Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Estónsko (od 1. januára 2011)

Fázy prechodu na novú menu

Dňa 13. júla 2010 Rada Európskej únie schválila žiadosť Estónska o vstup do eurozóny k 1. januáru 2011. V tento deň Estónsko vstúpilo do eurozóny a euro nahradilo estónsku korunu v pevnom výmennom kurze 1 € = 15,6466 EEK. Počas dvoch týždňov budú v obehu obidve meny, pričom pri platbách sa hotovosť bude vydávať v eurách.

Koruna prestane byť zákonným platidlom od 15. januára 2011.

Klienti si budú môcť svoje estónske bankovky vymeniť za eurá bez poplatku v bankách najneskôr od decembra 2010. Od 1. januára 2011 do 30. júna 2011 sa estónske bankovky a mince budú vymieňať vo všetkých bankách poskytujúcich hotovostné služby a do 31. decembra 2011 vo vybraných pobočkách.

Eesti Pank bude estónske bankovky a mince vymieňať za eurá v neobmedzenom množstve a po neobmedzenú dobu.

Od 1. júla 2010 sa ceny v obchodoch a iných podnikoch uvádzajú v korunách i eurách. Prostredníctvom TV spotov, letákov, plagátov a ďalších materiálov má verejnosť v Estónsku k dispozícii praktické informácie o eurových bankovkách a minciach.

Výmena estónskych korunových bankoviek v národných centrálnych bankách

Estónske korunové bankovky si môžete vymeniť za eurá na nasledujúcich miestach:

V Eesti Pank

Eesti Pank bude vymieňať estónske korunové bankovky a mince za eurá v nominálnej hodnote v neobmedzenom množstve a neobmedzenú dobu. Táto služba je bezplatná.

V národných centrálnych bankách krajín eurozóny

Národné centrálne banky členských štátov EÚ, ktoré prijali euro (zoznam je uvedený nižšie), budú vymieňať estónske korunové bankovky za eurá v nominálnej hodnote od 1. januára do 28. februára 2011.

Suma je obmedzená na 1 000 EUR na klienta/transakciu za deň. Táto služba je bezplatná.

Prehľad dôležitých dátumov
15. septembra 2010

Predzásobovanie mincami

15. septembra 2010

Druhotné predzásobovanie mincami

15. novembra 2010

Predzásobovanie bankovkami

1. decembra 2010

Druhotné predzásobovanie bankovkami

1. decembra 2010

Bezplatná výmena estónskych korún za eurové bankovky v úverových inštitúciách

1. januára 2011

Konverzia účtov na eurá

14. januára 2011

Koniec obdobia duálneho obehu

15. januára 2011

Eurové bankovky a mince sa stávajú jediným zákonným platidlom

31. decembra 2011

Lehota na výmenu estónskych mincí v bankách

31. decembra 2011

Lehota na výmenu estónskych bankoviek v bankách

bez časového obmedzenia

Lehota na výmenu estónskych bankoviek a mincí v Eesti Pank

Všetky stránky v tejto sekcii