European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Platby a trhy

Bezpečná realizácia platieb má zásadný význam pre každého z nás.

Platby v eurozóne prebiehajú prostredníctvom rozsiahlej infraštruktúry, ktorá zaručuje bezpečný prevod prostriedkov a aktív z jedného miesta na druhé. ECB časť tejto siete prevádzkuje a na zvyšok dohliada.

Monitorujeme tiež finančné trhy. Získavame tak informácie potrebné na plnenie našej hlavnej úlohy – udržiavanie stabilných cien, ktorým prispievame k hospodárskemu rastu.

Digitálne euro

Nová technológia mení spôsob, akým platíme. Chceme zabezpečiť, aby ľudia v eurozóne mali aj naďalej voľný prístup k všeobecne akceptovaným a bezrizikovým platobným prostriedkom. Analyzujeme možné výhody a ťažkosti spojené so zavedením digitálneho eura, ktoré by sa mohlo stať doplnkom hotovosti.

Hlavná stránka: Digitálne euro

Služby TARGET

ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny prevádzkujú viacero infraštruktúr finančného trhu, ktoré zabezpečujú voľný tok hotovosti, cenných papierov a kolaterálu v rámci Európy. Tieto infraštruktúry sa spoločne označujú ako služby TARGET.

Čo sú to služby TARGET?

Okamžité platby

Ľudia očakávajú, že sa peniaze budú dať presúvať rovnako rýchlo ako e-maily. Preto pracujeme na tom, aby sa okamžité platby stali realitou pre každého v eurozóne. TIPS (TARGET instant payment settlement) je naša služba okamžitého vyrovnania platieb, ktorú ponúkame bankám. Vďaka nej môžu ľudia žijúci v eurozóne prevádzať peniaze v priebehu niekoľkých sekúnd.

Čo je to TIPS?

Krátkodobá eurová sadzba (€STR)

€STR je nová referenčná úroková sadzba zavedená v októbri 2019. Vyjadruje cenu, za ktorú si banky navzájom poskytujú jednodňové úvery. Očakáva sa, že finančné trhy na novú sadzbu v plnom rozsahu prejdú do konca roka 2021.

Krátkodobá eurová sadzba (€STR)

Kolaterál

Keď si banky od ECB požičiavajú peniaze, ako záruku musia poskytnúť primeranú zábezpeku – kolaterál. Zaujíma vás, aký kolaterál akceptujeme? Hľadáte štatistiky o prijatom kolateráli?

Viac informácií o kolateráli

Kybernetická odolnosť

Kybernetické útoky môžu predstavovať riziko pre jednotlivé banky i pre finančný sektor ako celok. Preto venujeme veľkú pozornosť kybernetickej odolnosti a vyvíjame iniciatívy, ktoré prispievajú k ostražitosti a pripravenosti finančného sektora.

Čo je to kybernetická odolnosť?

Inovácie

Inovácie vo finančnom sektore môžu priniesť veľké výhody. ECB skúma finančné inovácie a spôsob, akým menia, alebo by mohli zmeniť spôsob fungovania finančných trhov. Snažíme sa tiež zabezpečiť, aby technologické zmeny neprebiehali na úkor integrácie alebo stability.

Finančné inovácie
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Ako funguje trhová infraštruktúra a platobný styk?
ĎALŠIE INFORMÁCIE

Spolupráca v rámci Európy

Trhové kontaktné skupiny

V záujme plynulého a efektívneho výkonu politík ECB zriadila rôzne trhové kontaktné skupiny. Vďaka nim môže zároveň viesť dialóg so širokým spektrom účastníkov trhu a lepšie sledovať vývoj na svetových finančných trhoch.

Trhové kontaktné skupiny

Verejné konzultácie

Do procesu prijímania rozhodnutí a zavádzania iniciatív, ktoré majú vplyv na finančné trhy, sa pravidelne snažíme zapájať aj ich adresátov a ďalšie zainteresované strany. Priamy kontakt s nimi nám umožňuje získavať cenné informácie.

Prebiehajúce a ukončené verejné konzultácie
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Čo je to TARGET2?

Všetky stránky v tejto sekcii