Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšana

Klimata pārmaiņu novēršana sākas ar ticamu datu pieejamību. Tikai tad varam precīzi noteikt mūsu ietekmi uz klimatu un izprast riskus, ar kuriem saskaramies. Tādējādi iegūstam pamatu jēgpilnai un efektīvai rīcībai.

Kāda veida informāciju mēs atklājam?

Mūsu atklātā informācija sniedz detalizētu ieskatu par Eiropas Centrālā bankas (ECB) un eurozonas nacionālo centrālo banku, kuras kopā tiek dēvētas par Eurosistēmu, turējumā esošo finanšu aktīvu oglekļa pēdas nospiedumu un klimata riskiem. Lielāka caurredzamība nozīmē, ka varam gūt labāku izpratni par mūsu portfeļu ietekmi uz klimatu, pieņemt izsvērtākus lēmumus par to, kā sasniegt mūsu klimata mērķus, kā arī palīdzēt citiem labāk izprast klimata riskus un to ietekmi. Sākot ar 2023. gadu, ECB un Eurosistēmas centrālās bankas reizi gadā publicēs ar klimatu saistīto finanšu informāciju.

Laika gaitā šī informācija atspoguļos mūsu centienus dekarbonizēt portfeļus saskaņā ar Parīzes nolīgumu, palīdzēs mums monitorēt panākto progresu un nepieciešamības gadījumā nākotnē varēs tikt izmantota mūsu pasākumu pielāgošanai.

Kāda informācija tiek atklāta?

ECB publicē informāciju par finanšu aktīviem portfeļos, ko Eurosistēmas centrālās bankas tur monetārās politikas mērķiem. Turklāt visas Eurosistēmas centrālās bankas publicē informāciju par portfeļiem, kas nav saistīti ar monetāro politiku un ko tās pārvalda uz savu atbildību.

Vienota saskaņota pieeja eurozonā

Visa veida atklājamā informācija tiek sagatavota saskaņā ar Eurosistēmas kopējiem minimālajiem informācijas atklāšana pamatprincipiem, kas balstās uz Klimatiskās finanšu informācijas izpaušanas darba grupas un Oglekļa uzskaiti veicošo finanšu iestāžu partnerības ieteikumiem.

Tālāk sniegts Eurosistēmas atklātās informācijas saraksts.

Pārskats par Eurosistēmas ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšanu (2022. gads)

Euro zona

Eiropas Centrālā banka

Austrija

Oesterreichische Nationalbank

Beļģija

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Horvātija

Hrvatska narodna banka

‘Kipra

Central Bank of Cyprus

Igaunija

Eesti Pank

Somija

Suomen Pankki – Finlands Bank

Francija

Banque de France

Vācija

Deutsche Bundesbank

Grieķija

Bank of Greece

Īrija

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Itālija

Banca d'Italia

Latvija

Latvijas Banka

Lietuva

Lietuvos bankasAr klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšana par Lietuvos bankas nemonetārās politikas portfeļiem

Luksemburga

Banque centrale du Luxembourg

Malta

Bank Čentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Nīderlande

De Nederlandsche Bank

Portugāle

Banco de Portugal

Slovākija

Národná banka Slovenska

Slovēnija

Banka Slovenije

Spānija

Banco de Espańa

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Visas šīs sadaļas lapas