Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo by predstavovalo digitálne euro?

Digitálne euro by bolo digitálnou formou hotovosti: elektronický retailový platobný prostriedok vydávaný Európskou centrálnou bankou. Ako forma verejných peňazí by bolo k dispozícii bezplatne všetkým v eurozóne na všetky digitálne platby.

Ľudia v súčasnosti nemajú prístup k verejným peniazom v digitálnej podobe. Vo svete charakterizovanom čoraz väčšou mierou digitalizácie by bolo digitálne euro pre našu jednotnú menu ďalším krokom vpred.

Hlavné charakteristiky

Digitálna hotovosť

Digitálne euro by sa dalo používať pri všetkých digitálnych platbách, rovnako ako hotovosť pri fyzických platbách. Bolo by ďalšou možnosťou, ako platiť v obchodoch a online, alebo ako posielať peniaze priateľom a rodine.

Univerzálne akceptované

Digitálnymi eurami by ste mohli platiť vo všetkých obchodoch v eurozóne, ktoré prijímajú digitálne platby.

Bez poplatkov

Digitálne euro by bolo rovnako ako bankovky a mince verejným statkom. To znamená, že by ním mohli platiť všetci v eurozóne bez poplatkov.

Dostupné aj offline

Platiť by bolo možné aj offline, bez pripojenia na internet.

Bezpečie a súkromie

Ani pri používaní digitálneho eura online by sme vás na základe vašich platieb nevedeli identifikovať. Pri používaní offline by navyše digitálne euro ponúkalo podobnú úroveň súkromia ako hotovostné platby.

Záruka hodnoty

Euro bude vždy eurom. Jedno digitálne euro by malo vždy presne rovnakú hodnotu ako jedna minca 1 €.

Žiadne ďalšie kryptoaktívum

Digitálne euro by nebolo kryptoaktívom. Kryptoaktíva nie sú kryté ani riadené žiadnou centrálnou inštitúciou. Z toho dôvodu sú riskantné a nestabilné. Nemáte žiadnu záruku, že si ich v prípade potreby budete môcť vymeniť za peniaze.

Digitálne euro by však bolo kryté inštitúciou, ktorá kryje aj hotovosť – Európskou centrálnou bankou. A rovnako ako v prípade hotovosti by sa jeho hodnota vždy rovnala jeho nominálnej hodnote. 

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Materiály k digitálnemu euru

Stručný prehľad:

Skladacia brožúrka

Všetky stránky v tejto sekcii