Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Platby a trhy

Bezpečná realizácia platieb má zásadný význam pre nás všetkých

Platby v eurozóne prebiehajú prostredníctvom rozsiahlej infraštruktúry, ktorá zaručuje bezpečný prevod prostriedkov a aktív z jedného miesta na druhé. ECB časť tejto siete prevádzkuje a na zvyšok dohliada.

Monitorujeme tiež finančné trhy. Získavame tak informácie potrebné na plnenie našej hlavnej úlohy – udržiavanie stabilných cien, ktorým prispievame k hospodárskemu rastu.

Služby TARGET

ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny prevádzkujú viacero infraštruktúr finančného trhu, ktoré zabezpečujú voľný tok hotovosti, cenných papierov a kolaterálu v rámci Európy. Tieto infraštruktúry sa spoločne označujú ako služby TARGET.

Čo sú to služby TARGET?

Okamžité platby

Ľudia chcú posielať peniaze tak rýchlo ako e-maily. Preto sa snažíme o zavedenie okamžitých platieb v eurozóne pre každého. Skratka TIPS je naša služba okamžitého vyrovnania platieb, ktorú poskytujeme bankám. Pre obyvateľov eurozóny je tak prevod peňazí otázkou niekoľkých sekúnd.

Čo je to TIPS?

Krátkodobá eurová sadzba (€STR)

€STR je nová referenčná úroková sadzba, ktorá bola zavedená v októbri 2019. Vyjadruje cenu, za ktorú si banky navzájom poskytujú jednodňové úvery. Finančné trhy by mali na novú sadzbu prejsť do konca roka 2021.

Krátkodobá eurová sadzba (€STR)

Kolaterál

Keď si banky od ECB požičiavajú peniaze, musia zložiť zábezpeku v podobe adekvátneho kolaterálu. Zaujíma vás, aký kolaterál akceptujeme? Hľadáte štatistiky o prijatom kolateráli?

Viac informácií o kolateráli

Kybernetická odolnosť

Kybernetické útoky môžu predstavovať riziko pre jednotlivé banky i pre finančný sektor ako celok. Preto venujeme veľkú pozornosť kybernetickej odolnosti a vyvíjame rôzne iniciatívy, aby sme finančnému sektoru pomohli zachovať si ostražitosť a pripravenosť.

Čo je to kybernetická odolnosť?

Inovácie

Inovácie vo finančnom sektore môžu byť veľkým prínosom. ECB skúma finančné inovácie a zmeny, resp. potenciálne zmeny spôsobu fungovania finančných trhov, ktoré vyvolávajú. Zároveň sa snažíme zabezpečiť, aby sa technologické zmeny nezavádzali na úkor integrácie a stability.

Finančné inovácie
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Ako funguje trhová infraštruktúra a platobný styk?
ĎALŠIE INFORMÁCIE

Spolupráca v rámci Európy

Trhové kontaktné skupiny

V záujme plynulého a efektívneho výkonu politík ECB zriadila rôzne trhové kontaktné skupiny. Vďaka nim môže zároveň viesť dialóg so širokým okruhom účastníkov trhu a pozorne sledovať vývoj na svetových finančných trhoch.

Trhové kontaktné skupiny

Verejné konzultácie

Do procesu prijímania rozhodnutí a zavádzania iniciatív, ktoré majú vplyv na finančné trhy, sa pravidelne snažíme zapájať aj ich adresátov a ďalšie zainteresované strany. Priamy kontakt s nimi nám umožňuje získavať cenné informácie.

Prebiehajúce a ukončené verejné konzultácie
PRÍLIŠ ODBORNÁ TÉMA? ECB VYSVETĽUJE
VIAC INFORMÁCIÍ
Čo je to TARGET2?

Všetky stránky v tejto sekcii