Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konvergenčná správa

Konvergenčná správa hodnotí pokrok, ktorý dosiahli členské štáty EÚ nepatriace do eurozóny – s výnimkou Dánska, pre ktoré platí výnimka – pri plnení kritérií potrebných na prijatie eura. Zverejňuje sa najmenej raz za dva roky, alebo na žiadosť členského štátu EÚ, ktorý má záujem vstúpiť do eurozóny.

Jún 2024

Naša najnovšia správa v skratke

Hospodárska konvergencia

Vzhľadom na náročné hospodárske podmienky dosiahlo šesť hodnotených krajín od predchádzajúcej konvergenčnej správy z roku 2022 pri plnení konvergenčných kritérií len obmedzený pokrok.

Stav hospodárskej konvergencie
Právna konvergencia

ECB posúdila zlučiteľnosť vnútroštátnych právnych predpisov šiestich hodnotených krajín s požiadavkami zmluvy.

Zlučiteľnosť vnútroštátnych právnych predpisov
Zhrnutie za jednotlivé krajiny

Zhrnutia obsahujú hlavné výsledky hodnotenia hospodárskej a právnej konvergencie za jednotlivé krajiny.

Zhrnutia za jednotlivé krajiny

Konvergenčná správa z júna 2024

Prečítajte si celú správu, ktorá obsahuje najnovšie podrobné hodnotenie hospodárskej a právnej konvergencie členských štátov nepatriacich do eurozóny.

Celá správa

Pre médiá

Od roku 2022 dosiahli krajiny EÚ nepatriace do eurozóny v hospodárskej konvergencii k eurozóne len obmedzený pokrok.

Tlačová správa

Správy Európskej komisie

Podobne ako ECB, aj Európska komisia zverejňuje konvergenčné správy, v ktorých hodnotí pripravenosť členských štátov EÚ na prijatie eura.

Správy Komisie

Vstup do eurozóny

Všetky členské štáty EÚ okrem Dánska sú povinné prijať euro. Najprv však musia splniť konvergenčné kritériá, ktoré hodnotia ich pripravenosť na členstvo v hospodárskej a menovej únii. Na našej interaktívnej mape môžete zistiť, kedy jednotlivé krajiny prijali euro.

Pozrite si mapu

Pre poslucháčov nášho podcastu ECB

Aké sú podmienky vstupu do eurozóny? Rozoberali sme ich v jednej z epizód nášho podcastu, v ktorej sme sa zamerali na Chorvátsko.

Podcast

Zavedenie eura v Chorvátsku

Chorvátsko 1. januára 2023 prijalo euro a stalo sa dvadsiatym členom eurozóny.

Viac v článku Ekonomického bulletinu

Viedol prechod na euro naozaj k zvýšeniu inflácie v Chorvátsku?

Chorvátski spotrebitelia vyjadrovali v súvislosti s prechodom na euro obavy zo zvyšovania cien. Z predbežných údajov uvedených na blogu ECB vyplýva, že prechod z kuny na euro má zatiaľ na spotrebiteľské ceny a vnímanie cien v Chorvátsku relatívne malý vplyv.

Blogový príspevok
Príliš odborná téma? ECB vysvetľuje
Ďalšie informácie
Viac o vstupe do eurozóny

Všetky stránky v tejto sekcii