Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Spracovanie peňazí

Kontrola pravosti a upotrebiteľnosti eurových bankoviek a ich opätovné vrátenie do obehu

Možnosť vracať eurové bankovky späť do obehu umožňuje bankám a ostatným spracovateľom peňazí efektívnejšie a úspornejšie zabezpečovať potrebný objem hotovosti. V snahe zabezpečiť dôveryhodnosť bankoviek Európska centrálna banka (ECB) prijala rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu.

Rozhodnutie ECB/2010/14 nadobudlo účinnosť 1. januára 2011, keď nahradilo „Rámec na odhaľovanie falzifikátov a triedenie eurobankoviek úverovými inštitúciami a ostatnými spracovateľmi peňazí podľa upotrebiteľnosti“. Následne bolo zmenené a doplnené rozhodnutím ECB/2012/19 zo 7. septembra 2012, ktoré rozšírilo jeho pôsobnosť o kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti a vracanie do obehu novej série eurových bankoviek a zároveň objasnilo niekoľko požiadaviek, a rozhodnutím ECB/2019/39 z 5. decembra 2019, ktoré umožňuje opätovné spracovanie bankoviek, ktorých pravosť nebola jednoznačne overená, a zavádza novú kategóriu zariadenia na spracovanie bankoviek.
viac informácií

Zariadenia na overovanie pravosti

ECB zverejňuje informácie o otestovaných zariadeniach na rozpoznávanie falzifikátov, aby tak používateľom bankoviek pomohla vybrať si to, ktoré najviac vyhovuje ich potrebám.
viac informácií

Majiteľom a prevádzkovateľom zariadení na overovanie pravosti bankoviek sa odporúča kontaktovať dodávateľov zariadení a dať si zariadenia nastaviť, aby dokázali spracovať eurové bankovky série Európa, a to v dostatočnom časovom predstihu ešte pred dátumom ich zavedenia. Zároveň sa odporúča, aby si zákazníci pri nadobúdaní zariadení na overovanie pravosti bankoviek overili, či sa príslušné zariadenie dá nastaviť, aby dokázalo spracovať všetky bankovky série Európa.

Všetky stránky v tejto sekcii