Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
A legaktuálisabb információk az oldal angol nyelvi változatán találhatók meg.

A bevizsgáláson megfelelt valódiságvizsgáló eszközök listája

Bevezetés

Ezen az oldalon találjuk a bevizsgált valódiságvizsgáló eszközök rendszeresen aktualizált jegyzékét, amely segít az igényeinknek legjobban megfelelő hamisítványfelismerő berendezés kiválasztásában. Az eszközök tesztelése a készpénzforgalomban a bevizsgálás időpontjában leggyakrabban előforduló hamisítványokkal történik. Figyelembe véve a koronavírus-betegség (COVID-19) terjedésével kapcsolatos általános fejleményeket és a hatóságok által a helyzet miatt bevezetett utazási korlátozásokat, amelyek az egyes eszközök éves tesztelését hátráltatják, az eurorendszer úgy határozott, hogy 2020. június végéig a jelenleg nem bevizsgálható eszközöket meghagyja a jegyzékben.

Az eurorendszer legkésőbb 2020 júniusának közepéig újra áttekinti a helyzetet.

A kereséshez töltse le (PDF formátumban) a teljes jegyzéket, vagy használja az alább található kereső funkciót.

Bevizsgálási eredmények

Megjegyzések
 1. Nem egyértelmű, hogy az eszköz megfelel-e a tagállami, illetve az európai uniós munkavédelmi jogszabályoknak.
 2. Az eszköz nem támogatja az összes címletet. A támogatott címletekről érdeklődjön az értékesítőnél.
 3. Az eszköz a beadagolt bankjegy valamennyi képhelyzetét támogatja.
 4. Az eszköz a beadagolt bankjegynek kizárólag egyetlen képhelyzetét támogatja.
  1. A megfelelő képhelyzet világosan fel van tüntetve az eszközön.
  2. A megfelelő képhelyzet nincs (világosan) feltüntetve az eszközön.
 5. A gyártó cég nem jelölte meg egyértelműen, hogy az eszköz mely biztonsági elemeket vizsgálja.
 6. Érdeklődjön az értékesítőnél, hogy rendelkezésre áll-e kezelési útmutató az ön által kívánt nyelven.
 7. A kezelési útmutató nem ad eligazítást a tekintetben, hogy a megfelelő üzemeltetéshez hogyan és milyen gyakran kell karbantartani az eszközt.
 8. A felhasználó nem tudja megállapítani, mely szoftververzióval működik jelenleg az eszköz.

Eszközök és bankjegykezelő gépek használata

A felsorolt eszközök az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 számú határozat értelmében nem minősülnek bankjegyvizsgáló gépnek. Ennélfogva nem használhatják őket hitelintézetek és készpénzkezeléssel foglalkozó más szervezetek az eurobankjegyek valódiságának automatikus vizsgálatára, amennyiben ennek célja bankjegykiadó automatán (ATM), illetve egyéb, ügyfél által működtetett készpénzkiadó berendezésen keresztüli visszaforgatás.

A bankjegyvizsgáló gépeknek az EKB által a 44/2009/EK tanácsi rendelettel módosított 1338/2001/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (1a) bekezdése szerint publikált listáját a sikeresen bevizsgált bankjegyvizsgáló géptípusok linken tekintheti meg.

Felelősségi nyilatkozat a bevizsgálásról és a bevizsgálási eredményekről

 1. A bevizsgáláshoz azokat a hamis eurobankjegyeket használják, amelyek az EKB és a nemzeti központi bankok legjobb tudomása szerint a hamisítványcsomag frissítésének időpontjában az euroövezet bankjegyforgalmában a leggyakrabban előfordulnak. Mivel az EKB és a nemzeti központi bankok nem láthatják előre, illetve nem zárhatják ki annak lehetőségét, hogy a hamisítványcsomag frissítése után újabb hamisítványok jelennek meg, a gyártó felelőssége rendszeres időközönként bevizsgáltatni a különböző géptípusokat. A bankjegyvizsgáló gépekbe épített valódiságvizsgáló szenzorok rendszeres korszerűsítéséért ugyanakkor a gépek forgalmazói és üzemeltetői felelősek, akiknek ily módon kell gondoskodniuk arról, hogy az eszköz az újabb hamisítványok kiszűrésére is alkalmas legyen.
 2. Amilyen mértékben a hatályos jogszabályok ezt megengedik, az EKB és a nemzeti központi bankok semmiféle felelősséggel nem tartoznak azért a közvetett vagy közvetlen kárért, amely a bevizsgálás lebonyolításából, a bevizsgálási eredményeknek az EKB weboldalán való közzétételéből, a közzététel elmaradásából, illetve az eredmények törléséből származik. Nem tartoznak felelősséggel a bevizsgálás végső eredményéért sem. A Deutsche Bundesbank és a Banco de Portugal saját felelősségi nyilatkozatot tett.1
 3. A közölt bevizsgálási eredmények az EKB vagy a nemzeti központi bankok részéről semmiféle ajánlást nem tartalmaznak, illetve semmit nem sugalmaznak a tekintetben, hogy harmadik fél használja-e az adott eszközt.
 4. Jelen nyilatkozattal az EKB és a nemzeti központi bankok sem nyíltan, sem burkoltan nem vállalnak garanciát arra, hogy a bevizsgált eszköztípusokkal folyamatosan és hibamentesen kiszűrhetők a hamis eurobankjegyek, továbbá az eszközök felhasználhatóságával és rendeltetésével kapcsolatban sem vállalnak garanciát, függetlenül attól, hogy a használati utasításnak megfelelően üzemeltetik-e őket.

1 A felelősségi nyilatkozat 2. pontja a Deutsche Bundesbankra vonatkozóan

A Deutsche Bundesbank semmiféle felelősséget nem vállal a bevizsgálás lebonyolításából, a bevizsgálási eredményeknek az EKB weboldalán való közzétételéből, a közzététel elmaradásából, vagy az eredményeknek az internetről való eltávolításából származó bárminemű közvetlen vagy közvetett kárért, sem a bevizsgálás kimeneteléért, kivéve, ha a Deutsche Bundesbank által elkövetett szándékos, illetve súlyos gondatlanság miatti károkozásról van szó. Ezen túlmenően a Deutsche Bundesbank általános felelősségi nyilatkozatában rögzített felelősségi korlát továbbra is érvényben marad.

1 A felelősségi nyilatkozat 2. pontja a Banco de Portugalra vonatkozóan

A bevizsgálás lebonyolítása, a bevizsgálási eredményeknek az EKB weboldalán való közzététele, a közzététel elmaradása, vagy az eredményeknek az internetről való eltávolítása nem jelent semmiféle felelősségvállalást az ezen eseményekből származó bárminemű közvetlen vagy közvetett kárért.