Menu
Unele dintre informaţiile publicate pe această pagină sunt incomplete sau inexacte. În prezent, acestea sunt în curs de revizuire, urmând ca o versiune actualizată să fie publicată în curând.

Cercetare și dezvoltare în domeniul bancnotelor - oportunități de cooperare cu BCE

Menținerea siguranței bancnotelor euro

La fel ca toate băncile centrale, BCE are datoria de a proteja siguranța deplină a bancnotelor sale. Prin urmare, bancnotele euro trebuie să includă elemente de siguranță eficiente și ușor de recunoscut de către public. În plus, BCE trebuie să îmbunătățească permanent aceste elemente, integrate atât în bancnotele euro actuale, cât și în cele viitoare, menținându-se, din punct de vedere tehnologic, la un nivel avansat față de falsificatori. Așadar, BCE administrează, coordonează și finanțează o gamă largă de proiecte de cercetare, realizate în sectorul public și în cel privat.

Domenii de cercetare finanțată

BCE intenționează să promoveze și să valorifice activitățile de cercetare și dezvoltare din următoarele domenii:

  • elemente de siguranță care pot fi aplicate bancnotelor
  • tehnologia de producere a bancnotelor
  • tehnologia de procesare/manevrare a bancnotelor

Proiectele de cercetare finanțate acoperă o gamă largă de tehnologii și au durate și bugete variate. Proiectele vizează atât analize de piață și studii de fezabilitate pe termen scurt, cât și dezvoltarea pe termen lung și teste de imprimare industrială pentru noile elemente de siguranță ale bancnotelor.

Cine poate beneficia de finanțare?

BCE invită societățile comerciale, institutele de cercetare și alte categorii profesionale competente în domeniile tehnologice de interes să depună propuneri de proiecte. Domiciliul sau sediul în UE nu reprezintă o condiție prealabilă.

Depunerea propunerilor de proiecte de cercetare și dezvoltare

Dacă aveți un produs sau un concept despre care credeți că ar putea prezenta interes pentru BCE în vederea utilizării lui în producerea bancnotelor euro, trimiteți o scurtă descriere a propunerii dumneavoastră de proiect (cel mult trei pagini A4) în limba engleză (limba noastră de lucru) la BN-Development@ecb.europa.eu. În mod normal, veți primi răspunsul nostru în termen de o lună.

În cazul în care propunerea dumneavoastră prezintă interes pentru BCE, vom încheia cu dumneavoastră un contract de nedivulgare pentru a asigura confidențialitatea proiectului și vă vom solicita detalii suplimentare. Acestea urmează să fie comunicate pe baza formularului standard și a orientărilor utilizate în cazul tuturor proiectelor finanțate de BCE.

Pentru o comunicare mai sigură, BCE utilizează programul de criptare PGP. Puteți descărca cheia publică necesară pentru depunerea proiectului.