Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Chorvátsko  (od 1. januára 2023)

Chorvátsko je členom Európskej únie od 1. júla 2013. Dňa 12. júla 2022 Rada Európskej únie schválila vstup Chorvátska do eurozóny 1. januára 2023 a stanovila konverzný kurz chorvátskej kuny. 

Chorvátske eurové mince

Konverzný kurz

 7,53450 HRK za 1 €  

Chorvátsko 1. januára 2023 vstúpilo do eurozóny


Duálne zobrazovanie cien

Ceny tovarov a služieb sa budú uvádzať v eurách i kunách do 31. decembra 2023. Pri zobrazovaní cien musí byť výmenný kurz zobrazený jasným a viditeľným spôsobom. Ide o zásadné opatrenie na ochranu spotrebiteľa.

Duálny obeh

Počas dvoch týždňov od zavedenia eura bolo možné platiť súbežne eurovými i kunovými bankovkami a mincami.

Výmena bankoviek a mincí

Kunové bankovky a mince sa môžu vymieňať bezplatne do 31. decembra 2023 v maximálnom počte 100 bankoviek a 100 mincí na transakciu. Za výmenu väčšieho počtu bankoviek alebo mincí môžu komerčné banky účtovať poplatok.

Zákaz zvyšovania cien

Akékoľvek zvyšovanie cien v spojitosti s prechodom na euro je zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu zo strany podnikov môžu spotrebitelia oznámiť neodôvodnené zvýšenie cien príslušným orgánom, ktoré môžu podnikom v záujme ochrany spotrebiteľa uložiť pokuty.

Výmena chorvátskej kuny za euro

Na poštách, v komerčných bankách a vo finančnej agentúre

Do 31. decembra 2023 je možné kunové bankovky a mince vymieňať za eurové bankovky a mince len na poštách, v komerčných bankách a vo finančnej agentúre. Bezplatne možno vymeniť maximálne 100 kunových bankoviek a 100 kunových mincí na transakciu. Za výmenu väčšieho počtu bankoviek alebo mincí môžu komerčné banky účtovať poplatok.

V chorvátskej národnej centrálnej banke

Od januára 2024 prevezme výmenu kunových bankoviek bez časového obmedzenia chorvátska centrálna banka, pričom mince bude vymieňať do 31. decembra 2025. Táto služba je bezplatná.

V národných centrálnych bankách ostatných krajín eurozóny

    Ostatné národné centrálne banky krajín eurozóny budú bezplatne vymieňať kunové bankovky v pevnom konverznom kurze od 1. januára do 28. februára 2023. Suma je obmedzená na 8 000 HRK na klienta/transakciu za deň.

Časový priebeh prechodu
12. júla 2022

Rada EÚ schvaľuje vstup Chorvátska do eurozóny.

18. júla 2022

Začínajú sa raziť chorvátske eurové mince.

5. septembra 2022

Ceny sa v Chorvátsku uvádzajú v kunách i eurách až do 31. decembra 2023.

30. septembra 2022

Podpísanie dohôd o predzásobovaní so všetkými komerčnými bankami v Chorvátsku.

18. októbra 2022

Začína sa rozvoz eurových bankoviek a mincí z Hrvatska narodna banka do komerčných bánk.

1. decembra 2022

Na poštách, v komerčných bankách a finančnej agentúre sú pre širokú verejnosť a podniky pripravené štartovacie balíčky eurových mincí.

1. januára 2023

Uvedenie eura do obehu

Eurové bankovky a mince sú uvedené do obehu a bankové účty v kunách sú prevedené na eurá.

V záujme plynulého prechodu na novú menu sú počas dvoch týždňov v obehu obidve meny – kuna i euro – a dá sa nimi aj platiť.

Začína sa bezplatná výmena kunových bankoviek a mincí za eurové bankovky a mince.

15. januára 2023

Eurové bankovky a mince sa stávajú jediným zákonným platidlom.

31. decembra 2023

Koniec lehoty na výmenu kunových bankoviek a mincí v bankách, na poštách a vo finančnej agentúre.

1. januára 2024

Hrvatska narodna banka preberá výmenu kunových bankoviek a mincí.

31. decembra 2025

Koniec lehoty na výmenu kunových mincí v Hrvatska narodna banka.

Bez časového obmedzenia

Kunové bankovky sa v Hrvatska narodna banka dajú vymeniť bez časového obmedzenia.

Kontakt

V prípade otázok môžete kontaktovať Hrvatska narodna banka telefonicky alebo osobne na adrese Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Záhreb, alebo v pokladni na adrese Franje Račkog 5, 10002 Záhreb. Otváracie hodiny: Pondelok až piatok od 9.00 do 13.00 h.

Výmena kunových bankoviek a mincí za euro v pokladni Hrvatska narodna banka je možná až od januára 2024. Dovtedy výmena kunových bankoviek a mincí prebieha výlučne v bankách, na poštách a vo finančnej agentúre. 

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Aké sú podmienky vstupu krajín do eurozóny?

Na vstup do eurozóny je nevyhnutné splniť kritériá hospodárskej a právnej konvergencie. Vstupujúca krajina musí mať udržateľnú cenovú hladinu a priemernú mieru inflácie, ktorá neprevyšuje priemernú mieru inflácie troch členských krajín s najlepšími výsledkami o viac ako 1,5 percentuálneho bodu. Musí tiež zosúladiť svoje vnútroštátne právne predpisy s príslušnými právnymi predpismi EÚ.

Viac informácií o podmienkach vstupu

Výhody vstupu do eurozóny

Chorvátsko získa väčšiu finančnú istotu a zlepší sa životná úroveň jeho občanov. Z užších finančných väzieb s ostatnými členmi eurozóny a ECB bude ťažiť aj hospodársky.

Výhody prijatia eura

Všetky stránky v tejto sekcii