Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Statistik

Mål

Syftet med ECB:s statistik är att tillhandahålla alla uppgifter som behövs för Europeiska centralbankssystemets uppgifter. Även om huvuduppgiften är att bedriva penningpolitik för euroområdet lämnas ECB-statistik även till den Europeiska systemrisknämnden för makrotillsynen av finanssystemet. ECB offentliggör dessa uppgifter och informationen om dem.

Vem producerar denna statistik?

I ett memorandum of understanding (samförståndsavtal) preciseras ECB:s och Europeiska kommissionens, dvs. Eurostats, ansvarsområden vad gäller ekonomisk och finansiell statistik på EU-nivå:

  • ECB har huvudansvar för monetär och finansiell statistik, statistik om Eurosystemets internationella reserver och statistik om eurons nominella och reala effektiva växelkurs.
  • Eurostat har huvudansvar för allmän ekonomsik statistik.
  • De två delar ansvaret för betalningsbalansstatistik och finansiella och icke-finansiella räkenskaper uppdelade per institutionell sektor.

Var finns statistiken?

ECB-statistik är tillgänglig utan kostnad från "Statistics" på ECB:s webbplats och kan laddas ned från Statistical Data Warehouse.

Alla sidor i detta avsnitt