Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
Najnovejše informacije najdete na angleški verziji te strani.

Seznam testiranih instrumentov za preverjanje pristnosti bankovcev

Uvod

Na tej strani se redno objavlja posodobljen seznam testiranih instrumentov za preverjanje pristnosti bankovcev, namenjen kot pomoč pri izbiri opreme za odkrivanje ponaredkov, ki najbolje ustreza vašim potrebam. Instrumenti so bili testirani s ponaredki, ki so se v času testiranja najpogosteje pojavljali v obtoku. Zaradi splošnega dogajanja v zvezi z izbruhom koronavirusa (COVID-19) in s tem povezanih omejitev potovanja, ki so jih sprejele vlade in zaradi katerih je oteženo letno testiranje posameznih instrumentov, se je Eurosistem odločil, da instrumenti, ki jih trenutno ni mogoče testirati, ostanejo na seznamu do konca junija 2020.

Eurosistem bo situacijo ponovno preučil najpozneje do sredine junija 2020.

Prenesete lahko celoten seznam (kot datoteko PDF) ali pa uporabite spodnji iskalnik.

Rezultati testiranja

Opombe
 1. Ni podatkov o tem, ali instrument izpolnjuje zdravstvene in varnostne predpise posamezne države ali Evropske unije.
 2. Instrument ne sprejema vseh apoenov. Za informacije o apoenih, ki jih instrument sprejema, se obrnite na dobavitelja.
 3. Instrument podpira vse smeri vstavljanja bankovcev.
 4. Instrument podpira samo eno smer vstavljanja bankovcev.
  1. Pravilna smer vstavljanja bankovcev je jasno označena na instrumentu.
  2. Pravilna smer vstavljanja bankovcev ni (jasno) označena na instrumentu.
 5. Podjetje ni pojasnilo, katere zaščitne elemente instrument preverja.
 6. Za informacije o tem, ali so navodila za uporabo na voljo v vašem jeziku, se obrnite na dobavitelja.
 7. V navodilih za uporabo ni pojasnil o tem, kako in kako pogosto je treba instrument servisirati, da bi deloval zanesljivo.
 8. Uporabnik ne more preveriti, katera verzija programske opreme je nameščena v instrumentu.

Uporaba instrumentov za preverjanje pristnosti in naprav za obdelavo bankovcev

Instrumenti na tem seznamu niso naprave za obdelavo bankovcev, kot so opredeljene v Sklepu ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok. Kreditne institucije in drugi obdelovalci gotovine zato z njimi ne morejo samodejno preverjati pristnosti eurobankovcev, ki so namenjeni ponovni izdaji v obtok prek bankomatov in drugih naprav, ki jih upravljajo stranke.

Rezultati testiranja naprav za obdelavo bankovcev (po členu 6(1a) Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009) so objavljeni v tabeli Uspešno testirane vrste naprav za obdelavo bankovcev.

Izjava o omejitvi odgovornosti v zvezi s testiranjem in rezultati

 1. Ponarejeni eurobankovci, uporabljeni pri testiranju, so po najboljšem vedenju ECB in nacionalnih centralnih bank najpogostejši ponaredki, ki so se v času, ko je bil uporabljeni testni sveženj zadnjič posodobljen, pojavljali v obtoku v euroobmočju. Ker ECB in nacionalne centralne banke ne morejo predvideti oziroma izključiti možnosti, da se novi ponaredki pojavijo potem, ko je bil testni sveženj posodobljen, so proizvajalci odgovorni za to, da različne vrste instrumentov redno testirajo. Distributerji in uporabniki teh instrumentov so odgovorni tudi za to, da za odkrivanje novih ponaredkov redno posodabljajo senzorje za preverjanje pristnosti, ki so vgrajeni v njihove instrumente.
 2. V obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja, ECB in nacionalne centralne banke ne sprejemajo nikakršne odgovornosti za (i) neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja testov oziroma objave, neobjave ali umika rezultatov testiranja s te spletne strani ECB, in (ii) za izid testiranja. Deutsche Bundesbank in Banco de Portugal imata ločeni izjavi o omejitvi odgovornosti.1
 3. Objavljeni rezultati testiranja ne vsebujejo niti ne pomenijo priporočila ECB ali nacionalnih centralnih bank, da bi tretje osebe morale oziroma ne bi smele uporabljati testirane vrste instrumentov.
 4. S poročilom o testiranju ECB ali nacionalne centralne banke ne dajejo izrecnega ali posrednega zagotovila, da lahko testirane vrste instrumentov neprekinjeno in brez napak odkrivajo ponarejene eurobankovce, oziroma zagotovila glede njihove primernosti za uporabo ali namen, ne glede na to, ali uporabniki instrumentov upoštevajo navodila za uporabo ali ne.

1 Izjava o omejitvi odgovornosti (2) Deutsche Bundesbank:

Deutsche Bundesbank ne sprejema nikakršne odgovornosti (i) za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja testov ali zaradi objave, neobjave ali umika rezultatov testiranja s te spletne strani ECB, in (ii) za izid testiranja, razen če je taka škoda povzročena namenoma ali je nastala zaradi hude malomarnosti s strani Deutsche Bundesbank. V veljavi ostaja tudi omejitev odgovornosti iz splošne izjave o omejitvi odgovornosti Deutsche Bundesbank.

1 Izjava o omejitvi odgovornosti (2) Banco de Portugal:

Izvajanje testov ter objava, neobjava ali umik rezultatov testiranja s te spletne strani ECB ne pomeni prevzemanja kakršne koli odgovornosti za neposredno ali posredno škodo, povezano s tem.