Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Prehľad o platobnom styku a finančnej stabilite

Bezpečná realizácia platieb má zásadný význam pre každého z nás.

Platby v eurozóne prebiehajú prostredníctvom rozsiahlej infraštruktúry, ktorá zaručuje bezpečný prevod prostriedkov a aktív z jedného miesta na druhé. ECB časť tejto siete prevádzkuje a na zvyšok dohliada.

ECB tiež priebežne monitoruje vývoj v bankovom sektore eurozóny i EÚ ako celku, ako aj v ďalších finančných sektoroch, pričom hľadá prípadné slabiny finančného systému a preveruje jeho odolnosť.

Služby TARGET

ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny prevádzkujú viacero infraštruktúr finančného trhu, ktoré zabezpečujú voľný tok hotovosti, cenných papierov a kolaterálu v rámci Európy. Tieto infraštruktúry sa spoločne označujú ako služby TARGET.

Čo sú to služby TARGET?

Okamžité platby

Ľudia očakávajú, že sa peniaze budú dať presúvať rovnako rýchlo ako e-maily. Preto pracujeme na tom, aby sa okamžité platby stali realitou pre každého v eurozóne. TIPS (TARGET instant payment settlement) je naša služba okamžitého vyrovnania platieb, ktorú ponúkame bankám. Vďaka nej môžu ľudia žijúci v eurozóne prevádzať peniaze v priebehu niekoľkých sekúnd.

Čo je to TIPS?

Krátkodobá eurová sadzba (€STR)

€STR je nová referenčná úroková sadzba zavedená v októbri 2019. Vyjadruje cenu, za ktorú si banky navzájom poskytujú jednodňové úvery. Očakáva sa, že finančné trhy na novú sadzbu v plnom rozsahu prejdú do konca roka 2021.

Krátkodobá eurová sadzba (€STR)

Správa o finančnej stabilite

Správa o finančnej stabilite (Financial Stability Review) analyzuje potenciálne riziká ohrozujúce finančnú stabilitu v eurozóne. Finančná stabilita má zásadný význam ako jeden z predpokladov stabilného vývoja inflácie.

Financial Stability Review

Kybernetická odolnosť

Kybernetické útoky môžu predstavovať riziko pre jednotlivé banky i pre finančný sektor ako celok. Preto venujeme veľkú pozornosť kybernetickej odolnosti a vyvíjame iniciatívy, ktoré prispievajú k ostražitosti a pripravenosti finančného sektora.

Čo je to kybernetická odolnosť?

Inovácie

Inovácie vo finančnom sektore môžu priniesť veľké výhody. ECB skúma finančné inovácie a spôsob, akým menia, alebo by mohli zmeniť spôsob fungovania finančných trhov. Snažíme sa tiež zabezpečiť, aby technologické zmeny neprebiehali na úkor integrácie alebo stability.

Finančné inovácie

Ako funguje trhová infraštruktúra a platobný styk?

Toto trojminútové video vysvetľuje, ako nám európska trhová infraštruktúra pre platby a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi aj bez toho, aby sme si to všimli, zjednodušuje náš každodenný život. Presadzujeme integráciu.

Video

PROFESIONÁLNI SPRACOVATELIA PEŇAZÍ

Ste profesionálnym spracovateľom peňazí v komerčnej banke, na pošte alebo v inej organizácii?

Sledujte našu činnosť

Novinky zo sveta platobného styku a trhovej infraštruktúry môžete sledovať prostredníctvom našich informačných kanálov. 

Príliš odborná téma? ECB vysvetľuje
Ďalšie informácie
Čo je to TARGET2?

Všetky stránky v tejto sekcii