevaju preporuke ESB-a ili nacionalnih središnjih banaka na temelju kojih bi treće osobe trebale ili ne bi smjele upotrebljavati testiranu vrstu uređaja.
 4. Ova izjava ne može se protumačiti ni kao izričito ni kao implicitno jamstvo ESB-a ili nacionalnih središnjih banaka da testirane vrste uređaja mogu neprestano i bez pogrešaka otkrivati krivotvorene euronovčanice ili provjeravati njihovu prikladnost, kao ni takvo jamstvo u vezi s njihovom namjenom, bez obzira na to postupaju li korisnici uređaja u skladu s korisničkim zahtjevima.

1 Izjava o ograničenju odgovornosti (2) koju je dala središnja banka Deutsche Bundesbank:

Središnja banka Deutsche Bundesbank ni u kojem slučaju ne prihvaća odgovornost (i) za izravne ili neizravne štete u vezi s provedbom testiranja, objavom ili izostankom objave rezultata testiranja ili njihovim uklanjanjem s ove mrežne stranice ESB-a, kao ni (ii) za ishod testiranja, osim u slučaju kada je takva šteta prouzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom središnje banke Deutsche Bundesbank. Osim toga, ograničenje odgovornosti iz opće izjave o ograničenju odgovornosti središnje banke Deutsche Bundesbank i dalje se primjenjuje.

1 Izjava o ograničenju odgovornosti (2) koju je dala središnja banka Banco de Portugal:

Provedba testiranja i objava ili izostanak objave rezultata testiranja ili uklanjanje tih rezultata s ove mrežne stranice ESB-a ne podrazumijevaju preuzimanje bilo kakve odgovornosti za povezanu izravnu ili neizravnu štetu.