Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
Naujausia informacija pateikta šio tinklalapio versijoje anglų kalba.

Sėkmingai testuotų banknotų autentiškumo tikrinimo įrenginių sąrašas

Įvadas

Šiame tinklalapyje pateikiamas nuolat atnaujinamas sėkmingai testuotų banknotų autentiškumo tikrinimo įrenginių sąrašas. Iš jo galite išsirinkti labiausiai jums tinkantį padirbtų banknotų atpažinimo įrenginį. Visi įrenginiai testuoti su tuo metu apyvartoje dažniausiai pasitaikydavusiais padirbtais banknotais. Dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio raidos ir su ja susijusio valdžios įstaigų nustatyto keliavimo apribojimo neįmanoma atlikti kai kurių įrenginių metinio testavimo. Dėl to Eurosistemoje nuspręsta įrenginius, kurių šiuo metu testuoti neįmanoma, palikti sąraše iki 2020 m. birželio pabaigos.

Situacija bus persvarstyta vėliausiai iki 2020 m. birželio vidurio.

Galite parsisiųsti visą sąrašą (PDF formatu) arba pasinaudoti paieškos funkcija ir toliau esančiame laukelyje įvesti raktinį žodį.

Testų rezultatai

Pastabos
 1. Nėra aišku, ar įrenginys atitinka nacionalinius ar Europos Sąjungos sveikatos ir saugos teisės aktus.
 2. Įrenginys nepriima visų nominalų. Dėl informacijos apie priimamus banknotų nominalus prašome kreiptis į tiekėją.
 3. Banknotą į įrenginį galima įdėti visomis kryptimis ir pusėmis.
 4. Banknotą į įrenginį galima įdėti tik viena kryptimi ir puse.
  1. Teisinga kryptis ir pusė aiškiai nurodyta ant įrenginio.
  2. Teisinga kryptis ir pusė nėra (aiškiai) nurodyta ant įrenginio.
 5. Bendrovė nepaaiškino, kuriuos autentiškumo požymius tikrina įrenginys.
 6. Dėl informacijos apie naudojimo instrukciją pageidaujama kalba prašome kreiptis į tiekėją.
 7. Naudojimo instrukcijoje trūksta informacijos, kaip ir kaip dažnai reikia atlikti įrenginio techninę priežiūrą, kad jis ir toliau tinkamai veiktų.
 8. Naudotojas negali patikrinti dabartinės įrenginio programinės įrangos versijos.

Banknotų tvarkymo aparatų ir įrenginių naudojimas

Nurodyti įrenginiai nelaikomi banknotų tvarkymo aparatais pagal Sprendimą ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą. Taigi kredito įstaigos ar kiti grynųjų pinigų tvarkytojai negali naudoti toliau išvardytų įrenginių eurų banknotų, skirtų išleidimui į apyvartą per bankomatus ar kitus klientų valdomus grynųjų pinigų išdavimo aparatus, autentiškumui tikrinti automatiniu būdu.

Banknotų tvarkymo aparatų testų rezultatus rasite sėkmingai testuotų banknotų tvarkymo aparatų tipų sąraše (kuris minimas Tarybos reglamento (EB) 1338/2001, kurį iš dalies pakeitė Tarybos reglamentas (EB) 44/2009, 6 straipsnio 1a dalyje).

Atsakomybės ribojimo pareiškimas dėl testavimo ir rezultatų

 1. Testavimo metu naudoti tokie padirbti eurų banknotai, kokie, kiek yra žinoma ECB ir nacionaliniams centriniams bankams, buvo dažniausiai aptinkami euro zonos apyvartoje tuo metu, kai paskutinį kartą buvo atnaujinamas testavimui naudojamas banknotų rinkinys. Kadangi ECB ir nacionaliniai centriniai bankai negali numatyti ar atmesti galimybės, kad atnaujinus testavimui naudotą banknotų rinkinį gali pasirodyti naujų tipų padirbtų banknotų, gamintojai prisiima atsakomybę reguliariai pakartotinai testuoti įvairių tipų įrenginius. Be to, įrenginių platintojai ir naudotojai yra atsakingi už tai, kad jų įrenginiuose įdiegti autentiškumo tikrinimo davikliai būtų periodiškai atnaujinami, kad būtų galima aptikti naujai padirbtus banknotus.
 2. Laikantis galiojančių teisės aktų nuostatų, ECB ir nacionaliniai centriniai bankai neprisiima jokios atsakomybės už i) bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, patirtą dėl testavimo atlikimo, testų rezultatų paskelbimo, nepaskelbimo arba išėmimo iš šio ECB svetainės puslapio ar ii) dėl testų rezultatų. Deutsche Bundesbank ir Banco de Portugal atsakomybės apribojimai pateikti atskirai1.
 3. Paskelbti testų rezultatai nėra ir nereiškia ECB ar nacionalinių centrinių bankų rekomendacijos trečiosioms šalims naudoti testuotą įrenginio tipą arba jo nenaudoti.
 4. Šis pareiškimas nėra ECB ar nacionalinių centrinių bankų garantija, išreikšta ar numanoma, kad testuoti įrenginių tipai gali nuolat ir be klaidų aptikti padirbtus eurų banknotus, ar dėl jų tinkamumo naudoti arba jų tikslo, neatsižvelgiant į tai, ar įrenginio naudotojai laikosi naudotojų reikalavimų ar ne.

1 Deutsche Bundesbank atsakomybės apribojimas (2):

Deutsche Bundesbank neprisiima jokios atsakomybės už i) bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, patirtą dėl testavimo atlikimo, testų rezultatų paskelbimo, nepaskelbimo arba išėmimo iš šio ECB svetainės puslapio ar ii) dėl testų rezultatų, nebent tokia žala patiriama dėl Deutsche Bundesbank tyčios ar didelio neatsargumo. Taip pat galioja ir atsakomybės apribojimas, numatytas Deutsche Bundesbank bendrame atsakomybės apribojime.

1Banco de Portugal atsakomybės apribojimas (2):

Testavimo atlikimas, testų rezultatų paskelbimas, nepaskelbimas arba išėmimas iš šio ECB svetainės puslapio nereiškia jokios atsakomybės prisiėmimo dėl bet kokios su šiais faktais susijusios tiesioginės ar netiesioginės žalos.