Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Estland (sedan den 1 januari 2011)

Kontantövergången i etapper

Den 13 juli 2010 godkände Europeiska unionens råd Estlands ansökan om att bli medlem i euroområdet den 1 januari 2011. Då gick Estland med i euroområdet och euron ersatte kronan till en fast omräkningskurs på 1 EUR = 15,6466 EEK. Under två veckor är båda valutorna i omlopp parallellt men växel ges normalt i euro.

Kronan upphör att vara lagligt betalningsmedel den 15 januari 2011.

Senast från december 2010 kan man kostnadsfritt växla till sig euro i bankerna. Från den 1 januari 2011 till den 30 juni 2011 kan sedlar och mynt i kronor växlas i alla banker som tillhandahåller kontanttjänster och fram till den 31 december 2011 vid ett begränsat antal bankkontor.

Eesti Pank kommer att växla obegränsade belopp av sedlar och mynt i kronor till euro under obegränsad tid.

Från den 1 juli 2010 anges priser i affärer och i andra företag i både kronor och euro. Informationsfilmer, broschyrer, affischer och annat material gav praktisk information om sedlar och mynt i euro.

Inväxling av estniska kronsedlar vid de nationella centralbankerna

Du kan växla in estniska kronsedlar till euro på följande platser:

På Eesti Pank

Eesti Pank växlar in obegränsade belopp av estniska kronsedlar och -mynt mot euro till parvärde under obegränsad tid. Denna tjänst är gratis.

På andra nationella centralbanker i euroområdet

De nationella centralbankerna i EU:s medlemsstater som har infört euron (se nedan) växlar in estniska kronsedlar mot euro till parvärde från den 1 januari till den 28 februari 2011.

Beloppet är begränsat till 1 000 euro per kund eller transaktion per dag. Denna tjänst är gratis.

Viktiga datum för kontantövergången
15 september 2010

Förhandstilldelning av mynt

15 september 2010

Vidaretilldelning av mynt

15 november 2010

Förhandstilldelning av sedlar

1 december 2010

Vidaretilldelning av sedlar

1 december 2010

Estniska kronor kan utan avgift växlas mot euro vid kreditinstitut

1 januari 2011

Omläggning av konton till euro

14 januari 2011

Slutdatum för perioden med två valutor.

15 januari 2011

Eurosedlar och mynt blir den enda lagliga valutan

31 december 2011

Sista datum för att växla in estniska mynt på bank

31 december 2011

Sista datum för att växla in estniska sedlar på bank

Ingen tidsbegränsning

Sista datum för att växla in estniska sedlar och mynt vid Eesti Pank

Alla sidor i detta avsnitt