Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
Pentru cele mai recente informații, consultați versiunea în limba engleză a acestei pagini.

Lista dispozitivelor de stabilire a autenticității bancnotelor testate cu succes

Introducere

Această pagină conține o listă actualizată periodic a dispozitivelor testate de stabilire a autenticității bancnotelor, al cărei scop este de a vă ajuta să alegeți echipamentul de detectare a bancnotelor contrafăcute care corespunde cel mai bine nevoilor dumneavoastră. Dispozitivele au fost testate cu bancnotele contrafăcute cel mai des întâlnite în circulație la data testării. Având în vedere evoluția generală a pandemiei de coronavirus (COVID-19), precum și limitările cu privire la călătorii impuse de autorități în contextul acesteia, care împiedică testarea anuală a dispozitivelor specifice, Eurosistemul a decis să păstreze pe listă, până la sfârșitul lunii iunie 2020, dispozitivele care nu au putut fi testate în prezent.

Eurosistemul va reanaliza situația până la jumătatea lunii iunie 2020 cel târziu.

Puteți descărca lista completă (în format PDF) sau utiliza funcția de căutare disponibilă în câmpul de mai jos.

Rezultatele testelor

Observaţii
 1. Nu este clar menţionat dacă dispozitivul este conform cu dispoziţiile legislaţiei naţionale sau europene în domeniul sănătăţii şi securităţii.
 2. Dispozitivul nu permite procesarea tuturor cupiurilor. Pentru informaţii privind specificarea cupiurilor care pot fi procesate, vă rugăm să contactaţi furnizorul.
 3. Dispozitivul permite alimentarea bancnotelor în toate sensurile.
 4. Dispozitivul permite alimentarea numai într-un singur sens.
  1. Sensul corect de alimentare este clar indicat pe dispozitiv.
  2. Sensul corect de alimentare nu este (clar) indicat pe dispozitiv.
 5. Compania producătoare nu oferă detalii clare cu privire la elementele de autentificare verificate de dispozitiv.
 6. Vă rugăm să contactaţi furnizorul pentru informaţii privind disponibilitatea unui manual al utilizatorului în limba aleasă de dumneavoastră.
 7. Manualul utilizatorului nu oferă instrucţiuni cu privire la metoda şi frecvenţa de realizare a întreţinerii dispozitivului în vederea asigurării în continuare a bunei funcţionări a acestuia.
 8. Utilizatorul nu poate verifica versiunea actuală a programului informatic instalat pe dispozitiv.

Utilizarea dispozitivelor și a echipamentelor de procesare a bancnotelor

Dispozitivele enumerate nu pot fi calificate drept echipamente de procesare a bancnotelor conform Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro. Prin urmare, acestea nu pot fi utilizate de instituțiile de credit sau de alți agenți care operează cu numerar pentru stabilirea automată a autenticității bancnotelor euro în vederea repunerii în circulație a acestora prin intermediul bancomatelor și al altor distribuitoare automate de numerar utilizate de clienți.

Pentru rezultatele testelor efectuate asupra echipamentelor de procesare a bancnotelor, consultați lista echipamentelor de procesare a bancnotelor testate cu succes (menționată în articolul 6 punctul 1a din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului, modificat de Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului).

Aviz juridic privind testele și rezultatele

 1. Bancnotele euro contrafăcute utilizate în cadrul testului sunt, potrivit informaţiilor deţinute de BCE şi BCN, cele mai frecvent întâlnite în circulaţie, în zona euro, în momentul ultimei actualizări a pachetului de testare. Întrucât BCE şi BCN nu pot anticipa sau elimina posibilitatea apariţiei de noi tipuri de bancnote contrafăcute după actualizarea pachetului de testare, producătorii au responsabilitatea retestării periodice a diferitelor tipuri de dispozitive. Totodată, distribuitorii şi utilizatorii acestor dispozitive au responsabilitatea actualizării periodice a senzorilor de autentificare din dispozitivele pe care le deţin, în vederea identificării noilor tipuri de bancnote contrafăcute.
 2. În măsura permisă de legislaţie, BCE şi BCN nu îşi asumă răspunderea pentru (i) daunele directe sau indirecte rezultate din efectuarea testelor, din publicarea sau din nepublicarea pe această pagină a website-ului BCE sau din ştergerea de pe această pagină a website-ului BCE a rezultatelor testelor sau pentru (ii) rezultatele testelor. Pentru Deutsche Bundesbank şi Banco de Portugal sunt formulate avize juridice separate1.
 3. Rezultatele publicate ale testelor nu conţin şi nu implică nicio recomandare din partea BCE sau a BCN către terţi în favoarea sau în defavoarea utilizării de către aceştia a tipului de dispozitiv testat.
 4. Această declaraţie nu implică nicio garanţie din partea BCE sau a BCN, expresă sau implicită, potrivit căreia tipurile de dispozitive testate pot detecta în mod continuu şi fără erori bancnotele euro contrafăcute sau cu privire la capacitatea de funcţionare ori obiectivele acestora, indiferent dacă utilizatorii dispozitivului respectă sau nu instrucţiunile de utilizare.

1 Aviz juridic (2) al Deutsche Bundesbank:

Deutsche Bundesbank nu îşi asumă răspunderea pentru (i) daunele directe sau indirecte rezultate din efectuarea testelor, din publicarea sau din nepublicarea pe această pagină a website-ului BCE sau din ştergerea de pe această pagină a website-ul BCE a rezultatelor testelor sau pentru (ii) rezultatele testelor, cu excepţia cazului în care aceste daune sunt produse cu bună ştiinţă sau din neglijenţă majoră de către Deutsche Bundesbank. Totodată, limitarea răspunderii prevăzută în clauza generală a Deutsche Bundesbank se aplică în continuare.

1 Aviz juridic (2) al Banco de Portugal:

Efectuarea testelor, publicarea, nepublicarea sau ştergerea rezultatelor testelor de pe această pagină a website-ului BCE nu implică asumarea răspunderii pentru daunele aferente, directe sau indirecte.