Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Zverejňovanie klimatických finančných informácií

Predpokladom riešenia klimatických zmien sú spoľahlivé údaje, ktoré nám umožňujú presne merať náš vplyv na klímu a pochopiť riziká, ktorým čelíme. Na základe toho môžeme prijímať zmysluplné a účinné opatrenia.

Aký druh informácií zverejňujeme?

Zverejňujeme podrobné informácie o uhlíkovej stope a klimatických rizikách finančných aktív vo vlastníctve Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk krajín eurozóny, ktoré spolu tvoria Eurosystém. Vďaka zvýšenej transparentnosti máme lepší prehľad o klimatickom dosahu našich portfólií, prijímame lepšie podložené rozhodnutia na dosiahnutie našich klimatických cieľov a zároveň pomáhame lepšie porozumieť problematike klimatického rizika a dosahu aj iným. Od roka 2023 budú ECB a centrálne banky Eurosystému zverejňovať klimatické finančné informácie raz za rok.

Tieto informácie budú časom odrážať naše úsilie o dekarbonizáciu portfólií v súlade s cieľmi Parížskej dohody, pomôžu nám monitorovať náš pokrok a v prípade potreby informovať o budúcich úpravách našich opatrení.

Aký je rozsah zverejňovaných informácií?

ECB zverejňuje informácie o finančných aktívach v portfóliách centrálnych bánk Eurosystému vedených na účely menovej politiky. Všetky centrálne banky Eurosystému navyše zverejňujú informácie o svojich nemenovopolitických portfóliách, ktoré vedú na vlastnú zodpovednosť.

Jednotný harmonizovaný postup vykazovania v eurozóne

Všetky výkazy sa zostavujú v súlade so spoločným rámcom Eurosystému pre minimálny rozsah vykazovania na základe odporúčaní pracovnej skupiny pre finančné informácie súvisiace s klímou a partnerstva pre uhlíkové finančné vykazovanie.

Zoznam informácií, ktoré Eurosystém v tejto súvislosti zverejňuje, je uvedený nižšie.

Prehľad zverejňovaných klimatických finančných informácií Eurosystému (2022)

Eurozóna

Európska centrálna banka

Belgicko

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Cyprus

Central Bank of Cyprus

Estónsko

Eesti Pank

Fínsko

Suomen Pankki – Finlands Bank

Francúzsko

Banque de France

Grécko

Bank of Greece

Holandsko

De Nederlandsche Bank

Chorvátsko

Hrvatska narodna banka

Írsko

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Litva

Lietuvos bankas

Lotyšsko

Latvijas Banka

Luxembursko

Banque centrale du Luxembourg

Malta

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Nemecko

Deutsche Bundesbank

Portugalsko

Banco de Portugal

Rakúsko

Oesterreichische Nationalbank

Slovensko

Národná banka Slovenska

Slovinsko

Banka Slovenije

Španielsko

Banco de España

Taliansko

Banca d’Italia

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Súvisiace materiály

Všetky stránky v tejto sekcii