Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Statistici

Obiective

Obiectivul statisticilor BCE este acela de a furniza toate datele necesare pentru a îndeplini misiunile Sistemului European al Băncilor Centrale. Deși misiunea principală este implementarea politicii monetare în zona euro, statisticile BCE sunt furnizate și Comitetului european pentru risc sistemic în vederea supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar. Totodată, BCE pune aceste date statistice, precum și alte informații atât la dispoziția publicului larg, cât și a participanților pe piață.

Cine elaborează datele statistice?

Un memorandum de înțelegere stabilește responsibilitățile BCE și ale Comisiei Europene (respectiv ale Eurostatului) în ceea ce privește statisticile economice și financiare la nivelul Uniunii Europene:

  • BCE deține principala responsabilitate în ceea ce privește elaborarea statisticilor monetare și financiare, a statisticilor referitoare la rezervele internaționale ale Eurosistemului și a statisticilor privind cursurile de schimb efective nominale și reale ale euro;
  • Eurostat are ca principală responsabilitate elaborarea statisticilor economice generale;
  • cele două instituții au ca responsabilitate comună elaborarea statisticilor referitoare la balanța de plăți și la conturile financiare și nefinanciare defalcate în funcție de sectorul instituțional.

Unde se găsesc datele statistice?

Statisticile BCE sunt disponibile gratuit în secțiunea „Statistics” de pe website-ul BCE și pot fi descărcate de pe pagina Statistical Data Warehouse.

Toate paginile din această secțiune